z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi

Titel

z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

Onderwerp

Centraal staat een grote houtsnede in sierkader, niet gesigneerd, 240 x 155 mm. In het midden van het vel staat een houtblok zonder kader, niet gesigneerd, 250 X 132 mm, voorstellende Jezus aan het kruis, met Maria die hartstochtelijk zijn voeten kust. Het houtblok wordt omringd door twaalf korte zinnen die de Jezus’ lijdensweg vertegenwoordigen. Hierrond staat een dubbel lijnkader. Boven het houtblok bevindt zich de titel “Horlogie van de passie Jesu Christi”. Links en rechts van het blok een gebed aan Jezus, afsluitend “Goedertieren Jezus zoet, Geéft ons rust en het eeuwig goed”. Het geheel is omkaderd door een zwaar zierlijk kader.

Relatie

Brepols verwerkte dit houtblok ook in een andere prent, namelijk nr. 44 uit de religieuze reeks. Tevens gebruikte hij ditzelfde blok voor het rechter bladdeel van meerdere bedevaartsprenten. (zie religieuze reeks Nrs. 1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen, 2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen, 3. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer – den Godzaligen Huys-zegen en 4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen. We vinden dit beeld ook terug bij de andere Turnhoutse uitgevers en kennen varianten in Belgische en Franse uitgaven.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 30/12/1817

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.1 Christusverering in de Rooms-katholieke eredienst
1.3.1.8 Horlogie van de Passie Jesu Christi

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_z.nr.4.1.jpg

Citaat

“z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/101.

Uitvoerformaten