72. De Doop – Het Vormsel – Het H. Sacrament des Altaers – De Biecht – Het H. Oliesel – Het Priesterschap – Het Huwelyk. Reeks van zeven verschillende prenten

Titel

72. De Doop – Het Vormsel – Het H. Sacrament des Altaers – De Biecht – Het H. Oliesel – Het Priesterschap – Het Huwelyk. Reeks van zeven verschillende prenten

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

Suite van zeven langwerpige prenten die de zeven sacramenten voorstellen die door Jezus Christus zijn ingesteld: doopsel, vormsel, heilig sacrament, de biecht, heilig Oliesel, priesterschap en het huwelijk.

Centraal staat telkens een grote houtsnede in lijnkader, geen signatuur, 195 x 277 mm. Onder het houtblok de titel.

  1. De Doop. — Le Baptême.

In een hoek van de kerk, bij een altaar, rond de doopvont met verschillende compartimenten en bekroond door het beeld van de heilige Johannes de Doper, doopt een priester een kind wiens hoofd door de peetvader boven het doopvont wordt gehouden. Naast de peetvader, de peettante. Een misdienaar, die een brandende kaars draagt, staat rechts van de ambtenaar. Achter de priester, die de sacramentele woorden uitspreekt, houdt de koster een dienblad vast. Links twee mannen, van wie er één het habijt draagt, rechts verlaat een gelovige de kerk.

  1. — Het Vormsel. — La Confirmation.

In het midden, bijgestaan door twee acolieten, van wie er één het heilig oliesel draagt; de priester gekleed in al zijn bisschoppelijke gewaden. Zijn mijter en andere accessoires liggen achter hem op een tafel. De priester zalft het voorhoofd van een kind dat voor hem staat, zijn hoofd licht gekanteld, zijn handen tegen elkaar geklemd. Achter het kind zit zijn peetvader, één knie in de grond, met beide handen op de schouders van zijn petekind. Links, bij een fauteuil, een kind, zijn peetvader staand achter hem. Links achteraan een altaar met kruisbeeld, twee kandelaars en een vaas met bloemen. Rechts twee kinderen vergezeld van hun peetvader en peettante. In de linkerbovenhoek van de houtsnede een figuur die lijkt op een magistraat.

III. — Het H. Sacrament des Altaers. — L'Eucharistie.

Op de achtergrond, rechts, een altaar waarvan het tabernakel wordt bekroond door een kruisbeeld, tussen vier kandelaars. Op de communiebank, zeven gelovigen. Op de voorgrond wachten twee anderen op hun beurt, geknield en biddend. De priester doet de communie aan de gelovigen, hij houdt in zijn rechterhand een hostie, in de andere een kelk. Hij wordt bijgestaan door een misdienaar.

IV.— De Biecht. — La Confession.

Links, in een biechtstoel zonder zijvakken maar met afgeschermde openingen om te kunnen biechten, een zittende priester met links van hem een ​​vrouw, rechts van hem een ​​man, beiden buiten geknield op knielbanken. Rechts zien we, geknielde of rechtstaande mannen en vrouwen, de meesten lezend in hun bijbel. Op de achtergrond een altaar met een vaas met bloemen en twee kandelaars. Naast het altaar, aan de muur, een medaillon met het Heilig Hart van Jezus omgeven door engelenhoofden.

V.— Het H. Oliesel. L’extrême Onction.

Links een stervende vrouw, in bed, ogen dicht, handen op de deken. De priester, links van de zieke vrouw, zalft haar ogen tijdens het lezen van de rituele gebeden. Links van de priester een misdienaar, een kaars in de ene hand, een dienblad met de heilige oliën in de andere. Aan het voeteneinde van het bed, een man en een jong meisje, geknield en biddend. Rechts van het bed knielt de man met de ellebogen op een stoel, snikkend terwijl hij zijn gezicht verbergt in een grote zakdoek. De twee knielende dienstmeisjes bidden rechts, bij de deur. Aan de muur drie schilderijen, aan het hoofdeinde van het bed een rijk klokkenkoord en een medaillon van de Heilige Maagd.

VI.— Het Priesterschap. La Prêtrise.

In het midden en vanaf de zijkant gezien beveelt de officierende bisschop die voor zijn troon staat, gekleed in al zijn bisschoppelijke ornamenten, een novice die knielt op de trappen van het altaar en zijn handen op zijn hoofd legt. Achter deze novice maken vijf andere geknielden op een rij zich klaar om de wijding in ontvangst te nemen. Rechts van de bisschop, twee staande acolieten, van wie er één de kromstaf vasthoudt, links van hem, bij een voetstuktafel met kruiken en een kelk, twee andere staande acolieten. Op de achtergrond, rechts, siert een medaillon van de Heilige Maagd het altaar.

VII. Het Huwelyk. — Le Mariage.

In het midden staat tussen twee zuilen, een altaar versierd met een kruisbeeld, kandelaars en bloemenvazen. In profiel, geknield voor het altaar en tegenover elkaar, houdt het verloofde paar elkaar bij de rechterhand vast terwijl de celebrant hen zegent. Links van de priester een misdienaar; knielend rechts van de verloofde, een van de getuigen. Aan de zijkanten, van achteren gezien en geknield op een gebedenbank, links een vrouw, rechts een man en een vrouw; links op de achtergrond praten twee staande mannen met elkaar. Aan de muur, rechts, een religieus schilderij waarvan het onderste deel alleen zichtbaar is.

Maker

Graveur: J.J. Delanier

Datum

Facturatiedatum van houtblok: 12/01/1836

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.2 Gebeden en Godvruchtige oefeningen
1.3.2.15 De zeven sacramenten

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Citaat

Graveur: J.J. Delanier, “72. De Doop – Het Vormsel – Het H. Sacrament des Altaers – De Biecht – Het H. Oliesel – Het Priesterschap – Het Huwelyk. Reeks van zeven verschillende prenten,” de Prentfabriek, toegankelijk 26 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/85.

Uitvoerformaten