Brepols, religieuze reeks

Titel

Brepols, religieuze reeks

Collection Items

1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "Sjabloonkleuring oker, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

2. Het mirakuleus beeld van O.L.V. van Halle – Den godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, zonder nummer, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, oranjebruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

cfr. Nr. 208 profane reeks

3. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer – den Godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-dr ukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, oranje, grijsbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

4. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe Van der Linden tot Uden. In’t Land van Ravensteyn – Den godzaligen Huys-zegen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

6. Het leven van den Heyligen Rochus, Belyder, Bezonderen patroon tegen de pest en de besmettelijke ziektens
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

7. Litanie ter eeren van den H. Donatus, Martelaer, Beschermer tegen den Donder, Blixem, Onweder en Tempeesten
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, op de groote Merkt"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

7. Heiligen
cfr. Nr. 208 profane reeks

8. Het leven van den H. Antonius De Padua
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

cfr. 209 profane reeks

9. Medaillons met heiligen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de drukkery van Brepols en Dierckx Zoon"Sjabloonkleuring geel, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1833 - 1840

10. My dorst na Uwe Zaligheyd o Menschen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring grijs, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

11. De Hemelvaart van de Heylige Maagd Maria, Moeder Gods - L'assomption de la Sainte Vierge Marie, Mêre de Dieu.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boekdrukkery P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

12. Het stalleken van Bethlehem, oft de geboorte Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS".Sjabloonkleuring geel, grijs, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

14. Zeven Groetenissen tot de H. Moeder Anna
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

15. Den Duyvels Dans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer, zwaar kader rondom het geheelSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

16. Het Leeven en de dood van den Heyligen Apostel Petrus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

19. Het laeste Avondmael dat Christus met zyne Apostelen gehouden, en dat hy hun de voeten gewasschen heeft
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout, nyt het Fabriek en Boek drukkery van P. J. BREPOLS. (Aen de wet voldaen hebbende, zal den na-drukker deézer voôr de rechts-banken vervolgen.)", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en…

20. Trap des ouderdoms - Degrès des ages.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS". Ornament tussen Nederlandstalige en Franstalige titel.Sjabloonkleuring geel, groen, rood en bruinPeriode 1817 - 1833

21. De begraeffenis van onzen Zaligmaeker Jesus Christus
Prent 1: EERSTE TYPE. Gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

25. Jesus word afgenomen van ’t Kruys
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnh2ut, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

26. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

27. Het Leven van den Heyligen Hubertus, Die gevierd wordt den 3 November
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-Drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, lichtbruin, oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

29. Het Leven van de H. Maeget en Martelaeres Catharina
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift " TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

30. Lam Gods
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

31. De vlugt naer Egypten
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

32. Het Leven van de Heylige Moeder Theresia de Jesus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, oranje, grijs en blauwPeriode 1817 - 1833

33. De Martelie van de Heylige Maegd Barbara
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT - BREPOLS & DIERCKX zoon". Deze latere uitgave is tweetalig Nederlands en Frans.Sjabloonkleuring geel, groen, rood, bruin en blauwPeriode 1840 - 1860

35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

38. Hoe dat Jesus Christus is gekruyst geworden
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring oker, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

41. Historie Van Het Alderheyligste Sacrament van Mirakel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Beokdrukkeryvan P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

44. Den Godzaligen Huyszegen /Van den zoeten Naem Jesus, en zijn lieve Heyligen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS "Sjabloonkleuring geel, oker, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

45. Hoe dat Pilatus Jesus aen de Joden vertoont heeft, zeggende tot hun, Aenziet den Mensch
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

46. Gebed in den Nood tot de Alderheyligste Moeder Gods Maria om dagelyks te spreéken voor het Heylig beéld Van Haendel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

50. Het waer afbeeldsel van den Wandelenden Jood gelyk hy door Brussel trekkende, is te zien geweest op den 22 april 1674
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

51. Geloofweêrdige en by een vergaederde Beschryving der merkweêrdige Voorvallen, Weldaden en Heylige Verrigtingen van zyne doorlugtige Hoogheyd den Vorst Alexander van Hohenlohe
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin, blauw en zwartPeriode 1817 - 1833

53. Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken
Prent 1: gevergeerd papier, zonder onderschrift, tweetalige versie.Sjabloonkleuring geel, bruin en roodPeriode 1817 - 1833

54. Pius VII… 4 REGELS; _ Leon XII / Benoemd Paus van Roomen den 27 September 1823
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

54. Zyne Heyligheid Pius VII
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, oranje en roodPeriode 1817 - 1833

(zelfde hsn als nr. 8)

