2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen

Titel

2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"
Prent 2: gevergeerd papier, Franstalige versie, zonder nummer, met onderschrift "A Turnhout de la fabrique de P. J. BREPOLS". Beide houtsneden verschillend t.o.v. Nederlandstalige versie.

Onderwerp

Langwerpig blad met twee verschillende delen.
Linker bladdeel. Een houtsnede met dubbel kader, niet gesigneerd, 260 X 187 mm. Aan de rechterzijde van de houtsnede staat een fantasievoorstelling van de hoofdingang van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Hal (België). De kunstenaar behandelde het als dat van een renaissancegebouw, terwijl de kerk nog steeds grotendeels behoort tot de rijkste en meest elegante gotische spitsbogenstijl. Deze wordt bekroond door een hoge en mooie vierkante toren die een achthoekige koepel in moderne stijl draagt. Links, onder een baldakijn, draagt de Heilige Maagd in haar linkerarm kindje Jezus, en in haar rechterhand een scepter. Op zijn knieën, in smekende houdingen, links en rechts van de Madonna, een arbeider in werkkleding en een jongere. Voor het beeld twee personen met lichamelijk letsel, één ervan beweegt zich voort zonder benen, de andere loopt op krukken. Boven de houtsnede staat de titel: Het Miraculeus Beéld van O. L. V. van Halle, en onderaan een kort gebed tot de Heilige Maagd Maria.
Rechter bladdeel. Een houtblok zonder kader, niet gesigneerd, 250 X 132 mm, voorstellende Jezus aan het kruis, met Maria die hartstochtelijk zijn voeten kust. Het houtblok wordt omringd door een lang gebed, als roep voor de zegen van de Heer over het huis. Boven het houtblok bevindt zich de titel “Den Godzaligen Huyszegen van den zoeten Naem Jezus en zyne lieve Heyligen”. Onderaan het houtblok, een gebed aan Jezus en approbatie: Vidit Antverpiae 8 augustus 1755. F. J. Van Petegem, Lib. Cens.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 26/05/1818

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.1 Maria en Mariaverering
1.2.1.17 Onze-Lieve-Vrouw van Halle
1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.9 Huiszegen

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_2.1.jpg
Brepols_religieus_2.2.jpg

Citaat

“2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/5.

Uitvoerformaten