48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.

Titel

48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek - drukkerye van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 2: met onderschrift "J.A. Aldag, S. Jansstraat J, n 251, Amsterdam" , tweetalige versie (met nr. 37)

Onderwerp

Centraal staat een houtblok omkaderd door een fijn sierkader, niet gesigneerd, 239 x 157 mm.
In het midden van de houtsnede staat Sint Nicolaas, bebaard, mijter en in bisschopskostuum, zegent hij de kleine kinderen in de kom. De linkerhand draagt een sierlijke voluutstaf en drie zilveren beurzen. Aan zijn voeten, in een kom, staan drie kleintjes, een van hen heft de armen op en heeft de handen in gebedshouding. Links en rechts van de heilige staat een struik.
Boven het houtblok staat de titel “Het Leven van den H. Bisschop NICOLAUS”. Rondom het houtblok een beschrijving van het leven van de heilige, een gebed tot Sinterklaas en een oratie. Het geheel is omkaderd door een sierkader.

Relatie

In buitenlandse populaire beelden wordt Sinterklaas bijna altijd weergegeven zoals in ons beeld, met de kinderen in een kuip. Soms zien we ook een schip aan de horizon. Vlaamse en Nederlandse beeldspraak toont hem echter bij voorkeur in zijn kwaliteit als kindervriend, hetzij klimmend op de daken of passerend door de straten om zijn geschenken uit te delen. Voorbeelden hiervan zijn Brepols nr. 144, Brepols lithografische reeks nr. 5, Glénisson nr. 100, Glénisson nr. 111, Beersmans nr. 25 en Beersmans nr. 61.

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.2 Heiligen, heiligenlevens en pausen
1.2.2.50 Heilige Nicolaas

Type

Houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_48.1.jpg
Brepols_religieus_48.2.jpg

Citaat

“48. Het Leven van den Heiligen Nicolaes, Bisschop van Myrrea, in Lycië. Beschermheilige der kinderen.,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/57.

Uitvoerformaten