49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus

Titel

49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 2: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 3: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 4: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", tweetalige versie
Prent 5: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", tweetalige versie
Prent 6: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", tweetalige versie
Prent 7: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS", tweetalige versie

Onderwerp

In het midden van het vel, in een dubbele sierkader, een oud houtblok dat hoogstwaarschijnlijk werd gebruikt om een kerkboek te illustreren, omkaderd, niet gesigneerd, niet gekleurd, 66 X 55 mm.
Onder het houtblok, binnen het dubbele kader staat de tekst “Bevel van Maria aen den Heyligen Dominicus”. Op een heuvel ontving de heilige Dominicus, gekleed in het kostuum van de Orde van de predikbroeders, een rozenkrans uit de handen van de Heilige Maagd, gezeten in heerlijkheid op een wolk. Het kind Jezus, dat in de armen van zijn moeder ligt, overhandigt nog een rozenkrans aan een groep trouwe geknielde gelovigen. Voor de heilige, op de heuvel, de wereldbol en de hond die de fakkel vasthoudt, beide kenmerken van de Dominicanen. Op de achtergrond een stadsgezicht. Het houtblok lijkt een kopie te zijn naar een kopergravure uit de vijftiende eeuw.
Rond het centrale houtblok staan vijftien kleine elliptische medaillons zonder signatuur, 41 X 66 mm. De diverse gebeurtenissen zijn omkaderd door een omlijsting van rozen en stralen. We hebben de volgende onderwerpen ingedeeld in drie groepen: de vreugdevolle mysteries, de droevige mysteries en de glorieuze mysteries. Onderaan het vel staat een vers van Mattheüs (Hfdst 13, vers 11). Het geheel is omkaderd door een sierkader.

Relatie

De houtblokken gebruikte P.J. Brepols eveneens in het kerkboekje "Manier om Godvrugtelyk en met profyt der zielen te leézen het Heylig Roose-kransken van maria, ingesteld en verkondigd door den H. Dominicus" (app. 27 meêrt 1821)

I. De Engelsche Boodschap - p. 10
II. De bezoekinge van maria - p. 11
III. De Geborte Christi - p. 12
IV. D'opdraeging Christi - p. 14
V. Jesus in den Tempel - p. 15
I. Jesus in 't Hofken van olyveten - p. 17
II. De Gesselinge Christi - p. 18
III. De Krooninge Christi - p. 19
IV. De Kruysdraeginge Christi - p. 20
V. De Kruyssinge Christi - p. 21
I. De Verryssenisse Christi - p. 23
II. De Hemelvaert Christi - p. 24
III. De Zendige van den H. Geest - p. 25
IV. De Hemelvaert van maria - p. 26
V. De Krooning van Maria - p. 27

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 09/03/1822

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.14 De Rozenkrans

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_49.2.jpg
Brepols_religieus_49.5.jpg
Brepols_religieus_49.7.jpg
Brepols_religieus_49.4.jpg
Brepols_religieus_49.3.jpg
Brepols_religieus_49.1.jpg
Brepols_religieus_49.6.jpg

Citaat

“49. Roosenkrans van Maria, Ingesteld en verkondigt door den heyligen Dominicus,” de Prentfabriek, toegankelijk 26 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/58.

Uitvoerformaten