z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel

Titel

z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Drukkery van P. J. BREPOLS", klein formaat, zonder nummer

Onderwerp

Centraal staat een kleine houtsnede met sierlijk kader, geen signatuur, 87 x 63 mm. Het papierformaat van deze prent is kleiner dan de gewone volksprenten, namelijk 291 x 190 mm.

In het midden van het beeld, bovenin de kruin van een eik, een beeld van de Heilige Maagd, frontaal, gekleed in de Spaanse mantel met kind Jezus op de linkerarm en een scepter in de rechterhand. Een gedrapeerd lint met de tekst “Ik bemin die my bemind” hangt in de boom. Aan de voet van de boom, links, een nederig knielende vrouw, in gebed met haar rozenkrans. Rechts een biddende man, geknield met de handen tegen elkaar geklemd, zijn vilten hoed en kruk liggen naast hem. Rondom de stam van de boom gewikkeld een lint met de tekst “Heilige maacht bid voor ons”. Rechts, op de achtergrond, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw, gebouwd in Scherpenheuvel door de aartshertogen Albrecht en Isabella in 1609. Onderaan heeft het houtblok een uitsparing waarin volgende tekst staat: “Het Beéld van O. L. Vrouwe te Scherpenheuvel vermaert doôr Mirakelen. Komt pelgrims met vlyt wilt deze maget eere. Zoo hoort zy u gebed eer gy zult wederkeere”. Links en rechts van de houtsnede staat een lang gebed, onderaan eveneens een gebed. Bovenaan de titel “Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten. Tot het mirakuleus Beéld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel”. Tussenin nog drie kleine houtsneden verwerkt, centraal de kelk met hostie in stralenkrans, links en rechts geflankeerd door engelen. Het geheel is omkaderd door een lijnkader, hieromheen een sierlijk kader opgebouwd uit ornamenten, omgeven door nog een dubbel lijnkader.

Relatie

De afbeelding heeft dezelfde voorstelling als prent nr. 1. Het mirakuleus beêld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel – Den godzaligen huys-zegen uit de religieuze reeks van Brepols, en het vaantje, eveneens uitgegeven door Brepols “Beginsel ende Voortgang van de Begangenisse tot Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel”.

Het houtblok, of de vele kopieën die Brepols hiervan gemaakt heeft, werd ook als los prentje uitgegeven en diende tevens als frontispice voor religieuze uitgaven over dit onderwerp, uitgegeven door Brepols.

Aanduiding

1. Religie
1.2 Heiligen
1.2.1 Maria en Mariaverering
1.2.1.5 Litanie tot O.L.V. van Lauretten

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_z.nr.13.1.jpg

Citaat

“z.nr. Litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretten tot het mirakuleus beeld van onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel,” de Prentfabriek, toegankelijk 26 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/110.

Uitvoerformaten