59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus

Titel

59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 2: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummer (gekleefd op papier)

Onderwerp

Middenin staan twee onder elkaar geplaatste houtblokken. De eerste, met dubbel lijnkader, niet gesigneerd, 100 X 59 mm. vertegenwoordigt Jezus aan het kruis met, op de achtergrond, de muren van Jeruzalem. Onder het houtblok de tekst: O CRUX SPES UNICA.
Hieronder het tweede houtblok, zonder kader, niet gesigneerd, 75 X 59 mm. stelt Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten voor, zittend met stralenkrans rond het hoofd. Zeven zwaarden doorboren haar borst, vier rechts en drie links. Onder het houtblok de tekst: O Maria ! door uw lyden, Help ons doch ten allen tyden.
Hieronder staat, tussen twee gekruiste takken, de Lijkwade van Veronica met het heilige gezicht van Jezus.
Links, rechts en boven deze centrale blokken staan een reeks van veertien houtsneden, verbeeldende de verschillende kruiswegstaties, beginnend met Jezus' verschijning voor Pilatus en eindigend met het heilig graf waar Jezus werd begraven door Jozef en Nicodemus. Deze houtblokken hebben allen een dubbel lijnkader, niet gesigneerd, 39 x 61 mm. Onder elke beeld, het nummer van de statie en de tweetalige uitleg van het passieverhaal. omheen dit geheel is een sierlijk kader geplaatst.

Relatie

Al deze houtblokken lijken eerder gebruikt te zijn in devotieboeken.

Hetzelfde beeld verschijnt in de gewone serie van Brepols onder nr. 216.

Een kopie werd uitgegeven door Delhuvenne onder het nummer 83 en Glenisson & Van Genechten met nummer 75.

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.11 Kruisweg (de 14 Statiën van onzen Heer Jezus Christus)

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_59.1.jpg
Brepols_religieus_59.2.jpg

Citaat

“59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/69.

Uitvoerformaten