9. Musique militaire

Titel

9. Musique militaire

Uitgever

Brepols, P.J.
Brepols & Dierckx Zoon

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, gedrukt op geel papier. Met onderschrift "TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, (Volgensep Wet, zal den na-drnkker dezer, voôr de regts-banken vervolge.("
Prent 2: zonder adres, met eenvoudig kader rond de blokrijen
Prent 3: zonder adres, met eenvoudig kader rond de blokrijen
Prent 4: zonder adres
Prent 5: zonder adres

Onderwerp

5 houtblokken zonder kader, niet gesigneerd, bovenste en tweede rij onderverdeeld in twee blokken (bovenste rij 2 x 125 x 110 mm. De tweede rij 1 x 110 x 110 en 1 x 135 x 110 mm.), de onderste rij is één blok, 110 x 275 mm., zonder onderschriften.

Aangezien de oudste prent geen tekst bevat, en de jongere edities een algemeen verhaal over de krijgsmuziek weergeeft, geef ik hierbij de tekst van de Rynders-prent, waarvan Brepols een kopie gemaakt heeft.
Eerste rij: De Bijlman en Tambour Majoor, Gaan steeds de Trommelslager voor. De Klarinet en kleine fluit, Gevolgd van het Bassoon geluid.
Tweede rij: De Schuiftrompet en de Serpent, de halve Maan volgt nu op’t end. Der Bekkens klank en Turksche Schel, Voegt bij de groote Trommel wel.
Derde rij: In’t Militaire vak, ist vast den Kurassier, Wel ’t meest die uitmunt in veel zwier. De moedige Kosak gewapend met een Speer, Valt heftig aan en velt, wat voor hem komt ter neêr. Dragonders die voldoen aan hunnen plicht, Zijn in den krijg van veel gewigt.

Relatie

Deze prent is een exacte kopie van de prent zonder nummer van de erve Rynders met als titel "Het militaire muzijk dat het gehoor steeds streelt / Is hier met al zijn glans natuurlijk afgebeeld".

Maker

Graveur: A. Cranendoncq

Datum

Facturatiedatum van houtblok: 23/03/1820
Brief aan burgemeester i.v.m. deponering: 07/02/1821

Aanduiding

7. Militair bedrijf
7.1 Tamboers en militaire muzikanten

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_profaan_9.1.jpg
Brepols_profaan_9.2.jpg
Brepols_profaan_9.3.jpg
Brepols_profaan_9.4.jpg
Brepols_profaan_9.5.jpg

Citaat

Graveur: A. Cranendoncq, “9. Musique militaire,” de Prentfabriek, toegankelijk 24 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/122.

Uitvoerformaten