41. Dien, die den oorlog niet en ziet - Qui dit: la guerre est douce, ou qui le pense

Titel

41. Dien, die den oorlog niet en ziet - Qui dit: la guerre est douce, ou qui le pense

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Antoine Van Genechten

Onderwerp

Oblong formaat, 12 houtsneden zonder kader, verschillende afmetingen, verdeeld over drie rijen.

Bovenaan de titel in twee talen:

Dien, die den oorlog niet en ziet,
Meent dat men daer met wit brood schiet.

12 scènes waarvan de eerste zes het stoere strijden belichamen. Zo lezen we onder de eerste houtsnede:

Myn spies, schoon gy ze niet en telt,
Die heeft reeds menig man geveld.

De onderste rij begint bij een vermoeide soldaat:

Ik laet vegten die het lust,
Ik geef my liever tot de rust.

De scènes die hierop volgen tonen het drankmisbruik van de soldaten. Het was de gewoonte dat met de soldaten een aantal "vivandières" of "marketentsters of zoetalaarsters" meetrokken met de troepen. Ze verkochten aan de soldaten drank en voedsel en hadden een semi-officiële status. Toch waren de oversten hier niet mee opgezet. Zo lezen we onder de negende houtsnede:

Het kwaed uws dranks is veel te groot,
Ryd weg, of wel ik steek u dood.

De voorlaatste houtsnede toont deze marketentsters die de verkoop van drank verheerlijkt:

Den drank doet meer goed dan kwaed,
Hy moedigt aen een slegt soldaet.

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands en Frans

Aanduiding

7. Militair bedrijf
7.4 Cavalerie

Bron

Geen exemplaar bekend op naam van A.V.G.

Beschrijving

Prent 1: zonder adres
Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw
Periode 1840 - 1856

Bestanden

41. Dien, die den oorlog niet en ziet - Qui dit: la guerre est douce, ou qui le pense

Citaat

“41. Dien, die den oorlog niet en ziet - Qui dit: la guerre est douce, ou qui le pense,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/561.

Uitvoerformaten

Opmerkingen