Van Der Haeghen, Gent

Titel

Van Der Haeghen, Gent

Collection Items

S. Anna tot Botelaer.
1 hsn., drukblok 36 x 22 cm, voorstelling van Sint-Anna-ten-drieën. Onderschrift: S. Anna is de bot | Maria is de blom En jesus is de vrucht, | der maeghden Bruydegom. bedevaartsprent

Anno - De Klvghteghe Historie van Uylenspieghel - MDCCXXIII.
1 hsn., drukblok 38 x 26 cm, 30 taferelen

De Boere. Kermis.
1hsn., drukblok 36 x 28,5 cm, 23 kermistaferelen met de dood als afsluiting, voorzien van onderschriften

-. Cap. Francois | X.
1 hsn., drukblok 32,5 x 26 cm, 20 afb., Franse en Oostenrijkse ruiters, twee reeksen van elk 10 afb.; elke reeks genummerd van X tot I

-. Colollel Fruicois (sic).
1 hsn., drukblok 38 x 29,5 cm, 30 afb., soldaten met verschillende rangen en functies met gebrekkige Franse benamingen

-. Defanse.
1 hsn., drukblok 37 x 31 cm, 5 x 6 afb., allerlei taferelen met gebrekkige op­schriften

-. Elge van. tsiel (sic).
1 hsn., drukblok 36 x 29,5 cm, 24 afb., circusspelen met onderschriften

Den Ghendtschen Ommeganck.
1 hsn., drukblok 35 x 28 cm, 24 afb., de Gentse Ommegang met gebrekkige Nederlandse onderschriften

-. Ghebedt des avondts.
1 hsn., drukblok 35 x 26 cm, Christus aan het kruis, aan de voet van het kruis een geknielde man tussen kruisen, knekels, houweel, sarcophaag en in doeken gewikkeld lijk

-. Ick ben ten dienste van heeren en cooplieden de goede borger haer huysen [ ... ] een saligh nieuwe jaer.
2 hsn., Nieuwjaarswens van nachtwaker en stadswachten met branden in de stad

-. Iulius Caesar.
1 hsn., drukblok 38 x 26,5 cm, 24 afb., vorsten te paard, de Romeinse keizers t/m Domitianus, nr. 13 De Paus van Romen te Paard, nr. 19 Syn Hoogheyt Fr(ederik) H(endrik)

-. Keyser | 28.
1 hsn., drukblok 33,5 x 27 cm, 36 afb., floskaartjes, sommige figuren niet of onjuist genummerd

Misère de la Gairre,
1 hsn., drukblok 37,5 x 30 cm, 20 afb., strijd, Franse onderschriften in gebrekkige spelling

1 hsn., klooster in Herenthals met opschrift Monasterium. Herendalense . F.F | Eremit . S.P. Augistini.

-. Mostert | mostert.  (tweede blok met "mostaert | mostert")
1 hsn., drukblok 35,5 x 28,5 cm, 36 afb., leurders met hun straatroepen

-. N. Dame de Liesse.
4 hsn., elk 16 x 12 cm, 1. Christus aan het kruis met Maria, Johannes en Maria Magdalena. 2. H. Michaël met weeg­schaal, die dui­vel in bedwang houdt. 3. N. Dame de Liesse, 4. Notre Dame de Foy

1 hsn., drukblok 36 x 29,5 cm, 9 afb., vorsten, Franse onderschriften

-. S. Rochvs.
1 hsn., drukblok 32 x 24 cm, Sint Rochus met engel en hond

-. Sinte Ioris.
1 hsn., afb. van Sint Joris

1 hsn., drukblok 34 x 30,5 cm, 15 afb., , geen afdruk bekend

1 hsn., drukblok 37 x 31 cm, 5 x 6 afb., , met onder­schriften

1 hsn., drukblok 36 x 29 cm, 8 afb., met onderschriften

-. Christus aan het kruis
1 hsn., drukblok 36 x 28 cm, Christus aan het kruis, Maria en Johannes, met lijdenswerktuigen

1 hsn., afb. van de Drie Koningen

-. Onze Lieve Vrouw van Carmel
1 hsn., drukblok 36 x 25 cm, Onze Lieve Vrouw van Carmel, omkranst met 15 medaillons, voorstellende de mysteriën van de Rozenkrans, links en rechts de H. Teresia en Sint Jan van het Kruis, aan de voet van de boom afbeelding van de hel

-. Onze Lieve Vrouw met Jezuskind
1 hsn., drukblok 33 x 26 cm, Onze Lieve Vrouw met scepter en op de arm Jezuskind met wereldbol, links kerk en bedevaarders, rechts kerk en kapel, omlijst met versierde portaal

-. Onze Lieve Vrouw, met Jezuskind op haar schoot
1 hsn., drukblok 35,5 x 28 cm, Onze Lieve Vrouw, met Jezuskind op haar schoot, aan haar voeten een vruchtenkorf in omlijsting

-.  soldaten
1 hsn., drukblok 36,5 x 29 cm, 16 afb.

-. soldaten
1 hsn., drukblok 36,5 x 29 cm, afw. van vorige prent

1 hsn., drukblok 36,5 x 26,5 cm, 8 afb.,

-. Kroon voor het driekoningenspel
1 hsn., Kroon voor het driekoningenspel met afb. van bijbelse figuren
View all 33 items

Opmerkingen