22. De inneming en verbranding van Moscou. La prise et l’incendie de Moscou

Titel

22. De inneming en verbranding van Moscou. La prise et l’incendie de Moscou

Uitgever

Brepols, P.J.

Onderwerp

8 houtblokken zonder kader, niet gesigneerd, 4 rijen van 2 blokken, 70 x 90 à 150 mm. Tweetalige onderschriften.

Bijzonder naïeve gravure. In het laatste houtblok, aan de linkerkant, een zeer merkwaardige voorstelling van een stad in vlammen, bij de deur ziet men de hoofden van de paarden en lansen (waarschijnlijk die van de Kozakken). Rechts keren vijf Franse soldaten, geweren op hun schouders of in hun handen, de stad de rug toe en trekken weg.

Gansch moscou staet in vollen brand, De franschen vlugten tot hunn' schand.                       
Tout Moscou est en flammes, Les français s'enfaient comme des femmes.            

Datum

Brief aan burgemeester i.v.m. deponering: 07/02/1821

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

2. Geschiedenis en vorsten
2.2 Geschiedenis
2.2.2 De negentiende eeuw: de strijd tegen Napoleon

Beschrijving

Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]"
Prent 2: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]"

Bestanden

Brepols_profaan_22.1.jpg
Brepols_profaan_22.2.jpg

Citaat

“22. De inneming en verbranding van Moscou. La prise et l’incendie de Moscou,” de Prentfabriek, toegankelijk 2 april 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/138.

Uitvoerformaten