53. Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken

Titel

53. Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, zonder onderschrift, tweetalige versie
Prent 2, gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer, tweetalige versie

Onderwerp

Centraal staat een grote houtsnede in lijnkader, niet gesigneerd, 273 x 210 mm.
In het midden van de afbeelding, in een ovaal gevormd door een rozenkrans, staat de gekroonde Heilige Maagd, staande op een halve maan. Ze draagt op haar rechterarm het kind Jezus met aureool die een rozenkrans offert. De Maagd overhandigt met haar linkerhand een rozenkrans aan de heilige Franciscus van Assisi, herkenbaar aan zijn stigmata en zijn kostuum, geknield, een geopend boek voor hem. Achter de monnik en deels door hem verborgen, Johannes de Doper in gebed, een staf in zijn armen. Links, in een smekende houding, de heilige Hiëronymus met de leeuw. Een andere heilige, met gevouwen handen, staat achter hem. Bovenaan de afbeelding, boven de Maagd en kind Jezus, de Heilige Geest in de vorm van een sprankelende duif en God de Vader te midden van wolken, waaruit engelen tevoorschijn komen die rozenkransen uitdelen.
Boven de houtsnede staat de titel “Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken. 一 Exhortation Pour se faire inscrire dans la Confrerie du Rosaire”. Links en rechts van de houtsnede een aansporing om deel uit te maken van het broederschap van de Rozenkrans. Onderaan nog een tweetalig gebed.

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.14 De Rozenkrans

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_53.1.jpg
Brepols_religieus_53.2.jpg

Citaat

“53. Vermaeninge Dat men behoort zyn zelven te doen inschryven in het Broederschap van het heylig Roosen-kransken,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/62.

Uitvoerformaten