57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen

Titel

57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen

Uitgever

Brepols, P.J.
Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

Centraal bovenaan staat een houtsnede in lijnkader, geen signatuur, 135 x 202 mm.

In de top, in het midden, in een stralenkrans een kelk met daarboven een kruishostie. Als een vuurgordijn dalen schuine stralen neer over de mensen. Aan de onderkant kronkelen menselijke vormen in de vlammen van het vagevuur en, hun armen heffend, verkondigen ze hun ondraaglijke lijden. Links, bovenaan het schilderij, strekken engelen hun handen uit naar rechtvaardige mensen om hen van het vuur te halen. In het midden en rechts strekken andere zondaars hun armen uit naar de kelk, een reddingsboei voor de zielen van de overleden gelovigen. Overal bewegen zielen van wie de proeftijd nog niet voorbij is, zich met wanhopige gebaren van de kelk af. Onder het houtblok staan de psalmen 50 “Miserere” en 129 “De Profundis” Rondom het houtblok staan de 68 categorieën dat de zondaars informeert voor wie men zal bidden. Een tekst aan het einde van de opsomming luidt: "Deeze godvrugtige en profytige Oeffeninge is ingebracht door den Doorlugtigsten en Hoogweerdigsten Heere Reginaldus, Bisschop des Hertogdoms Gelder. Anno 1698". Het lijkt erop dat Reginald, bisschop van het hertogdom Gelder, tegen het einde van de XVIIe eeuw, het idee had van deze spirituele loterij. Er wordt willekeurig een getal getrokken en vijf paternosters en vijf Avé Maria’s worden geciteerd voor de gelovige overledenen. Het geheel wordt omkaderd door een dubbele lijnkader, opgebouwd uit losse elementen.

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands
Nederlands en Frans

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.6 Geestelijke Loterij

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.
Sjabloonkleuring oker en oranje
Periode 1817 - 1833
Prent 2: met onderschrift "Turnhout. - BREPOLS & DIERCKX, ZOON". Tweede versie in Nederlands en Frans. Hierdoor vallen de psalmen onder het houtblok van de eerste versie weg. Eveneens heeft er een spellingsaanpassing plaatsgevonden.
Sjabloonkleuring geel en oranje
Periode 1840 - 1860

Bestanden

57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen
57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen

Citaat

“57. De geestelyke Loterye en gelukkige haeve voor d’afgestorvene Christene geloovige Zielen,” de Prentfabriek, toegankelijk 17 april 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/67.

Uitvoerformaten

Opmerkingen