184. Zie daar, o jeugd! U weêr onthaald Op schilderijen van ons leven - Voici Enfants! des nouveaux dons, L'images que nous vous offrons

Titel

184. Zie daar, o jeugd! U weêr onthaald Op schilderijen van ons leven - Voici Enfants! des nouveaux dons, L'images que nous vous offrons

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon

Onderwerp

16 houtblokken met kader, gesigneerd J. O. (J. Oortman), 4 rijen van 4 blokken, 63 x 59 mm. Nederlandstalige kwatrijnen, Franstalige verzen.

Beroepen, één of meerdere ambachtslieden in actie per houtsnede.

Kanonniers. Bombardiers. Kolvenmakers. Portefeuillemakers. Admiraal. Trommelaar. Kapper. Fabrikant van strijkijzers. Schoonmaker van rookpijpen. De dansmeester. Vrachtvervoerder. Doodskistenmakers. Korendrager. Tabak hakken. Hoefsmid. Linnenpersers.

Bovenaan, als titel:

Zie daaro jeugd ! u weêr onthaald
Op schilderijen van ons leven;
Het geld, dat gij er voor betaald,
Zal goed verstand voor intrest geven.                                       

De handelaar in portefeuilles prijst weliswaar de degelijkheid van zijn artikelen, maar weigert op krediet te verkopen:

Dat tasjen, burger is gewis,
Maar op de pof verkoop ik niet.
Zoo sterk als eenig tasjen is,
En ’t sluit wat vast, gelijk gij ziet.

Op het geluid van de viool leert de dansmeester zijn kunst aan een klein meisje:

Dit lieve kind danst in manier
Der Franschen, met een fraeijen zwier :
Zoo ze ook haar’ pligt dus ijvrig doet.
Zegt men gewis : Dat meisje is zoet.

Het kwatrijn van de laatste scène, waar de linnenpersers de stukken stof tussen de platen van de pers spannen, bevat deze reflectie, die de Franse legende niet reproduceert: “Zo is onderdrukking ook goed voor ons! ".

Het laken neemt in fraaiheid aan,
Door in de forsche pers te staan,
Als men die hevig knellen doet
Zoo is verdrukking ook ons goed.

Relatie

Zeer mooie houtblokken, afkomstig van de veiling op 9 april 1845 uit de collectie van J. Noman & Zoon, reeds uitgegeven door J. Noman (Nr. 184), die ze van Stichter heeft verworven. Ze zijn tegen het einde van de achttiende eeuw gegraveerd door J. Oortman en behoren tot een van de interessantste series over Nederlandse ambachten. Deze serie, die de firma Stichter had gegraveerd ter illustratie van haar beroemde Almanak, werd later gebruikt voor centsprenten. De eerste houtblokken in deze serie, die meer dan 200 houtsneden omvat, zijn gegraveerd door H. Numan; de anderen door de Oortman. Deze houtsneden zijn deels kopieën van diepdrukgravures van J. Luyken, die deel uitmaken van de gewaardeerde suite die bekend staat als Spiegel van het Menselyk Bedryf. Andere platen van dezelfde serie zullen beschreven worden in de afbeeldingen van Glenisson (Nr. 190) en die van Beersmans (Nr. 100).

Maker

J. Oortman

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands en Frans

Aanduiding

6. Arbeid en arbeidsleven
6.2 Kleine handel, ambachtelijke bedrijvigheid en dagelijks leven
6.2.3 Allerlei ambachten en beroepen

Beschrijving

Prent 1: zonder adres, gemerkt 'B'
Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw
Periode 1840 - 1860

Bestanden

184. Zie daar, o jeugd! U weêr onthaald Op schilderijen van ons leven - Voici Enfants! des nouveaux dons, L'images que nous vous offrons

Citaat

J. Oortman, “184. Zie daar, o jeugd! U weêr onthaald Op schilderijen van ons leven - Voici Enfants! des nouveaux dons, L'images que nous vous offrons,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/310.

Uitvoerformaten

Opmerkingen