Blader door items (56 in totaal)

  • Tags: militairen

82. -, Ten strijde!... - A la guerre!...
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1870 - 1902

66. Militairen van verschillende regimenten - Militaires de différents régiments
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1870 - 1902

64. Ruiterij - Cavalerie
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1870 - 1902

63. Militaire muziek - Musique militaires
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1870 - 1902

57. Nouvel alphabet militaire - Nieuw militair alphabeth
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1870 - 1902

51. Dien, die den oorlog niet en ziet… - Qui dit: la guerre est douce, ou qui lepense...
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, oranjerood en blauwPeriode 1870 - 1902

39. Cavalerie - Ruyterye
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1870 - 1902

38. Beyersche Artillerie - Artillerie de la Bavière
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1870 - 1902

23. Belgisch leger - Armée belge
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1870 - 1902

13. Armée belge
Prent 1: zonder adres, houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1870 - 1902

208. -, Wil de vijand ons belagen...
Prent 1: zonder adresInkleuring oppervlakkig en slecht door eigenaar prentPeriode 1840 - 1856

127. Krijgsbeweging
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

124. Mogt gij begeerig zijn het krijgsmansambt te leeren
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

114. Militaire beweging
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en blauwPeriode 1840 - 1900

109. Krygsmuziek
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en bruinPeriode 1856 - 1900

94. Myn knaepjes! Deze prent verbeeldt den krijgeren stand…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

78. Die ‘s Lands geluk en roem beoogt, heeft reeds zyn waerde als mensch verhoogd
Prent 1: met onderschrift "G. en V. G.", oblongformaatSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

71. Militaire vertooningen voor lieve Kinderen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

63. Nouvel alphabet militaire – Nieuw militaire alphabet
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring rood, bruin en groenPeriode 1840 - 1856

62. Soldatenleven – Vie militaire
Prent 1: zonder adres. Handschrift op achterzijde "Jacob de Will zijn prent is dit hoor, wel te rusten hoor. Workum hoor. Aal tje Piet en zou zijn prent is dit niet nee. ... gedaan is het he, nu heb ik al twee keer wat opgeschreven".Sjabloonkleuring…

62. Nouvel alphabet militaire – Nieuw militaire alphabeth
Prent 1: gemerkt "G". Handschrift op achterzijde "Goffe Sjoerd Posthuma 1860"Sjabloonkleuring rood, bruin en blauwgroen.Periode 1840 - 1856

47. Schuttery des Pays-Bas - Nederlandsche Schuttery
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

24. Evolutions Militaires – Krygs-oefeningen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

GenVG_profaan_10.2.jpg
Prent 1: op naam van wederverkoper "Bij J. K. Zeehuijsen, te Leeuwarden". Handschrift op achterzijde "Andte H. Meentema".Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1833 - 1856

7. Beyersche Artillerie – Artillerie de la Bavière
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring lichtgeel, geel, lichtbruin oranje, groen en blauwPeriode 1833 - 1856

6. Onderscheydene Militaire Afbeeldsels – Differentes Scénes Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"Sjabloonkleuring oker, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1840

146. Lyfwacht van den onder-koning van Egypten - Garde du vice-roi d'Egypte
Prent 1: zonder adres (reeksnummer weggevallen bij restauratie)Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1880

142. Troupes de différentes nations - Troepen van verschillende natien
Prent 1: zonder adres. Met kader rond het geheel.Zonder inkleuringPeriode 1840 - 1880

139. Lotgevallen van een jong soldaat -  Histoire d'un jeune soldat
Prent 1: zonder adres, met 25 houtblokkenSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

135. Militaire ABC – Alphabet militaire
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteitSjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1880 - 1900

128. Mouvements militaires – Militaire Bewegingen
Prent 1: zonder adres, met eerste titel "mouvements militaires - militaire bewegingen"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

106. Les quatre grandes Puissances de l’Europe – De vier groote Mogendheden van Europa
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Troupes des quatre grande Puissances de l'Europe - Troepen der vier groote Mogendheden van Europa"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

105. Militaire Exercitie - Grande revue d'infanterie
Prent 1: zonder adres. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1880 - 1900

104. Troupes de Ligne – Linie Troepen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam bij MINDERMANN & C"Sjabloonkleuring geel, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1840

103. Togt der infanterie – infanterie en marche
Prent 1: zonder adres, met latere titel "Militaires Français".zonder inkleuringPeriode 1860 - 1880

102. Franse Sapeurs en Tamboers - Sapeurs et Tambours Française
Prent 1: zonder adres. Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1860 - 1900

101. Costumes Français – Fransche Kleeding
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B", met latere titel "Monstering van Fransche ruiterij – Uniformes de la cavalerie Française" Verklarende tekst toegevoegd aan bovenzijde prent. Houthoudend papier van slechte kwaliteit.Sjabloonkleuring geel, rood en…

98. Dragons Bavarois – Beyersche Dragonders
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Rijswijck"Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1817 - 1840

95. Artillerie Française – Fransche artillery
Prent 1: gevergeerd papier, zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

86. De Land Storm
Prent 1: zonder adres, gemerkt "B". Met titel "De Landsturm".Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1880

76. Krygsbedryven – Exploits Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"Zonder inkleuringPeriode 1817 - 1833

Brepols_profaan_67.3.jpg
Prent 1: gevergeerd papier,  met adres van wederverkoper: "Te Leeuwarden, bij J. PROOST, Boekhandelaar".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1817 - 1840

64. Schutterij der Nederlanden – Garde nationale des Pays – Bas
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS", foutief genummerd met nummer 65Sjabloonkleuring oker, rood, groen en blauwPeriode 1817 - 1833

40. Krygsmans daeden door Russchen en Turken- Faits guerriers par les Russes et Turcs
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1833

39. Engelsche Koninklyke Husaren – Hussards du Roi d’Angleterre
Prent 1: gevergeerd papier, onderschrift op naam van wederverkoper "Te Amsterdam by SCHALEKAMP en VANDEGRAMPEL op de Nieuwezyde voor Burgwal N° 196", zonder nummerSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1817 - 1840

37. Slag van Jena – Bataille de Jena
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1800 - 1833

35. Slag van Wagram – Bataille de Wagram
Prent 1: gevergeerd éénzijdig geel gekleurd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Dry exemplairen zyn'er geplaetst volgens de formalityten der wet."Geen inkleuringPeriode 1817 - 1833

22. De inneming en verbranding van Moscou. - La prise et l’incendie de Moscou
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]" In handschrift vooraan op de prent toegevoegd "Mega den 28…
Uitvoerformaten

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2