Blader door items (59 in totaal)

  • Tags: religieus

vaantje Afbeelding van O. L. V. te Neder-Waver
Vaantje 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout. - Fabrique de Brepols & Dierckx zoon"Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1833 - 1840

vaantje Beginsel ende Voortgang van de Begangenisse tot Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel
Vaantje 1: EERSTE TYPE, gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van onze Lieve Vrouwe Van Lauretten
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van de H. Maeget en martelaeresse Dymphna, Patronesse der Vrijheyd van Gheel en word gevierd op den 15 Mey
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het Leven van den Heyligen Franciscus Xaverius, van de Societyd Jesu, Apostel van Indien en Japonien
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het Leven van den heyligen Apostel Andreas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het leven van den heyligen Apostel Jacobus de Meerdere
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer. Handschrift op achterzijde "Trijntje Jelles de Hoop 1848"Sjabloonkleuring geel, roze, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Een krachtig Kruysgebed ter eere van de vijf wonden van Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TURNHOUT, BY BREPOLS EN DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1833 - 1840

z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring roze, geel, rood, bruin en groenPeriode 1817 - 1833

z.nr. Gevolg van den Dooden-spiegel door Pater Abraham à Sancta Clara
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

81. O.L.Vrouw van Bystand
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, lichtbruin, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1840

80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, bruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

79. Christus aan het kruis. Men vloekt hier niet.
Prent 1: met onderschrift "TE TURNHOUT, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON". Papier erg gebruind, stempel op voorzijde "Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht".Sjabloonkleuring wit, groen en bruinPeriode 1840 - 1860

78. Précis Historique De Notre Dame De Basse-Wavre – Beknopte geschiedenis van O.L. Vrouw van Neder-Waver
Prent 1: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood, groen en lichtblauw en donkerblauwPeriode 1840 - 1860

77. Korte beschrijving van het leven en de marteldood van de H. Philomena
Prent 1: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

75. Heylig Hert van Jesus – Sacré Coeur de Jésus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin en blauwPeriode 1833 - 1840

74. Maria Moeder van Jesus, Troosteres der Bedrukten, Patroonersse der stad Luxemburg
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", met nr. 63Sjabloonkleuring geel, bruin, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

73. Heylig Hert van Maria - Sacre coeur de Marie
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "By BREPOLS en DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1833 - 1840

69. Eer en lof zy voor eeuwig aen het alderheyligste Sacrament des Autaers. Loué et adoré soit le Trés-Saint-Sacrement de L’Autel à jamais
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van BREPOLS en DIERCKX ZOON". Met vernieuwde titel: "Geloofd en gedankt zy ten allen tyde het allerheyligste en zeer goddelyk Sacrament! - Loué et adoré soit à jamais le très-saint Sacrement…

68. Jesus-Christus geladen met zyn kruys - Jesus Christ chargé de sa croix.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, oranje, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

63. Nieuw Liedeken van de deugryke Palsgraevin Genoveva, getrokken uyt een approbeérden Historie-boek. Stemme : Myn hertjen geeft zoo menigen zucht
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 73)Sjabloonkleuring geel, oranjebruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

62. Het Leven van den heyligen Rumoldus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 63)Sjabloonkleuring geel, lichtgrijs, donkergrijs, paarsrood en blauwPeriode 1817 - 1833

60. Christus aan het kruis, omheen het kruis de emblemen van de passie
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrnkkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 61)Sjabloonkleuring geel, oranje, grijs en blauwPeriode 1817 - 1833

59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummer. Tweetalige versie.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

58. Het Leven van den Heyligen Eligius Bisschop van Noyon, Patroon der Zilver en andere Smeders
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring oker en oranjePeriode 1817 - 1833

54. Zyne Heyligheid Pius VII
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, oranje en roodPeriode 1817 - 1833

54. Pius VII… 4 REGELS; _ Leon XII / Benoemd Paus van Roomen den 27 September 1823
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

53. Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken
Prent 1: gevergeerd papier, zonder onderschrift, tweetalige versie.Sjabloonkleuring geel, bruin en roodPeriode 1817 - 1833

51. Geloofweêrdige en by een vergaederde Beschryving der merkweêrdige Voorvallen, Weldaden en Heylige Verrigtingen van zyne doorlugtige Hoogheyd den Vorst Alexander van Hohenlohe
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin, blauw en zwartPeriode 1817 - 1833

50. Het waer afbeeldsel van den Wandelenden Jood gelyk hy door Brussel trekkende, is te zien geweest op den 22 april 1674
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

46. Gebed in den Nood tot de Alderheyligste Moeder Gods Maria om dagelyks te spreéken voor het Heylig beéld Van Haendel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

45. Hoe dat Pilatus Jesus aen de Joden vertoont heeft, zeggende tot hun, Aenziet den Mensch
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

44. Den Godzaligen Huyszegen /Van den zoeten Naem Jesus, en zijn lieve Heyligen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "Sjabloonkleuring geel, oker, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

41. Historie Van Het Alderheyligste Sacrament van Mirakel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Beokdrukkeryvan P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

38. Hoe dat Jesus Christus is gekruyst geworden
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

33. De Martelie van de Heylige Maegd Barbara
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT - BREPOLS & DIERCKX zoon". Deze latere uitgave is tweetalig Nederlands en Frans.Sjabloonkleuring geel, groen, rood, bruin en blauwPeriode 1840 - 1860

32. Het Leven van de Heylige Moeder Theresia de Jesus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, oranje, grijs en blauwPeriode 1817 - 1833

31. De vlugt naer Egypten
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

30. Lam Gods
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

29. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift " TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

27. Het Leven van den Heyligen Hubertus, Die gevierd wordt den 3 November
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-Drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, lichtbruin, oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

26. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

25. Jesus word afgenomen van ’t Kruys
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnh2ut, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

21. De begraeffenis van onzen Zaligmaeker Jesus Christus
Prent 1: EERSTE TYPE. Gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

20. Trap des ouderdoms - Degrès des ages.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS". Ornament tussen Nederlandstalige en Franstalige titel.Sjabloonkleuring geel, groen, rood en bruinPeriode 1817 - 1833

19. Het laeste Avondmael dat Christus met zyne Apostelen gehouden, en dat hy hun de voeten gewasschen heeft
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout, nyt het Fabriek en Boek drukkery van P. J. BREPOLS. (Aen de wet voldaen hebbende, zal den na-drukker deézer voôr de rechts-banken vervolgen.)", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en…

16. Het Leeven en de dood van den Heyligen Apostel Petrus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

15. Den Duyvels Dans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer, zwaar kader rondom het geheelSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

14. Zeven Groetenissen tot de H. Moeder Anna
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

12. Het stalleken van Bethlehem, oft de geboorte Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS".Sjabloonkleuring geel, grijs, rood en blauwPeriode 1817 - 1833
Uitvoerformaten

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2