Glénisson en Van Genechten, profane reeks

Titel

Glénisson en Van Genechten, profane reeks

Collection Items

3. Pentin
Prent 1: zonder adres

4. Door werk de luyaerdy verjagen // Is beter dan een aalmoes vragen
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"

5. Fuseliers der Burgerw. In Beyeren
Prent 1: zonder adres

6. Onderscheydene Militaire Afbeeldsels – Differentes Scénes Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"

8. Volkeren van verscheyde Landgewesten
Prent 1: met onderschrift "By Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

9. - , elk verdeeld in vier vakjes, landleven
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

10. Scénes militaires – Mililtaire vertooningen
Prent 1: gemerkt "A. V. G. à T."

11. La foire – Kermis-merkt
(ook De Jaermerkt) (9 hsn)

12. Kinder spelen – Jeux d’Enfens
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"

(12 hsn) leurders

14. Verscheyde Vogelen – Différens Oiseaux
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"

(18 hsn), ruiters

16. Domino en Kaert spel – Jeu de Domino et de cartes
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt de Boekdrukkery en Fabriek van GLENISSON en VAN GENECHTEN."

19. Vragen en antwoorden – Demandes et Reponses
personages in Bretoense klederdracht

20. Klaes Kapoen – Colas Capon
Prent 1: gemerkt "G"

23. Ijzeren spoorweg – Chemin de fer
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

23. Ijzerenweg – Chemin de fer
Prent 1: zonder adres

25. Verschillende handwerken
Prent 1: zonder adres

26. Allerley (2 plaet)
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"

30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

(10 hsn) met elk 8 afb., allerlei personages en voorwerpen

32. Geschiedenis van Jan den Wasscher – Aventures de Janot le Singe
Prent 1: zonder adres, met gewijzigde titel : Geschiedenis van Jan den Aap

33. Opdragt aen de leerzame jeugd
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN ",(gekleefd op karton) 1838

33. Opdragt aen de leerzame jeugd
Prent 1: zonder adres, 1849

35. Den Vaderons in zeven uitleggingen
Prent 1: met onderschrift van wederverkoper "Bij L. Lazare, te s'Hage."

(2 hsn) het slot van Abcoude en de Diemerbrug

36. De verkeerde wereld – Le monde renversé
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN." Geen inkleuring

37. Het Paerden spel is fraai om zien…
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. K. Zeehuijsen, te Leeuwaerden."

39. Les bon enfants – De lieve kinderen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Koster, boekhandelaar, op de Haring Pakkerij, te Amsterdam" (met geschreven jaar 1852)

(14 hsn) gekarikaturiseerde voorstellingen

43. Rytuig voor Ijzerenweg – Voitures pour chemin de fer
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

46. Kindervreugd – Amusement d’Enfance
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

(8 hsn) geboorte en eerste levensjaren van het kind

50. Zie kinders in deez’ prent, een aantal vreemde dieren
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "D. Pauwels, Bergen-op-Zoom"

54. Huisselijke bezigheden
Prent 1: zonder adres

(20 hsn) allerlei dieren, voorwerpen en personages

59. Verscheidenheid van zaken, // Kan meest de jeugd vermaken
(12 hsn) allerlei taferelen en spreekwoorden, op naam Zweesaardt

60. Floskaertjes
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. a T.'

60. - floskaertjes
Prent 1: zonder adres

62. Soldatenleven – Vie militaire
Prent 1: zonder adres

66. Ziet allerlei bedrijf en werk…
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

67. Fridolin ou le page du Roi de Portugal – Fridolin of den Edelknaep van den Koning van Portugal
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

70. Verschillige voorwerpen in ronde plaetjes
Prent 1: met onderschrift "By Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

