80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus

Titel

80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"
Prent 2: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"

Onderwerp

Centraal staat een houtsnede met lijnkader, niet gesigneerd, 262 x 186 mm.
In het midden houden twee engelen, staande op een metselwerk, de sluier van Véronique met de afdruk van het Heilig Gezicht open, de vrije hand voor de ogen gehouden. Achter deze lijkwade staat het kruis (zonder Christus) waar een soort rozenkrans is omwonden, waarvan de kralen kleine medaillons zijn met Vlaamse inscripties die herinneren aan de martelingen die Jezus onderging tijdens de Passie. Bovenop het kruis, de haan en de lantaarn; ertegenaan staat de ladder, de spons en de speer. Bevestigd aan de dwarsbalk, de hamer, de spijkers en de tang. Aan de voet de doornenkroon, de zuil en de andere Passiewerktuigen. Op de achtergrond links een woning, rechts de calvarieberg met daarboven drie kruisen. Bovenaan de houtsnede links de zon, rechts de maan, beide omgeven door wolken. Boven deze houtsnede staat de titel “Het allerheyligste aenzigt van onzen Zaligmaker Jezus-Christus”. Rondom het houtblok een lang gedicht over het lijden van Jezus; onderaan een gebed tot het Allerheiligste Gezicht. Het geheel is omkaderd door een dubbele lijnkader.

Relatie

Zeer getrouwe replica, met Vlaamse tekst, van een van de grote afbeeldingen van de Religieuze reeks van Pellerin, in Epinal (N° 133). Het openhartige gebed is ook overgenomen.

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.1 Christusverering in de Rooms-katholieke eredienst
1.3.1.4 Heilig Aanschijn

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_80.1.jpg
Brepols_religieus_80.2.jpg

Citaat

“80. Het Allerheyligste Aenzigt van onzen Zaligmaker Jesus-Christus,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/94.

Uitvoerformaten