14. Zyne Majesteit den Erf-Prins der nederlanden met verscheide Krygs-helden en soldaten van Europa

Titel

14. Zyne Majesteit den Erf-Prins der nederlanden met verscheide Krygs-helden en soldaten van Europa

Uitgever

Brepols, P.J.

Onderwerp

20 houtblokken met kader, niet gesigneerd, 5 rijen van 4 blokken, elk 52 x 70 mm.,  tweetalige onderschriften.

Achtereenvolgens zien we volgende afbeeldingen: Eenen Belgischen hurassier trompetter en eenen tambour der land-milicie – De kroonprins der Nederlanden, held van Waterloo – De hertog van Wellington, prins van Waterloo, gevolgd door zynen adjudant – Eenen Belgische hoezaar, Regiment van Crayie – Belgische Jagers in hunnen wapenoefening – Eenen Belgischen harnassier met een hersteld paard – Belgische grenadiers in hunne wapenoefening – Eenen Belgischen kanonnier te paard – Eenen Hollandschen Jager met eenen trein Soldaat – Eenen Engelschen Hoezaar met eenen engelschen voetknegt – Eenen franschen harnassier in gevegt met eenen Schotlander – De dapperen krygsheld Generaal Blucher vraagt na de stand des vyands legers – Eenen ruiter der lyfwagt van de koningin van pruisen met eenen voetknegt – Westfallischen Landsturm – Eenen hoezaar van brunswyk – Twee kozakken, het middagmaal bedienende – Eenen ruiter der krygsbende van walmoden

Relatie

Brepols nam deze drukvorm in 1817, samen met nog 15 andere, over van Verhoeven, opvolger van Le Tellier te Lier.

Datum

Brief aan burgemeester i.v.m. deponering: 07/02/1821

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

7. Militair bedrijf
7.2 Infanterie (Belgisch en Nederlands)

Citaat

“14. Zyne Majesteit den Erf-Prins der nederlanden met verscheide Krygs-helden en soldaten van Europa,” de Prentfabriek, toegankelijk 2 april 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/127.

Uitvoerformaten