Hemeleers - Van Houter

Titel

Hemeleers - Van Houter

Collection Items

1. -. Anglais, militairen
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw.

5. -. Les oreilles d’âne.
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

9. Musique Militaire.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

10. -. Remie.  toneelpersonages
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

16 hsn., ambachten, met o.a. een drukker

16 hsn., theaterfiguren van de Commedia del’Arte

16. -. [onl.] deux chevaux.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

18. -.  beroepen en spelen
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

21. Cavalerie Turque.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

18 hsn., militairen

28. Militairen.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

30. Jeu de l'Enfance.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

31. -. , lansiers en kurassiers
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

32. -. Clown tourant sur lui même.
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

33. -. , militairen
Prent 1: zonder adres, ingekleurd met sjablonen

34. -. Lanciers.
Prent 1: zonder adres, geen inkleuring

35. -. 6 verschillende draadpoppen
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

36. Artillerie.
Prent 1: gevergeerd papier, met adres "De la fabrique de F. Hemeleers-Vanhoeter, Bruxelles. Deze vroege prent draagt het nummer 14 en is waarschijnlijk uit een oudere reeks, onbekend tot op heden. Sjabloonkleuring geel, rood en blauw

38. -. militaire ruiterij
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

39. -. spreekwoorden en gezegden
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

41. Armée Belge. - Guides.
Prent 1: zonder adres, geen inkleuring

42. -. L’amateur.  theaterfiguren en karikaturen
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

43. -. Den Koning.  driekoningenbriefjes
Prent 1: Zonder adres, geen inkleuring

44. Jeu de l'oie. - Ganzenspel.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

45. Familie Impériale de Napoléon.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

46. -.  militaire ruiterij
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

48. -.  dieren
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring rood, bruin en blauw

49. -. , militaire ruiterij
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

50. Bédouins.
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

53. -  vreemde volkeren
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

54. -. militairen
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

56. Armée Belge. - Lanciers.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

57. -. , Klein Duimpje
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood, prent draagt nummer 56.

58. Armée Belge. - Infanterie
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

59. Histoire de fées et de peau d'ane.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

61. -. Dragon anglais.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

65. Histoire du petit Chaperon Rouge. - Historie van Roodkapje.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

69. -.  sanctjes
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring geel, rood en blauw

, volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910

73. Cavalerie Française.
Prent 1: zonder adres, met nummer è!, niet ingekleurd

, volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910

78. La sainte Cène. — De Laetste Avond-Mael Van Christus Met Zijne Apostelen.
Prent 1: zonder adres, met nummer 87, sjabloonkleuring lichtgeel, rood en blauw

79. Geschiedenis van Napoleon 1. — Histoire de Napolé­on Ier.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

83. Histoire de Jean et Marguerite. — Geschiedenis van Jan en Margaretha.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

87. -. militaire ruiterij
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

91. Cavalerie Francaise.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

93. -. Ci git Jean Lafontaine.
Prent 1: zonder adres, niet ingekleurd

94. Histoire de Belgique. - Geschiedenis van België.
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring geel en rood

95. Het Vermakelijk Harlikein-Spel.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

96. De nijvre Haringvangst, die zooveel bloei mag schenken ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

99. Vermakelijk Kinderspel.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

101. Waakzaamheid en deugdsbetrachting, bronnen van geluk en vreugd ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

103. Leer deez' spreuken te geleiden ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

104. Jongens doet het u pleisier ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en bruin

107. Kinders hebt ge lust nog wat te zien en wat te lezen ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

108. Kinder-Spelen.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

109. Hier ziet ge de kleedij, der mannen ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

111. Elk kind dat leert met lust en vlijt, | Zijn deze plaatjes toegewijd.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

114. Ziet kinderen! 't bedrijf van Steven van der Klok ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

115. Gij ziet in deze Plaat de dap'pre ruiterij ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

116. Met eerbied en bewondering ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

118. Toen Munchaus zo is u bekend ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring geel en rood

122. Onderscheidene Voorstellen.
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring geel, rood en blauw

126. Schutterij | te Paard en te Voed.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

128. Komt Kind'ren, koopt deez' Prent, zij zal u wis vermaken ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

131. Deez' zes paar schetsen in dit Prenttafreel wil toonen.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

133. Zes fab'len, lieve jeugd, word' u hier voorgesteld ...
Prent 1: zonder adres, sjablonkleuring geel en rood.

138. Kan verscheidenheid vermaken ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

140. Beschouw hier met opregte vreugd, | De spelen eener blijde jeugd ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

141. Geschiedenis van Genoveva.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

148. De groote Vogelkooi.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood

150. De Tooverlantaarn van Mr. Laronde.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw.

154. Komt nu, lieve meisjes ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

155. De kunst heeft lieve jeugd voor U in prent gezet | 't Gezellig A.B.C ... .
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel en rood.

157. Komt kind'ren gaat mee mijn buitenplaats eens zien ...
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

160. Spoorweg en andere rijtuigen. - Chemin de fer et autres véhicules.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw.

161. De vier getijden des Jaars. | Les quatre saisons de l'année.
Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw.

Religieuze reeks. -. Saint Job | De H. Job.
Prent 1: zonder adres, sjabloonekleuring geel, rood en blauw

4 hsn., volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910
View all 170 items

Opmerkingen