Hemeleers - Van Houter

Titel

Hemeleers - Van Houter

Collection Items

9 hsn. met Franse onderschriften, jongensspelen

16 hsn. met Franse onderschriften, militairen

5. -. Les oreilles d’âne.
9 hsn. met Franse onderschriften, meisjesspelen en bezigheden,

16 hsn. met Franse onderschriften, beroepen, ambachten en leurders,

9 hsn. met Franse onderschriften, allerlei personages

21 hsn.,

16 hsn., ambachten, met o.a. een drukker

5 hsn., vliegende koninklijke garde, Slag van Esling enz.

1 hsn., omringd door 18 kleine hsn., de meeste van theaterfiguren

16 hsn., theaterfiguren van de Commedia del’Arte

16. -. [onl.] deux chevaux.
16 hsn., kunsten te paard, Franse onder­schriften

16 hsn., Don Quichotte, Franse onder­schriften

15 hsn., sanctjes

21. Cavalerie Turque.
12 hsn., op 3 rijen

18 hsn., militairen

28. Militairen.
20 hsn.

40 hsn., (5 rijen), militairen

30. Jeu de l'Enfance.
15 hsn., meisjesspelen en bezigheden

32. -. Clown tourant sur lui même.
30 hsn., acrobaten, Franse onderschriften

33. -. , militairen
28 hsn., (4 rijen)

34. -. Lanciers.
25 hsn., (4 rijen), militaire ruiterij

36. Artillerie.
6 hsn.; adres F. Hemeleers- van Houter,(met nr. 14).

38. -. militaire ruiterij
12 hsn. met Franse onderschriften

41. Armée Belge. - Guides.
15 hsn., 3 rijen met elk 5 ruiters

45. Familie Impériale de Napoléon.
4 hsn. elk met 4 vakken

48. -.  dieren
12 hsn.,

50. Bédouins.
21 hsn., (3 rijen), militairen

2 hsn., boot en trein

59. Histoire de fées et de peau d'ane.
12 hsn., onder­schriften tweetalig

32 hsn., kaartspel, 28 hsn., domino­spel

61. -. Dragon anglais.
16 hsn., militaire ruiterij

1 hsn., , Franse tekst

69. -.  sanctjes
15 hsn.,

9 hsn., figuren om uit te knippen

1 hsn., H. Genoveva met 6 kolommen Franse tekst

, volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910

12 hsn., militaire ruiterij

2 hsn., Onbevlekte Ontvangenis en Onze Lieve Vrouw van Halle

, volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910

11 hsn., Sint Nicolaas te paard, dans van wolven, kwakzalver, aardrijkskunde- en rekenles, juffrouw om te trouwen, vogelaar, indianen te paard

5 hsn., ook 4 busten van vorsten waaronder Willem 1

91. Cavalerie Francaise.
12 hsn., militaire ruiterij

93. -. Ci git Jean Lafontaine.
15 hsn., allerlei taferelen, waaronder graf van La Fontaine

94. Histoire de Belgique. - Geschiedenis van België.
12 hsn., speelkaarten met vorstelijke personages: Keizer Karel, Jan zonder vrees, Godfried v. Bouillon enz.

4 vss. 25 hsn., abc met menselijke figuren

99. Vermakelijk Kinderspel.
36 hsn., floskaartjes

2 vss. 36 hsn., allerlei voorwerpen

101. Waakzaamheid en deugdsbetrachting, bronnen van geluk en vreugd ...
2 vss. 4 hsn., strijd van de kat en de muizen en van de vos en de kippen

8 vss. 12 hsn., militairen

103. Leer deez' spreuken te geleiden ...
4 vss. 36 hsn., spreekwoorden

104. Jongens doet het u pleisier ...
8 vss. 16 hsn., dieren

2 vss. 12 hsn. , jongensspelen

109. Hier ziet ge de kleedij, der mannen ...
2 vss. 9 hsn., militaire ruiterij

6 vss. 9 hsn., kindervermaken

2 vss. 16 hsn. , militaire ruiterij

115. Gij ziet in deze Plaat de dap'pre ruiterij ...
4 vss. 6 hsn. , militaire ruiterij

116. Met eerbied en bewondering ...
4 vss. 1 hsn., Laurens Jansz. Kosters drukkerij

118. Toen Munchaus zo is u bekend ...
8 vss. 16 hsn., mensen uit de maan als apen voorgesteld

122. Onderscheidene Voorstellen.
15 hsn., koddige personen

2 vss. 36 hsn., allerlei personen en bezigheden

4 vss. 4 hsn., elk met 3 afbeeld,

126. Schutterij | te Paard en te Voed.
2 hsn. militaire ruiters

14 hsn., omnibus, trein en kermistaferelen

4 vss. 20 hsn., militairen en militaire school

4 vss. 4 hsn., met op elk 6 personages,

138. Kan verscheidenheid vermaken ...
4 vss. 4 hsn., met op elk 6 taferelen, , allerlei bezigheden

4 vss. 4 hsn., musicerende en dansende kinderen

4 vss. 4 hsn. , 2 schepen, 2 kinderspelen

4 vss. 20 hsn., allerlei taferelen

8 hsn., alfabet, letters A-H, met personages

8 hsn., alfabet, letters I-P

148. De groote Vogelkooi.
24 hsn., met elk 4 vakjes

4 vss. 36 hsn., jagen en vissen

154. Komt nu, lieve meisjes ...
4 vss. 16 hsn., vrouwenbezigheden en spelen

20 hsn., verschillende taferelen met o.a. een rarekiekkast en man en vrouw op het gemak

2 vss. 28 hsn. , allerlei taferelen, o.a. kwakzalver en man met aap

160. Spoorweg en andere rijtuigen. - Chemin de fer et autres véhicules.
19 hsn., 8 rijtuigen en 11 allerlei personages

161. De vier getijden des Jaars. | Les quatre saisons de l'année.
8 hsn., de 4 jaargetijden en 4 personages

Religieuze reeks. -. Saint Job | De H. Job.
2 hsn., 1. Sint-Job; 2. In­trede van Jezus te Jeruzalem

4 hsn., volgens Van Heurck & Boekenoogen, 1910
View all 170 items

Opmerkingen