36. Stielen en ambachten – Arts et métiers

Titel

36. Stielen en ambachten – Arts et métiers

Uitgever

Brepols, P.J.
Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

20 houtblokken met kader, niet gesigneerd, 5 rijen van 4 blokken, 55 x 74 mm. Tweetalige onderschriften.                                             

Papiermaker Graveur. Drukker. Boekbinder. Apotheker. Bladgoudslager. Koperslager. Klokkengieter. Hoedenmaker. Kapper. Textielverver. Huidevetter. Glasblazer. Wagenmaker. Zadelmaker.Pottenbakker. Schoenmaker. Kleermaker. Schilder. Wever.

Onder het laatste houtblok, dat een wever voorstelt die voor zijn weefgetouw zit terwijl zijn leerling het vlas spint, lezen we:

Tik, Tak. Toef, hoort gy by my gaen   
Ik weéve altyd aen.                                     

Datum

Brief aan burgemeester i.v.m. deponering: 06/07/1822

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

6. Arbeid en arbeidsleven
6.2 Kleine handel, ambachtelijke bedrijvigheid en dagelijks leven
6.2.3 Allerlei ambachten en beroepen

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, met titel "Stijlen en Ambachten - Arts et Métiers"
Prent 2: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fadriek en Boek-kbrukery van P. J. BREPOLS", met titel "Stielen en Ambachten - Arts et Métiers"
Prent 3: gevergeerd papier: zonder adres, met titel "Stielen en Ambachten - Arts et Métiers"
Prent 4: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"
Afbeelding 5: 14 houtblokken van in totaal 20 waarmee bovenstaande prent werd gedrukt

Bestanden

Brepols_profaan_36.1.jpg
Brepols_profaan_36.2.jpg
Brepols_profaan_36.3.jpg
Brepols_profaan_36.4.jpg
Brepols_profaan_36.5.jpg

Citaat

“36. Stielen en ambachten – Arts et métiers,” de Prentfabriek, toegankelijk 2 april 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/155.

Uitvoerformaten