Brepols, profane reeks

Titel

Brepols, profane reeks

Collection Items

2. Het bloedig moord tooneel, by Lypsichs Oorlogs Velden,... - Le Thèatre de la guerre près de Lypsisch arrivé...
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. Brepols. Dry exemplairen zijn 'er geplasts volgens de formalityt der wet."Inkleuring met sjablonen: geel en roodPeriode 1800 - 1833

4. De verkeerde Wereld – Le Monde Renversé
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresInkleuring met sjablonen: geel, rood en groenPeriode 1817 - 1833

5. Leert uyt Duymkens aerdig Leéven - Jeunes Enfans, c'est une Ecole Petit Poucet sa Vie...
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"Sjabloonkleuring roodPeriode 1800 - 1833

7. Het Kinderspel – Le jeu d’Enfants
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper: "Bij de Erven H. RYNDERS, 2e Tuin dwarsstraat te Amsterdam." Titel tweetalig Nederlands/Frans, tekst enkel in Nederlands.Kleuring "duimelarij" enkel roodPeriode 1817 - 1833

8. Den Verlooren Zoon – L’enfant prodigue
Prent 1: gevergeerd papier, titel schrijfwijze "DEN VERLOOREN ZOON", met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Volgens de wet zal den na drukker deézer voôr de regts-banken vervolgen.)"Sjabloonkleuring grijs,…

9. Musique militaire
Prent 1: gevergeerd papier, gedrukt op éénzijdig gekleurd geel papier. Met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, (Volgensep Wet, zal den na-drnkker dezer, voôr de regts-banken vervolge.("Geen inkleuringPeriode…

10. Het lastig straet geschreeuw van Klyne kooppersoonen - Les cris aigus des petits Marchands
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker en Verkooper"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

15. Luy-lekkerland – Pays de Cocagne
Prent 1: (EERSTE TYPE) met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren" Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1860

16. De ce chef d’œuvre de la nature, Admirez la barroque structure – Zie weer tot u vermaek deez’ nieuwe prent bereyd : Leer uyt de schepsels hier des Scheppers wonderheyd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek - drukker" (met foutieve nummering '11')Handschrift op achterzijde: "Frank Fookelis Tiesma 1821"Sjabloonkleuring geel, rood-bruin en blauwPeriode 1800 - 1833

17. Geschiedenis van Guliver - Histoire de Guliver
Prent 1: (TWEEDE TYPE, EERSTE VARIANT), onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat", gemerkt 'B'. Oudste reeks houtblokken waarbij houtblok 5 een plassende Gulliver toont die met zijn rug naar de lezer…

18. Klaas Kapoen – Colas capon
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt de fabryk van BREPOLS en DIERCKX, zoón"Sjabloonkleuring geel, rood-bruin en groenPeriode 1833 - 1840

19. Lammen Goedzak – Le bon Guillaume
Prent 1: met onderschrift "Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX, ZOON.N,"Sjabloonkleuring geel, rood-bruin en groenPeriode 1840 - 1860

20. De Boere-Kermis word verbeéld in dit Beschryf - Le Villagois, Dansant, Chantant
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker". Achteraan in pen geschreven "Boudewyn Adriaan"Sjabloonkleuring geen en roodPeriode 1800 - 1833

21. Tot onderwys der jeugd bedagt ik deze prent - Pour charmer la jeunesse j'emprunte cette image
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. In de derde rij zijn twee houtblokken ondersteboven geplaatst (met één been en met de handen omleeg)Sjabloonkleuring geel, rood-bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

22. De inneming en verbranding van Moscou. - La prise et l’incendie de Moscou
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]" In handschrift vooraan op de prent toegevoegd "Mega den 28…

23. Kleyn kinder-spel – Petit jeu d’enfens
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres,met titel "KLEYN KINDER-SPEL - PETIT JEU D'ENFENS"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

23. Vermaeckelyk Mengelmoes – Agréable Mélange
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood en groenPeriode 1817 - 1833

25. Slag van Austerlits
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en groenPeriode 1817 - 1833

26. Driekoningenbriefjes
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1800 - 1833

27. Het Groot vermaak der kinders - Le grand divertissement des enfans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

