37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius

Titel

37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer

Onderwerp

Centraal staat een houtsnede met lijnkader, zonder signatuur, waarschijnlijk een oud blok naar een model uit de 16de eeuw, 129 x 102 mm.

Gezeten op een paardmet harnas steekt St. Joris, met een aureool en vol gezicht, als een Romeinse ridder de enorme speer die hij in zijn linkerhand houdt in de bek van een gevlochten draak aan de voeten van het paard. Links op de achtergrond een maagd met aureool op haar knieën en gevouwen handen, vergezeld van een klein dier (lam?), bij een versterkte burcht. In de ruimte tussen het blok en een tweede sierkader staan de inscripties: S. Georgius. Overwinnaer van den Helschen Draek, bid voor ons. Bovenaan staat de titel “Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius”. Rond het houtblok staat de tekst die het leven van Sint Joris vertelt. De laatste paragraaf is een notitie met vermelding van de drie locaties, Parijs, Rome en Keulen, waar relikwieën van de heilige zijn. Het geheel is omkaderd door een sierkader.

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.2 Heiligen, heiligenlevens en pausen
1.2.2.29 Heilige Georgius (= Joris)

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_37.1.jpg

Citaat

“37. Het Leven van den Heyligen Martelaer Georgius,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/46.

Uitvoerformaten