216. De veertien Statien van onzen Heer Jezus Christus

Titel

216. De veertien Statien van onzen Heer Jezus Christus

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

Middenin staan twee onder elkaar geplaatste houtblokken. De eerste, met dubbel lijnkader, niet gesigneerd, 100 X 59 mm. vertegenwoordigt Jezus aan het kruis met, op de achtergrond, de muren van Jeruzalem. Onder het houtblok de tekst: O CRUX SPES UNICA.

Hieronder het tweede houtblok, zonder kader, niet gesigneerd, 75 X 59 mm. stelt Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten voor, zittend met stralenkrans rond het hoofd. Zeven zwaarden doorboren haar borst, vier rechts en drie links. Onder het houtblok de tekst: O Maria ! door uw lyden, Help ons doch ten allen tyden.

Hieronder staat, tussen twee gekruiste takken, de Lijkwade van Veronica met het heilige gezicht van Jezus.

Links, rechts en boven deze centrale blokken staan een reeks van veertien houtsneden, verbeeldende de verschillende kruiswegstaties, beginnend met Jezus' verschijning voor Pilatus en eindigend met het heilig graf waar Jezus werd begraven door Jozef en Nicodemus. Deze houtblokken hebben allen een dubbel lijnkader, niet gesigneerd, 39 x 61 mm. Onder elke beeld, het nummer van de statie en de tweetalige uitleg van het passieverhaal. Het geheel is omkaderd door een sierlijk kader.

Relatie

Al deze houtblokken lijken eerder gebruikt te zijn in devotieboeken. Dezelfde prent is ook verschenen in de religieuze reeks van Brepols onder het nummer 59. Een kopie werd uitgegeven door Delhuvenne onder het nummer 83 en Glenisson en Van Genechten met nummer 75.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 25/07/1857

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.11 Kruisweg (de 14 Statiën van onzen Heer Jezus Christus)

Beschrijving

cfr. Nr. 59 relig. Reeks

Citaat

“216. De veertien Statien van onzen Heer Jezus Christus,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/342.

Uitvoerformaten

Opmerkingen