28. Pruischen, Lancier en Cosakken, in gevegt tegen de Fransche Garde - Lancier Prussien et Cosaques en bataille contre la Garde Française.
Prent 1: éénzijdig geel gekleurd gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS (Volgens de wet zal den nadrukker deézer voór de regt-banken vervolgen.)" -- In titel Luacier i.p.v. LancierNiet…

29. Ourson, den Wildeman, word Jongheyd, U, gegeéven - Jeunesse d'un Ourson, si vous lisez l'image
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

30. Koninklijke Grenadiers – Grenadiers royaux
Prent 1: zonder adres, met titel 'Grenadiers van de garde - Grenadiers de la garde', op houthoudend minderwaardig papierSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1900

31. Uile-spiegel – Thyl-Capon
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te bekomen bij F. Holtkamp, te Sneek", met titel "UILE-SPIEGEL THYL-CAPON". Handgeschreven naam op achterzijde "H. J. Oosterhoff"Sjabloonkleuring oker, rood en blauwPeriode 1817 -…

32. Jagers te paard – Chausseurs à cheval
Prent 1: zonder adresZonder inkleuringPeriode 1860 - 1900

33. Den Koning der Nederlanden, met zyne bezonderste Krygshelden - Le Roi des Pays-Bas, avec ses Principaux Guerriers.
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amersfoort, bij JACOBS en MEIJERS", gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1840 - 1860

34. O wat groote dapperheid! - Un Russe animé de courage
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS" Handgeschreven naam op achterzijde "Binnent V. Boomstra"Sjabloonkleuring oker en roodPeriode 1817 - 1833

35. Slag van Wagram – Bataille de Wagram
Prent 1: gevergeerd éénzijdig geel gekleurd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Dry exemplairen zyn'er geplaetst volgens de formalityten der wet."Geen inkleuringPeriode 1817 - 1833

36. Stielen en ambachten – Arts et métiers
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1800 - 1833

37. Slag van Jena – Bataille de Jena
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1800 - 1833

39. Engelsche Koninklyke Husaren – Hussards du Roi d’Angleterre
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by SCHALEKAMP en VANDEGRAMPEL op de Nieuwezyde voor Burgwal N° 196", zonder nummerSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

40. Krygsmans daeden door Russchen en Turken- Faits guerriers par les Russes et Turcs
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

41. Ziet hier, tot uw vermaek dee’z Kinder-Spreeken vloeyen - Voici quelques dictions qui plaisent aux enfants
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

42. Land-beschryf-kundig Nieuw-jaar of zeden en gewoonten van de voornaamste volken der wereld - Etrennes géographiques, ou moeurs et costumes des principaux peuples de la terre.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

43. Den Vasten Avond – Le Carnaval
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. Dry exemplaire zyn 'er geplaetst volgens de formaliteyt der wet." met nummer 44 i.p.v. 43.Wijze van inkleuring onduidelijk, mogelijk later…

44. -, Koninklijk Beyerse grenadiers - Grenadiers du Roi de Bavière
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrik en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, donkerbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

45. Oorlog tusschen Vrankryck en Spanjen in ’t jaar 1823 - Guerre entre la France et l'Espagne, en l'an 1823
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

46. In 1823. Cadix word nauw belegt door ’t Fransche legermagt. - En 1823. Cadix est fort blocquée par les Français
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS". Titel 'In 1823 *  En 1823' in twee talen. Handschrift op achterzijde van de prent "Antje Fijn heeft die prent van meester mooij gekregen in…

47. La mort Du Duc de Berry. Assasiné à Paris le 13 février 1820 – De dood van den Hertog van Berry, vermoord te Parijs den 13 februari 1820
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "De la Fabrique de P. J. BREPOLS, Imprimeur - Libraire, à Turnhout. Les exemplaires exigés ont été remis à qui de droit"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

48. Slag van Waterloo – Bataille de Waterloo
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Ter Drukkerij en Fabriek van P. J. BREPOLS te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, bruin rood en groenPeriode 1817 - 1833

49. Reis van de Dochter van den Uitgebannen - Voyage de la Fille de l'exilé
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, gemerkt "B", met titel "Reis van de Dochter van den Uitgebannen"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1840

50. De Toover-Fluyt en verschillende Kleedsels - La Flute Sorcière en differens Costumes
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. Brepols". Met oorspronkelijke titel "DE TOOVER-FLUYT EN VERSCHILLENDE KLEEDSELS"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, donkerbruin, oranje, rood en…

