96. De nijvre Haringvangst, die zooveel bloei mag schenken ...

Titel

96. De nijvre Haringvangst, die zooveel bloei mag schenken ...

Uitgever

Hemeleers - Van Houter

Onderwerp

8 houtsneden met kader, gesigneerd Bal, 4 rijen van 2 blokken, Nederlandstalige onderschriften.

Bovenaan de titel:

De nijvre haringvangst, die zoo veel bloei mag schenken,
Geeft u, o jeugd, gewis een aantal goede wenken,
Bewonder daarin steeds der vadren noeste vlijt,
En leer daaruit, wat heil het werken om zich spreidt.

De acht houtsneden tonen de haringvangst van in zijn Nederlandse glorie. De vierde houtsnede toont het schenken van de eerste haring aan de koninklijke familie en draagt volgend onderschrift:

Lees van dit plaatje nu oplettend de verklaring;
Men voert hier in de stad met haast de nieuwe Haring,
en brengt die ten geschenk aan 't Koninklijk gezin,
Als eerste dankbre blijk van 't kostelijk gewin.

Relatie

Rond 1870 kocht Hemeleers een reeks houtblokken van de Nederlandse firma Van Staden & Co uit Amsterdam. Deze prent is bijgevolg een herdruk van Van Staden nr. 70

Maker

gesigneerd: Bal

Datum

1827 - 1894

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands

Aanduiding

6. Arbeid en arbeidsleven
6.1 Landbouw
6.1.4 Vissers en visvangst

Beschrijving

Prent 1: zonder adres, sjabloonkleuring geel, rood en blauw

Bestanden

Hemeleers_profaan_96.1.jpg

Citaat

gesigneerd: Bal, “96. De nijvre Haringvangst, die zooveel bloei mag schenken ...,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/1283.

Uitvoerformaten

Opmerkingen