38. -. militaire ruiterij

Titel

38. -. militaire ruiterij

Uitgever

Hemeleers - Van Houter

Onderwerp

12 houtsneden zonder kader, niet gesigneerd, 3 rijen van 4 blokken, tweetalige onderschriften

Militairen te paard. Volgende onderschriften staan onder de houtblokken:

1e rij: De fransche Houzaren vallen aen met moed, 't gevaer hen blymoedig hert niet veranderen doet.
2e rij: [ De Mameluks] 't zweêrt in d'hand, hun hart tot menschen slagting brand.
3e rij: geen onderschrift

Datum

1827 - 1894

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Frans, Nederlands

Aanduiding

7. Militair bedrijf
7.4 Cavalerie

Beschrijving

Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

Bestanden

Hemeleers_profaan_38.1.jpg

Citaat

“38. -. militaire ruiterij,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/1224.

Uitvoerformaten

Opmerkingen