4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen

Titel

4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

Onderwerp

Langwerpig blad met twee verschillende delen omringd door een sierkader. 

Linker bladdeel. Een houtsnede omringd door een dubbel kader, zonder signatuur, 232 x 157 mm. Bovenaan de titel: Het Mirakuleus Beeld van onze lieve Vrouwe van der Linden tot Uden, in het land van Ravensteyn. In het midden bevindt zich een lindenbooom die zich op een bepaalde hoogte vertakt, omringd door een palisade omheining. Een beeld van de Heilige Maagd, geplaatst op een halve maan, staat tussen deze takken. Ze houdt in haar linkerhand een scepter en draagt in haar rechterarm kindje Jezus die de wereldbol ondersteunt. Beiden dragen een kroon en aureool. Een banier met de woorden ONSE AERDE HEEFT HAER VRUCHT GEGEVEN PS 85, y 13 hangt in de lindeboom.
Links op de voorgrond gaan een religieuze, een biddende pelgrim en een rennende hond. Twee groepen pelgrims, voorafgegaan door vaandels, gaan naar de voet van de boom. Op de achtergrond, aan de linkerkant staan een kapel en een kerk; aan de rechterkant wandelt een monnik met kap, en verder staan er een kapel, een boerderij, windmolens en een berg.  Hier en daar door het hele landschap staan bomen met kegelvormig gebladerte.

Onder het houtblok staat een kort gebed tot de Heilige Maagd.

Rechter bladdeel. Een houtblok zonder kader, niet gesigneerd, 250 X 132 mm, voorstellende Jezus aan het kruis, met Maria die hartstochtelijk zijn voeten kust. Het houtblok wordt omringd door een lang gebed, als roep voor de zegen van de Heer over het huis. Boven het houtblok bevindt zich de titel “Den Godzaligen Huyszegen van den zoeten Naem Jezus en zyne lieve Heyligen”. Onderaan het houtblok, een gebed aan Jezus en approbatie: Vidit etc. Approbavit H. V. C. L.

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.1 Maria en Mariaverering
1.2.1.23 Onze-Lieve-Vrouw van der Linden te Uden
1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.9 Huiszegen

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_4.1.jpg

Citaat

“4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/9.

Uitvoerformaten