51. Veldslagen, waar dat Mars zyn felle woed’ kwam koelen. - Jeunesse vois le tableau de quatre grands combats
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift van wederverkoper "Te Amsterdam, bij MINDERMANN en Comp, Negocianten op het Cingel bij de Bergstraat". Handschrift op achterzijde "Houdsenoden 23 maart 1852, H. J. De Boer te Indijk"Sjabloonkleuring geel,…

52. Het nieuw Arlequin-spel - Le nouveau Jeu d'Arlequin
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkerij van P.J. BREPOLS". Titel in groot corps onderkast. Tussen de Nederlandse en Franse titel staat een kroon als ornament.Sjabloonkleuring geel, oranje en…

52. Manneken-Pis / Den oudsten Borger der stad Brussel / In zyne groote kleeding // Hei Joppa Signorken
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uy het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, groen, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

53. Afbeeldsels der jonkheid – Tableau de la jeunesse
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

54. Het is zoo als men zegt, Een spreekwoord is wel regt - Le proverbe bien dit, réveille souvent l'esprit
Prent 1: gevergeerd papier, met adres van wederverkoper "Te bekomen bij J. PROOST, te Leeuwaarden"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1840

55. Kluchtige gesteltenissen en Dieren - Postures comiques et animaux
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood en groenPeriode 1817 - 1833

56. Laat, lieve kinderen laat, de moordlust en bedryven, - Laissez, braves enfans, entrer dans vos mémoires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS. (De formaliteit door de wet vereischt is volbragt.) "Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en groenPeriode 1817 - 1833

57. Garde impériale Turque - Keizerlijke garde van Turkije
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

58. Grenadiers Suisses – Switsersche Grenadiers
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

59. De kleederen der Nederlanden, Verschillen veel in iedre stand - Les vètements des Pays-bas Varient par leur situation
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en groenPeriode 1817 - 1833

60. Dieren ABC - Histoire naturelle alphabetique
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

61. Door liefde gedrongen besteê ik deze plaat ten dienst der jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift van wederverkoper "Te Amsterdam, by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; n. 35".Met vier-regelige Nederlandstalige versjes onder elke houtsnede. Handschrift op achterzijde "W. J. Venema"Sjabloonkleuring…

62. Nieuw letter-spel voor kleine Kinderen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS". Bijschriften enkel in het Nederlands.Sjabloonkleuring geel en oranjePeriode 1817 - 1833

63. Oorlog tusschen Rusland en Turkijen in 1828 - Guerre entre la Russie et la Turquie en 1828
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nr. '64'.Inkleuring onduidelijk, mogelijk ingekleurd door eigenaar prent.Periode 1817 - 1833

64. Schutterij der Nederlanden – Garde nationale des Pays – Bas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nummer 65Sjabloonkleuring oker, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

65. Huisselijke Bedrijven – Ouvrage Domestiques
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS ".Sjabloonkleuring geel, roze-rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

66. Verlustig u, o jeugd ! deez’ Natien te bekijken
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

67. Trommelslagers van de Koninklijke Garde - Tambours de la garde Royale
Prent 1: gevergeerd papier,  met adres van wederverkoper: "Te Leeuwarden, bij J. PROOST, Boekhandelaar".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1817 - 1840

68. Aanmaning tot de jeugd - Exhortation a la jeunesse
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; N. 35". Titel in Nederlands en Frans. Bijschriften bij de houtsneden enkel in Nederlandstalige, vier-regelige verzen. Handschrift…

70. Natuurlijke Historie – Histoire Naturelle
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, Boekhandelaars, op noordzijde voor Burgwal."Sjabloonkleuring geel en blauwPeriode 1817 - 1840

71. Leert uit Duimkens aardig leven… - Enfans si de Poucet, je vous donne l'image...
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel, oranje-bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1840

72. Crédit est mort, les mauvais Payeurs l’ont tué
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "A Turnhout, de la Fabrique de P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, lichtbruin, donkerbruin en groenPeriode 1817 - 1833

74. Neemt kinders die dit leest, aandacht op deze menschen - Voyez mes Chers Enfans, ce qu'ici bas nous sommes
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de ERVEN H. RIJNDERS, Negocianten in Papieren, in de tweede Tuin Dwarsstraat te Amsterdam".Inkleuring "à l'Hollandaise", gele en rood-bruine duimvegenPeriode 1817 - 1840