57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring oker en oranjePeriode 1817 - 1833

58. Het Leven van den Heyligen Eligius Bisschop van Noyon, Patroon der Zilver en andere Smeders
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

59. De veertien Statien van onzen Heere Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummer. Tweetalige versie.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

60. Christus aan het kruis, omheen het kruis de emblemen van de passie
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrnkkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 61)Sjabloonkleuring geel, oranje, grijs en blauwPeriode 1817 - 1833

62. Het Leven van den heyligen Rumoldus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 63)Sjabloonkleuring geel, lichtgrijs, donkergrijs, paarsrood en blauwPeriode 1817 - 1833

63. Nieuw Liedeken van de deugryke Palsgraevin Genoveva, getrokken uyt een approbeérden Historie-boek. Stemme : Myn hertjen geeft zoo menigen zucht
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 73)Sjabloonkleuring geel, oranjebruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

Centraal staat een houtsnede met dubbel lijnkader, geen signatuur, 236 x 174 mm.
Rechts op de voorgrond staan twee kale bomen. Aan de linkerkant staat een groep gelovigen, sommigen geknield. In het midden van de houtsnede, links op de drempel van de…

(herdrukt in reeks 4 met nr. 207)

68. Jesus-Christus geladen met zyn kruys - Jesus Christ chargé de sa croix.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring oker, oranje, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

69. Eer en lof zy voor eeuwig aen het alderheyligste Sacrament des Autaers. Loué et adoré soit le Trés-Saint-Sacrement de L’Autel à jamais
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van BREPOLS en DIERCKX ZOON". Met vernieuwde titel: "Geloofd en gedankt zy ten allen tyde het allerheyligste en zeer goddelyk Sacrament! - Loué et adoré soit à jamais le très-saint Sacrement…

cfr. Nr. 206 profane reeks

73. Heylig Hert van Maria - Sacre coeur de Marie
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "By BREPOLS en DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1833 - 1840

74. Maria Moeder van Jesus, Troosteres der Bedrukten, Patroonersse der stad Luxemburg
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", met nr. 63Sjabloonkleuring geel, bruin, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

75. Heylig Hert van Jesus – Sacré Coeur de Jésus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin en blauwPeriode 1833 - 1840

77. Korte beschrijving van het leven en de marteldood van de H. Philomena
Prent 1: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, rood, bruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

78. Précis Historique De Notre Dame De Basse-Wavre – Beknopte geschiedenis van O.L. Vrouw van Neder-Waver
Prent 1: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood, groen en lichtblauw en donkerblauwPeriode 1840 - 1860

79. Christus aan het kruis. Men vloekt hier niet.
Prent 1: met onderschrift "TE TURNHOUT, by BREPOLS en DIERCKX, ZOON". Papier erg gebruind, stempel op voorzijde "Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht".Sjabloonkleuring wit, groen en bruinPeriode 1840 - 1860

80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, bruin, groen en blauwPeriode 1840 - 1860

81. O.L.Vrouw van Bystand
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, roze, lichtbruin, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1840

z.nr. Gevolg van den Dooden-spiegel door Pater Abraham à Sancta Clara
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Horlogie van de Passie Jesu Christi
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring roze, geel, rood, bruin en groenPeriode 1817 - 1833

z.nr. Een krachtig Kruysgebed ter eere van de vijf wonden van Jesus Christus
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TURNHOUT, BY BREPOLS EN DIERCKX, ZOON"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1833 - 1840

z.nr. Het leven van den heyligen Apostel Jacobus de Meerdere
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer. Handschrift op achterzijde "Trijntje Jelles de Hoop 1848"Sjabloonkleuring geel, roze, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het Leven van den heyligen Apostel Andreas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het Leven van den Heyligen Franciscus Xaverius, van de Societyd Jesu, Apostel van Indien en Japonien
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van de H. Maeget en martelaeresse Dymphna, Patronesse der Vrijheyd van Gheel en word gevierd op den 15 Mey
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring geel, rood, bruin en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van onze Lieve Vrouwe Van Lauretten
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres, zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

z.nr. Het mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouwe te Kevelaer
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

vaantje Beginsel ende Voortgang van de Begangenisse tot Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel
Vaantje 1: EERSTE TYPE, gevergeerd papier, met onderschrift "Tot Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

vaantje Afbeelding van O. L. V. te Neder-Waver
Vaantje 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Turnhout. - Fabrique de Brepols & Dierckx zoon"Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1833 - 1840
View all 109 items

Opmerkingen