187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen - Emblèmes des divinités du paganisme

Titel

187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen - Emblèmes des divinités du paganisme

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

12 houtblokken met dubbele lijnskader, waarvan twee gesigneerd met I.C.I. (Jan Jegher), 3 rijen van 4 blokken, 80 x 58 mm, tweetalige onderschriften.

Dit keer passend bij de onderwerpen van de houtsneden, die de volgende emblemen vertegenwoordigen: schoonheid, herfstnachtevening, gierigheid, hemelse straf, vrijheid, plezier, landbouw, luiheid, matigheid, Azië, onrechtvaardigheid, religie.

Schoonheid wordt weergegeven door een naakte vrouw, gezien in profiel en staand, haar hoofd omringd door wolken en haar lichaam door verblindend licht; ze houdt in haar rechterhand een wereldbol en een kompas, in de andere een bloeiende tak.

Wie of dit beeld toch wezen zal ?
Het is de schoonheid van ’t heelal.

Religie wordt gesymboliseerd door een gesluierde vrouw, in profiel gezien, met een kruis in haar rechterhand, brandende kolen in de andere; ze leunt tegen een olifant, symbool van eeuwigheid en vroomheid.

De godsdienst leidt ons tot de deugd
Zij schenkt ons vaak een reine vreugd.

Relatie

Ze werden oorspronkelijk gebruikt om een Nederlandse editie van een zeer verdienstelijk werk te illustreren, met Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands…verryckt met veele beeldnissen en geestige geleerde overwegingen, door de uytnemende verbeteringe van Giov. Zaratino Castellini Romano. Uyt het Italiaens vertaelt door D. P. Pers. Amsterdam, Dirk Pietersz. Pers. 1644, in-4°. Ze komen uit de collectie van J. Noman, die ze uitgaf onder nr. 333. Brepols heeft de Nederlandse tekst van deze uitgeverij bewaard.

De houtblokken voor deze prent zijn terug te vinden in Cesare Ripa, Iconologia, of uytbeeldingen des verstands 1644 op volgende pagina's:

Blok 1: Bellezza. Schoonheyt, pag. 454
Blok 2: Aequinottio del Autunno. Herfsts Evenaer, pag. 505
Blok 3: Avaritia. Gierigheyt, pag. 169
Blok 4: Flagello di Dio. Roede of Geessel Godes, pag. 440
Blok 5: Liberta. Vryheyt, pag. 573
Blok 6: Libidine. Wellust, Geylheyt, pag. 594
Blok 7: Agricoltura. Landbouw, pag. 280
Blok 8: Accidia. Vadsigheyt, pag. 518
Blok 9: Temperanza. Maetigheyt, pag. 317
Blok 10: Asia, pag. 603
Blok 11: Ingiustitia. Ongerechtigheyt, Onrechtveerdigheyt, pag. 366
Blok 12: Religione. Godsdienst, pag. 172

Maker

I. C. I. (Jan Christopher Jegher)

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands en Frans

Aanduiding

3. Allegorie
3.5 Emblemata en overige allegorieën
3.5.3 Iconologia van Ripa

Beschrijving

Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'
Sjabloonkleuring geel, rood en blauw
Periode 1840 - 1860

Bestanden

187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen - Emblèmes des divinités du paganisme

Citaat

I. C. I. (Jan Christopher Jegher), “187. Zinnebeelden der heidensche goden en godinnen - Emblèmes des divinités du paganisme,” de Prentfabriek, toegankelijk 17 april 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/313.

Uitvoerformaten

Opmerkingen