76. Krygsbedryven – Exploits Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Zonder inkleuringPeriode 1817 - 1833

77. Godefried en zijne Familie
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

79. Het buitenleven
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

80. De buiten kermis
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. ALDAG, St.-Jans-straat n° 33, te Amsterdam"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin en groenPeriode 1817 - 1840

82. Costumes Italiens – Italiaansche Costumen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

84. Land- en Water-dieren
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1860

85. Het Huys-houden – Le Ménage
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

86. De Land Storm
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B". Met titel "De Landsturm".Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

89. -, Bied my wat meerder op de Koe - Ajoutez deux écus, et puis fini par là
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

90. -, Een Jager op het platte land - Admirez le sang-froid de ce brave chasseur
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

91. -, Wilt de Reliqui eeren - Bien volontiers, mère Ateillard
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

95. Artillerie Française – Fransche artillery
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

96. De jong getrouwde – La jeune mariée
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

97. Costumes des Gardes nationaux – Kleeding der nationale Wagten
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Uniformes des Gardes nationaux en France – Kleeding der nationale Garde in Frankryk" Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

98. Dragons Bavarois – Beyersche Dragonders
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Rijswijck"Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

99. Divertissements du Carnaval – Vastenavondsche Vermaken
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. Handschrift op achterzijde "W. J. Venema".Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

100. Sur l'air: J'ai du Mirliton
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat, te Amsterdam". Oorspronkelijke spelling. Eerste houtsnede:  "Den Konink".Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

101. Costumes Français – Fransche Kleeding
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B", met latere titel "Monstering van Fransche ruiterij – Uniformes de la cavalerie Française" Verklarende tekst toegevoegd aan bovenzijde prent. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en…

102. Franse Sapeurs en Tamboers - Sapeurs et Tambours Française
Prent 1: zonder adres. Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1900

103. Togt der infanterie – infanterie en marche
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Militaires Français".zonder inkleuringPeriode 1860 - 1880

104. Troupes de Ligne – Linie Troepen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam bij MINDERMANN & C"Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

105. Militaire Exercitie - Grande revue d'infanterie
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

106. Les quatre grandes Puissances de l’Europe – De vier groote Mogendheden van Europa
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Troupes des quatre grande Puissances de l'Europe - Troepen der vier groote Mogendheden van Europa"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

107. La danse sur la corde – De dans op de koord
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij deebroeders VAN KAPEL, te Rijswijck". Bijschrift houtsnede 6: "De schoone Zwitscherin"Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

108. Russische Cavalerie – Cavalerie Russe
Prent 1: zonder adres, ééntalig Frans. Zonder inkleuringPeriode 1840 - 1880

109. Costumes de Paris – Parysche costumen
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Rotterdam, bij P. J. Masier, Boekdrukker op de Nieuwe Markt"Sjabloonkleuring oker, lichtbruin, rood-bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

110. Het spel der jonge juffrouwen – Le jeu des jeunes demoiselles
Prent 1: gevergeerd grauw papier, zonder adres.Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1817 - 1840

111. Prentgeschenk voor de Jeugd, om de ABC al speélende te leeren
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS". Enkel Nederlandse tekst.Sjabloonkleuring oker, oranje, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

112. Le beau genre – Het fraey geslagt
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; N. 35"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

113. Opdragt aan de jonge en leerzame jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. Jaartal bij laatste houtsnede 1835. Enkel Nederlandstalige tekst. Handschrift op achterzijde "W. J. Venema".Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840 

114. Domino en kaartspel – Jeu de domino et de cartes
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Domino staand, kaartspel staand, beiden omkaderd door een fijn lijnkader.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

115. Verscheyde vogels – Différens Oiseaux
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren. "Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1860

116. -, Floskaartjes
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, houtblok 5 en 6 : "Bisschop en Bisschopsvrouw"Sjabloonkleuring geel, bruin en groenPeriode 1817 - 1840

117. De yzeren spoorweg – Le chemin de fer
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

118. Tooneel kleedsels – Galerie théâtrale
Prent 1: met onderschrift "By Brepols & Dierckx Zoon, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren."Sjabloonkleuring geel, oranje-rood en groenPeriode 1840 - 1860

119. Leert, kind’ren door deez prent of prijs! - Apprenez par ce prix à lire, chers enfans!
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

