35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel

Titel

35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer
Prent 2: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"

Onderwerp

Centraal staat een houtsnede, met kader, zonder signatuur, 276 x 202 mm.
Een rijk renaissancealtaar met aan de zijkant halverwege twee medaillons vastgehouden door engelen. Het linkse medaillon stelt de priester voor die de corporale (wit linnen doek waarop tijdens de eucharistieviering de gaven van brood en wijn worden geplaatst) tevergeefs uitspoelt met stromend water, in de buurt van een windmolen. De rechter medaillon stelt een monnik voor die op zijn sterfbed de biecht krijgt van dezelfde priester. Op het grote centrale tableau van het hoofdaltaar leest een priester de mis en stoot per ongeluk de kelk om; onmiddellijk krijgt de corporale de kleur van bloed. Achter de priester een misdienaar en de knielende gelovigen. Een allegorische figuur, een kelk in de hand, die het pausdom voorstelt, gezeten op de wereldbol omringd door wolken, vergezeld van twee engelen, van wie de een een tiara draagt en de ander het pauselijke kruis draagt, bekroont het altaar.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 28/11/1822

Aanduiding

1. Religie
1.3 Andere religieuze onderwerpen
1.3.1 Christusverering in de Rooms-katholieke eredienst
1.3.1.5 Heilig Bloed van Boxtel

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_religieus_35.1.jpg
Brepols_religieus_35.2.jpg

Citaat

“35. Kort verhael van het miraculeus H. Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, Het welk zig eertyds vertoond heeft tot Boxtel,” de Prentfabriek, toegankelijk 27 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/44.

Uitvoerformaten