1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen

Titel

1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen

Uitgever

Brepols, P.J. (1817 - 1833)
Brepols & Dierckx zoon (1833 - 1911)

Onderwerp

Langwerpig blad met twee verschillende delen.

Linker bladdeel. Een omkaderde houtsnede, niet gesigneerd, 253 X 166 mm. In het midden van het beeld, bovenin de kruin van een eik, een beeld van de Heilige Maagd, frontaal, gekleed in de Spaanse mantel met kind Jezus op de linkerarm en een scepter in de rechterhand. Aan de voet van de boom, links, een nederig knielende vrouw, in gebed met haar rozenkrans. Rechts een biddende man, geknield met de handen tegen elkaar geklemd, zijn vilten hoed en kruk liggen naast hem. Links, op de achtergrond, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw, gebouwd in Scherpenheuvel door de aartshertogen Albrecht en Isabella in 1609. Een processie keert terug naar de kerk. Boven de houtsnede staat de titel “Het Miraculeus Beéld van O.L.V. te Scherpenheuvel. Onderaan het houtblok, een gebed tot de Maagd.

Rechter bladdeel. Een houtsnede zonder kader, niet gesigneerd, 250 X 132 mm, voorstellende Jezus aan het kruis, met Maria die hartstochtelijk zijn voeten kust. Het houtblok wordt omringd door een lang gebed, als roep voor de zegen van de Heer over het huis. Boven het houtblok bevindt zich de titel “Den Godzaligen Huyszegen van den zoeten Naem Jezus en zyne lieve Heyligen”. Onderaan het houtblok, een gebed aan Jezus en approbatie: Vidit Antverpiae 8 augustus 1755. F. J. Van Petegem, Lib. Cens.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek 15/08/1817

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.1 Maria en Mariaverering
1.2.1.29 Onze-Lieve Vrouw van Scherpenheuvel
1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.9 Huiszegen
1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.3 Bedevaartsoorden
1.3.3.7 Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "
Prent 2: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van BREPOLS en DIERCKX, Zoon"
Prent 3: gevergeerd papier, Franstalige versie, zonder nummer, met onderschrift "A Turnhout de la Fabrique de P. J. BREPOLS". Christus aan kruis andere houtsnede t.o.v. Nederlandstalige versie.
Prent 4: houthoudend papier, met onderschrift "Turnhout - Brepols & Dierckx zoon".
Afbeelding 5: 19de eeuws houten drukblok van de linkerzijde van bovenstaande prent.
Afbeelding 6: Volledige drukvorm van bovenstaande prent. Deze drukvorm is opgebouwd uit twee galvanische clichés omgeven door tekst die samengesteld is met losse loden letters. Dit geheel is omsloten en bij elkaar gehouden door het drukraam. Periode laat 19de eeuws.

Bestanden

Brepols_religieus_1.1.jpg
Brepols_religieus_1.2.jpg
Brepols_religieus_1.3.jpg
Brepols_religieus_1.4.jpg
Brepols_religieus_1.5.jpg
Brepols_religieus_1.6.jpg

Citaat

“1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen,” de Prentfabriek, toegankelijk 31 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/3.

Uitvoerformaten