120. Als gy o lieve jeugd uw lessen hebt geleerd - Quand vous aurez appris, enfans, votre leçon
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres. Nederlands- en Franstalige bijschriften bij de houtsneden.Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

121. Wilt gij van mij wat huisraad koopen ? - Achetez des objets de menage
Prent 1: met onderschrift "Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX ZOON"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1860

122. Bij ’t achtenveertigtal van deez’ verscheidenheden - Ces quarantehuit diversités
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

123. Jan de Wasscher – Jean le Buandier
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Erven H. Rynders, 2e Tuin dwarsstraat te Amsterdam". Inkleuring "duimelarij" geel, oranje en blauwPeriode 1817 - 1840

124. Ziet, Kindren! Wat nu is geschied, Van de Wasscher met zijn Griet - Voyez, enfants la destiné, De Jean et de sa bien-aimée
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1860

125. Kinderschrik – Croquemitaine
Prent 1: EERSTE TYPE. Met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren"Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1860

126. Groote muziek en zang van beroemde muziekanten - Grande musique et chant des principaux musiciens
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwalilteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

126. 13 houtsneden van dieren, vogels en vlinders
Prent 1: met onderschrift "BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren". Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1840 - 1860

127. Men geeft van tyd tot tyd een print, tot loon en onderwys aen het brave kind - La moindre estampe, bien souvent, est très-utile à l'enfant
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1860 - 1880

128. Mouvements militaires – Militaire Bewegingen
Prent 1: zonder adres, met eerste titel "mouvements militaires - militaire bewegingen"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

129. Nieuwe straetgeroepen - Divers commercants ambulants
Prent 1: zonder adres, titel in onderkastletter, met latere titel "Nieuwe straatgeroepen – Divers Commerçants Ambulants"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

130. Allerley beeltenissen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Te Bergen-op-Zoom, bij D. POUWELS, handelaar in school- en kantoorbehoeften." Gemerkt 'B'. Enkel Nederlandstalige titel, zonder bijschriften bij de houtsneden. 10 rijen van 8 blokjes.Sjabloonkleuring…

131. Kinderoefeningen - Recreation de la jeunesse
Prent 1: Op naam van wederverkoper "D. Pouwels, boek- en papierhandelaar, Bergen-Op-Zoom.". Met latere titel "Kinderoefeningen – Récréations de la jeunesse". De houtblokken zijn allemaal van plaats verwisseld tegenover de oorspronkelijke versie (zie…

134. Het Gebed des Heeren – L’Oraison Dominicale
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, Bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, n. 33. "Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

135. Militaire ABC – Alphabet militaire
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1880 - 1900

136. Geschiedenis van Robinson Crusoé - Histoire de Robinson-Crusoé
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

137. Voornaamste levenstrekken van Napoleon - Principaux traits de la vie de Napoleon
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "F. HOLTKAMP, boekdrukker te Sneeck".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

139. Lotgevallen van een jong soldaat -  Histoire d'un jeune soldat
Prent 1: zonder adres, met 25 houtblokkenSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

140. Verdichtselen, met zedelyke bemerkingen - Fables, avec reflexions morales
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

141. Kleederdragt van Zwitserland – Costumes Suisses
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

142. Troupes de différentes nations - Troepen van verschillende natien
Prent 1: zonder adres. Met kader rond het geheel.Zonder inkleuringPeriode 1840 - 1880

144. Het leven van Sinte Nicolaas - Vie de Saint Nicolas
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

146. Lyfwacht van den onder-koning van Egypten - Garde du vice-roi d'Egypte
Prent 1: zonder adres (reeksnummer weggevallen bij restauratie)Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

147. Zouaven (Fransche troepen van Afrika) - Zouaves (troupes françaises d'Afrique)
Prent 1: zonder adres. Met gewijzigde titel "Zoaven (Fransche troepen van Afrika) - Zoaves (troupes Françaises d'Afrique)"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

148. Rytuigen voor yzeren weg - Voitures pour chemin de fer
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, Bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, n. 33", gemerkt 'B' eerste versie met omnibus. Handschrift op achterzijde "W. J. Venema"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1860

149. Geen nutter dier voor rot en muis, dan een mooi katje in uw huis - Veut tu poursuivre le raton?
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

150. Komt kind’ren ziet deez’ wakkere Haan, Die u tot nijverheid spoort aan - Le Cocq Reveil-Matin vous donne l'intelligence, De l'emblême de la vigilance
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

