81. O.L.Vrouw van Bystand

Titel

81. O.L.Vrouw van Bystand

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON"

Onderwerp

Centraal staat een grote houtsnede met lijnkader, geen signatuur, 276 x 197 mm.
In het midden, een boom waarvan de stam zich breed uitsplitst, met hiertussen een groot beeld van de Maagd Maria, staand op een gouden bol. De Heilige Maagd, gekroond en met stralenkrans, draagt een mantel die haar armen bedekt. Ze houdt een scepter in haar rechterhand. Op haar linkerarm zit het gekroonde kind Jezus, eveneens met stralenkrans, wijst met zijn rechterhand naar zijn moeder en houdt met de andere hand een wereldbol vast met daarboven het kruis.
Elke tak van de boom draagt drie op elkaar geplaatste medaillons die in kleine naïeve afbeeldingen een genezing vertegenwoordigen die is verkregen op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Links herwint een verlamde haar ledematen, een stomme spreekt, een blinde ziet. Rechts geneest een kind, herstelt een zieke en wordt een demon uit het lichaam van een bezetene verjaagd. Aan de voet van de boom, pelgrims en knielende gelovigen. Een van deze personages draagt de cape, de tas en de pelgrimstaf met de kalebas. Boven de houtsnede staat de titel “O. L. Vrouw van bystand”. Rondom de houtsnede de lofrede van Onze Lieve Vrouw van Bijstand, gevolgd door een antifoon en een oratie. Het geheel is omkaderd door een dubbel lijnkader.

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.1 Maria en Mariaverering
1.2.1.13 Onze-Lieve Vrouw van Bijstand

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_81.1.jpg

Citaat

“81. O.L.Vrouw van Bystand,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/95.

Uitvoerformaten