Blader door items (26 in totaal)

  • Tags: cranendoncq

212. -, Heilige Augustinus
Prent 1: zonder adres.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

109. Costumes de Paris – Parysche costumen
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Rotterdam, bij P. J. Masier, Boekdrukker op de Nieuwe Markt"Sjabloonkleuring oker, lichtbruin, rood-bruin, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

80. De buiten kermis
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. ALDAG, St.-Jans-straat n° 33, te Amsterdam"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin en groenPeriode 1817 - 1840

71. Leert uit Duimkens aardig leven… - Enfans si de Poucet, je vous donne l'image...
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel, oranje-bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1840

63. Oorlog tusschen Rusland en Turkijen in 1828 - Guerre entre la Russie et la Turquie en 1828
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nr. '64'.Inkleuring onduidelijk, mogelijk ingekleurd door eigenaar prent.Periode 1817 - 1833

62. Nieuw letter-spel voor kleine Kinderen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS". Bijschriften enkel in het Nederlands.Sjabloonkleuring geel en oranjePeriode 1817 - 1833

61. Door liefde gedrongen besteê ik deze plaat ten dienst der jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift van wederverkoper "Te Amsterdam, by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; n. 35".Met vier-regelige Nederlandstalige versjes onder elke houtsnede. Handschrift op achterzijde "W. J. Venema"Sjabloonkleuring…

60. Dieren ABC - Histoire naturelle alphabetique
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adres.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

58. Grenadiers Suisses – Switsersche Grenadiers
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

57. Garde impériale Turque - Keizerlijke garde van Turkije
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'. Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1880

56. Laat, lieve kinderen laat, de moordlust en bedryven, - Laissez, braves enfans, entrer dans vos mémoires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS. (De formaliteit door de wet vereischt is volbragt.) "Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en groenPeriode 1817 - 1833

55. Kluchtige gesteltenissen en Dieren - Postures comiques et animaux
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker"Sjabloonkleuring geel, bruin, rood en groenPeriode 1817 - 1833

54. Het is zoo als men zegt, Een spreekwoord is wel regt - Le proverbe bien dit, réveille souvent l'esprit
Prent 1: gevergeerd papier, met adres van wederverkoper "Te bekomen bij J. PROOST, te Leeuwaarden"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1817 - 1840

44. -, Koninklijk Beyerse grenadiers - Grenadiers du Roi de Bavière
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrik en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, lichtbruin, donkerbruin en blauwPeriode 1817 - 1833

43. Den Vasten Avond – Le Carnaval
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. Dry exemplaire zyn 'er geplaetst volgens de formaliteyt der wet." met nummer 44 i.p.v. 43.Wijze van inkleuring onduidelijk, mogelijk later…

42. Land-beschryf-kundig Nieuw-jaar of zeden en gewoonten van de voornaamste volken der wereld - Etrennes géographiques, ou moeurs et costumes des principaux peuples de la terre.
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

27. Het Groot vermaak der kinders - Le grand divertissement des enfans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

9. Musique militaire
Prent 1: gevergeerd papier, gedrukt op éénzijdig gekleurd geel papier. Met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, (Volgensep Wet, zal den na-drnkker dezer, voôr de regts-banken vervolge.("Geen inkleuringPeriode…

z.nr. Het leven van den heyligen Apostel Jacobus de Meerdere
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer. Handschrift op achterzijde "Trijntje Jelles de Hoop 1848"Sjabloonkleuring geel, roze, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

74. Maria Moeder van Jesus, Troosteres der Bedrukten, Patroonersse der stad Luxemburg
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", met nr. 63Sjabloonkleuring geel, bruin, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

63. Nieuw Liedeken van de deugryke Palsgraevin Genoveva, getrokken uyt een approbeérden Historie-boek. Stemme : Myn hertjen geeft zoo menigen zucht
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS" (met nr. 73)Sjabloonkleuring geel, oranjebruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833

51. Geloofweêrdige en by een vergaederde Beschryving der merkweêrdige Voorvallen, Weldaden en Heylige Verrigtingen van zyne doorlugtige Hoogheyd den Vorst Alexander van Hohenlohe
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel, oranje, bruin, blauw en zwartPeriode 1817 - 1833

50. Het waer afbeeldsel van den Wandelenden Jood gelyk hy door Brussel trekkende, is te zien geweest op den 22 april 1674
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummer.Sjabloonkleuring oranje en blauwPeriode 1817 - 1833

45. Hoe dat Pilatus Jesus aen de Joden vertoont heeft, zeggende tot hun, Aenziet den Mensch
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS", zonder nummerSjabloonkleuring geel, bruin, rood en blauwPeriode 1817 - 1833
Uitvoerformaten

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2