151. Groote zang en muziek van beroemde Muzijkanten - Grande musique et chant des principaux Musiciens
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

154. Het is Sint Maarten, als men ziet aan ’t helder vuren. - C'est à la fête de Saint Martin, que les Enfants font un grand train
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

155. Ziet hoe dit hondje zittend wacht - Voyez comment ce petit chien
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

158. Wilt mijn olifant niet schromen, kust hem vrij-hij doet geen leed - Ne craignez point mon éléphant
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, bruin en groenPeriode 1840 - 1860

159. -, Het is de hond, getrouw van aard… - Le chien qu'on voit ici paraître...
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en bruinPeriode 1840 - 1880

160. ’t Onschuldige vermaak der kindren - Les plaisirs des enfants
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Gebroeders VAN KAPEL, te Rijswijk", gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

161. De ijdelheid van ’s werelds streelen, verbeeldt men hier met kaartkastelen
Prent 1: zonder adres. Titel en reeksnummer afgeknipt. Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

163. Een Friesche boer en boerin uit de kerk komende - Compagnards Frisons revenant de l'Eglise.
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Handschrift op achterzijde "J F Graaf te zaandam"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

164. Zoo deze prent, o lieve jeugd, voldoet aan uwen smaak - Si cet estampe à votre gout peut convenir
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

166. Mejuffer, Alida, wiens zinnen - La fière Alide méprisait
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Gebroeders VAN KAPEL., te Rijswijk, bij Delft", gemerkt "B"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

168. Vermaek, o jeugd! Uw oog en geest - Recréez vous les yeux, l'esprit
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

170. Beschouwt hier, kinderen! Een achttal wilde dieren - Voyez ici, enfants! huit animaux sauvages
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amersfoort, bij JACOBS en MEIJERS", gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1860

171. November ‘slagters beste tijd, Mits goed gemest en vet geweid - En novembre c'est la saison, Pour la viande de salaison
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

173. Jan Klaassens kluchtige bedrijven - Les farces de Polichinelle
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

174. Verkiest, o kinderen! Uit de onderstaande beelden - Tachez de faire un choix, enfants
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "T. PIEREN, Jz., boek- en papierhandelaar, te Dordrecht." Gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1860

176. Hoort, jongens! Hoe dees prent u kan ten spel verstrekken - Ecoutez, mes amis, comment de cette image...
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "L. LAZARE, in kantoorbehoeften, 's Hage.". Gemerkt "B."Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

179. Afbeelding van Heidensche goden en godinnen - Images des divinités du Paganisme
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

180. Een zevental Hoedanigheden Ziet gij hier trap bij trap bekleden - Un nombre de sept Qualitées S'élèvent ici par dégres
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

181. Beschouwt, met diepen ernst, de ontzettende taferelen... - Prêtez attention à ces tableaux terribles,...
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

182. Allerhande slag van dieren, Die in vreemde landen tieren - Toutes sortes d'animaux, Vivant au monde nouveau
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

184. Zie daar, o jeugd! U weêr onthaald Op schilderijen van ons leven - Voici Enfants! des nouveaux dons, L'images que nous vous offrons
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

185. Onderscheiden Ambachten en Bedrijven - Divers Arts et Métiers
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen - Emblèmes des divinités du paganisme
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

188. Nog eenigen der dwerg-posturen, Der mode kunt gij hier begluren - Pretez les yeux, attention! Vous apprendez de leurs allures
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

189. Van al de letters op de Letterlijst gesteld - Vingt-quatre images bien rangées
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "J. A. ALDAG, S. Jansstraat, n. 33, Amsterdam .", gemerkt 'B'Geen inkleuringPeriode 1840 - 1880

190. Kinderen zoo ge u wilt vermaken - Si vous voulez vous divertir
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam. Erve WIJSMULLER, papierhandelaar, Huidenstraat", gemerkt 'B'.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1860

192. De Dey van Algiers – De Dey d’Alger
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

193. Manneken Pis / Den Oudsten Borger der Stad Brussel / In zyne groote kleeding / Hei Joppa Signorken
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

194. Kort verhaal Van den dood van zijne Majesteit Lodewijk den XVIIIen - Narration De la mort de sa Majesté Louis XVIII
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1860

195. Laurens Koster, uitvinder der Boekdrukkunst in den jare 1421, te Haarlem - Laurent Koster, inventeur de l'imprimerie l'an 1421, a Haarlem
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