71. Militaire vertooningen voor lieve Kinderen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

73. Kinders wilt u vreugd vermieeren…
(16 hsn) fabelen van Esopus

75. De 14 Statiën van onzen Heer Jesus-Christus
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

81. De Amsterdamsche Kermisvreugd
Prent 1: zonder adres

(25 hsn) alfabet met dieren

(25 hsn) alfabet met namen en beroepen

92. Ziet hier, lieve knaepjes, een aardige prent…
(16 hsn) geschiedenis van den bultenaar Mayeux

(48 hsn) kinderspelen

95. ABC 2e deel – Alphabet 2e partie
(12 hsn) letters N tot Z

96. A. B. C. 1e deel
(12 hsn) andere hsn

100. Sint Nicolaes te paerd gezeten
Prent 1: zonder adres

101. Aenmaning tot de jeugd – Exhortation à la jeunesse
(15 hsn) moraliserende taferelen met versjes van Van Alphen

(16 andere hsn) GZ

(25 hsn) alfabet met dierennamen

106. Jeu polonais of damspel
Prent 1: zonder adres

107. Deez’ prent is ’t geld wel dubbel waard
(12 hsn) geschiedenis van assepoester

108. Leert, Kindren! Uit deez’ prent van Genoveva’s leven
(12 hsn) geschiedenis van Genoveva van Brabant

109. Krygsmuziek
Prent 1: zonder adres

114. Militaire beweging
(8 rijen hsn), militairen te voet en te paard

115. Het brood
Prent 1: zonder adres

(24 hsn) alfabet met doopnamen

118. Geschiedenis van Reinaert den Vos
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk"

121. -driekoningenbriefjes
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

121. - driekoningenbriefjes
Prent 1: zonder adres

(13 hsn) van verschillend formaat,

127. Krijgsbeweging
Prent 1: zonder adres

128. Nieuwe historie van het klein Duimken
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk"

129. Harmonie
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

130. Uerwerk Plaet
Prent 1: zonder adres

131. Negocianten
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

132. O Kind’ren ziet deez’ fraaie prent
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam"

134. Onderscheidene bedrijven
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

135. De Kat
Prent 1: zonder adres

136. De vette Krans-Os
Prent 1: zonder adres

138. Der leergrage jeugd zij in ’t kort verbeeld // Verscheidene bedrijven des daaglijkschen leven
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

139. - oorlogsschepen
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

140. - kinderspelen en bezigheden
Prent 1: zonder adres

141. Willen II, Koning der Nederlanden
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

142. Het zyn Heere met Beere
Prent 1: zonder adres

143. Ziet kinderen, hoe men in de jeugd // Al spelende kan zijn verheugd
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Erve Wijsmuller, te Amsterdam.", Gemerkt 'G'

145. - dieren
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"

146. - pluimgedierte
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

(4 hsn, op ieder vier soldaten)

154. - taferelen uit het leven van Van Speyk
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

156. Het hobbelpaard
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

159. Winter-Vermakelijkheden
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

161. De wijze en de dwaze maegden
Prent 1: met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Erve Wijsmuller, te Amsterdam.", Gemerkt 'G'

162. Trap des Ouderdoms
Prent 1: zonder adres

163. Kort verhael van den Verloren Zoon
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

166. De Spreeuw De Gans
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

170. Ziet, kind’ren ziet, dit is uw zaak…
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'

171. Nederlandsche Nyverheid
Prent 1: zonder adres

179. Deez’ prent is ‘t geld wel dubbel waard. Ziet dieren tam en wil van aard
Prent 1: met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam"

181. De schikking van het Albestier
Prent 1: gemerkt 'G.'

182. Koor-dansers en Springers
Prent 1: zonder adres

(1 hsn), savoyard met orgel

187. Overleggen is het al
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Erve Wijsmuller, Huidenstraat, Amsterdam"

192. Kinderdeugden en gebreken
Prent 1: zonder adres

201. Zie Jeugd! Hoe sterk de mode…
Prent 1: zonder adres

202. Zie, kinderen, weer wat nieuws
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. à T.'

(24 hsn) , allerlei taferelen

206. Roodkapje, kind’ren u bekend
Prent 1: zonder adres

206. Roodkapje, kind’ren u bekend
Prent 1: zonder adres

208. -, Wil de vijand ons belagen...
Prent 1: zonder adres

z.nr.. Het nieuw vermakelijk Ganzenspel
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. a T.'
View all 275 items