196. Zie, tot verheuging van uw geest - Pendant que de mes vers tu lis
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

197. Het viertal Evangelieschrijvers - Les quatre auteurs du Saint Ecrit
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1880

198. De Herdershond… Dieren
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

201. Wil deze prentjes met hun versjes bestudeeren - Etudiez, Enfants, ces vers et ces images
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, bruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

203. -, H. Engel Gabriël - St. Ange Gabriel
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

204. Maria Ontvangenis - Conception de N. D.
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

205. -, H. Anna - Ste. Anne
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

206. -, Geboorte van Jesus - Naissance de Jésus-Christ
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B".Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

207. -, De Engel Cherubien - l'Ange Chèrubin
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

208. -, H. Matthaeus, Evangelist - S. Matthieu, Evangeliste
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

209. -, Jesus, Maria, Anna - Jesus, Marie, Anne
Prent 1: zonder adres, gekleefd op karton met op andere zijde nr. 206Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

210. -, Maria - Marie
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

211. -, H. Maria - Ste. Marie
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

212. -, Heilige Augustinus
Prent 1: zonder adres.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

213. -, Haar worden vele zonden vergeven om dat zy veel bemind heeft
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

215. De Dood van Napoleon Bonaparte - La mort de Napoleon Bonaparte
Prent 1: met onderschrift: "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek -drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

219. Pantins - Papieren mannekens
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Handschrift op achterzijde "K de Roos".Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

220. Geschiedenis van Rood-Kapje - Histoire de Chaperon-rouge
Prent 1: zonder adres, gekleefd op kartonSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

221. Generaal Duimpje – Le general Tom-Pouce
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B" Handschrift op voorzijde van de prent "Geertje Groen. 1852"Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

222. Geschiedenis van de kleine Aschpoester - Histoire de la petite Cendrillon.
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "D. POUWELS, boek- en papierhandelaar, Bergen-Op-Zoom.". Gemerkt "B."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1860

223. Historie van het Ezelsvel - Histoire de Peau d'Ane
Prent 1: EERSTE VERSIE. Zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

224. Geschiedenis van Blauw-baard - Histoire de Barbe-Bleue
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, roodbruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

225. Burgerwacht van België - Garde Civique de la Belgique
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1880 - 1900

226. Het uilenbord – Jeu de la Chouette
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat", gemerkt 'B'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1860

228. Verschillende wilde dieren - Divers animaux sauvages
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1880 - 1900

229. Afbeeldingen van vogels en dieren - Planche d'oiseaux et d'animaux
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1900

230. Afbeeldingen van dieren en vogels - Planche d'animaux et d'oiseaux
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1880 - 1900

231. Afbeeldingen van dieren en vogels - Planche d'oiseaux et d'animaux
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

232. Afbeeldingen van dieren en vogels - Planche d'animaux et d'oiseaux
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

233. Fransche dragonders – Dragons français
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

234. Zouaven – Zouaves
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1880 - 1900

235. Lanciers
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit, gekleefd op kartonSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

236. Geschiedenis van Moeder Moreau en van haren wonderbaren hond - Histoire de Mère Moreau et de son chien merveilleux
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

237. Geschiedenis van Tom Pouce – Histoire de Tom-Pouce
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en blauwPeriode 1860 - 1900

238. De gebradene Gans of de ongehoorzaamheid gestraft - L'Oie rôtie ou la désobéissance punie
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

241. De honingdieven – Les voleurs de Miel
Afbeelding 1: 2 houtblokken voor het drukken van deze prent

243. Droevige gevolgen der luiheid – Tristes suites de la paresse
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Zonder inkleuringPeriode 1880 - 1900

245. De booze hond – le chien méchant
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet
Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Slag van den Berg Saint Jean gezeyt van Waterloo of van de Belle-Alliance
Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker en roodPeriode 1817 - 1833

z. nr. Het nieuw vermakelijk Ganzenspel - Le nouveau jeu d'Oir.
Prent 1: zonder adres, met versienummer "3", houthoudend papier van slechte kwaliteit, gekleefd op kartonSjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1880 - 1900

z.nr. De oorlog van Rusland tegen Turkije - La guerre de la Russie contre la Turquie
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, rood en blauwPeriode 1880 - 1900
View all 256 items

Opmerkingen