Glénisson en Van Genechten, profane reeks

Titel

Glénisson en Van Genechten, profane reeks

Collection Items

1. Zoo kunt ge u wederom verblyden…,
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

2. Officiers de diverses armes – Officieren van onderschyde wapenen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

3. Caricaturen – Caricatures
Prent 1: gemerkt "G. en V. G."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1856

3. Pentin
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

4. Door werk de luyaerdy verjagen - Par le travail l'on prospère
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"Sjabloonkleuring oker en roodPeriode 1833 - 1840

5. Fuseliers der Burgerw. In Beyeren - Fusiliers de la Garde Nationale en Bavière
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

6. Onderscheydene Militaire Afbeeldsels – Differentes Scénes Militaires
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"Sjabloonkleuring oker, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1840

7. Beyersche Artillerie – Artillerie de la Bavière
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring lichtgeel, geel, lichtbruin oranje, groen en blauwPeriode 1833 - 1856

7. Soldaten Muzyk – Musique Militaire // Geoefende soldaten – Des Soldats dressés
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwgroenPeriode 1856 - 1900

8. Volkeren van verscheyde Landgewesten - Habitans de diverses Contrées
Prent 1: met onderschrift "By Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1856

9. - , Ploegen - Labourer
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

9. Zoo Mans als Vrouwenwerk, van Kunstenaars, Ambachtslieu // En Winkeliers, kunt gy, ô Kinderen! hier zien
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

10. Scénes militaires – Mililtaire vertooningen
Prent 1: gemerkt "A. V. G. à T."Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1870

11. La foire – Kermis-merkt
Prent 1: zonder adres. Met gewijzigde titel "De jaarmerkt"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1900

12. Kinder spelen – Jeux d’Enfans
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1833 - 1840

13. Zinnebeelden uit de fabelen van de Lafontaine - Emblémes des Fables de Fontaine
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, bruin en groenPeriode 1856 - 1900

14. Verscheyde Vogelen – Différens Oiseaux
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN". Handschrift op achterzijde "Golle Sjoerd Posthuma 1860"Sjabloonkleuring oker, oranje, groen en blauwPeriode 1833 - 1840

14. Geschiedenis van Robert de Duivel - Aventures de Robert le diable
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

15. Deez’ Prent is ‘t geld wel dubbeld waard, Ziet dieren tam en wild van aard
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, bruin en groenPeriode 1856 - 1900

16. Domino en Kaert spel – Jeu de Domino et de cartes
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt de Boekdrukkery en Fabriek van GLENISSON en VAN GENECHTEN."Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1833 - 1840

17. Laet lieve kinderen, laet, de moordlust en bedrijven - Laissez braves enfans, entrer dans vos mémoires
Prent 1: met onderschrift op naam van wederverkoper "J. Valken, te Rotterdam"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

18. Kleyn Duymkens leven – Vie du petit Poucet
Prent 1: gemerkt "G. en V. G."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

19. Vragen en antwoorden – Demandes et Reponses
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

20. Klaes Kapoen – Colas Capon
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

21. Volg zedekunde, en haare lessen. De mode strookt niet met haar wet
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, groen en paarsPeriode 1856 - 1900

23. Ijzeren spoorweg – Chemin de fer
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

23. Ijzerenweg – Chemin de fer
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

24. Evolutions Militaires – Krygs-oefeningen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

25. Verschillende handwerken
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

26. Allerley (2 plaet) - Différens Sujets (2 planche)
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1833 - 1856

27. Zie Gulivers geval, de landen ‘t allerwegen - Jeunesse, dans ce tableau admire les passages...
Prent 1: zonder adresInkleuring vermoedelijk door eigenaar prent in diverse kleurenPeriode 1856 - 1900

28. Divertissements de l’enfance – Verlusting der jeugd
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'G'Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1856

29. Wonderbare historie van den Heer en Madame Croquemitaine - Histoire curieuse de Monsieur et Madame Croquemitaine.
Prent 1: zonder adres, gemerkt 'G'Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1840 - 1856

30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1856

32. Geschiedenis van Jan den Wasscher – Aventures de Janot le Singe
Prent 1: Met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk".Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1856

33. Opdragt aen de leerzame jeugd
Prent 1:  met onderschrift "Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN ", het onderschrift van het laatste blok geeft de datum "1838" weer. (gekleefd op karton)Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1833 - 1856

33. Opdragt aen de leerzame jeugd
Prent 1: zonder adres, 1849Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

34. Histoire du Petit Chaperon Rouge – Historie van het kleyn Rood Kapje – Histoire du Bucheron enchanté - Historie van den houthakker
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "J. B. J. Van Rosendael, te Dordtrecht."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

35. Den Vaderons in zeven uitleggingen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.' rechts onderaanSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

36.  Le monde renversé - De verkeerde wereld
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van GLENISSON en VAN GENECHTEN." Zonder inkleuring (enkel eerste afbeelding met rood ingekleurd)Periode 1840 - 1856

37. Het Paerden spel is fraai om zien… - Le tournoi bien souvent est beau...
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. K. Zeehuijsen, te Leeuwaerden."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

38. Wilt gij van mij wat huisraad koopen? - Achetez des objets de menage
Prent 1: gemerkt "G".Sjabloonkleuring geel en roodPeriode 1840 - 1856

39. Les bon enfants – De lieve kinderen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Koster, boekhandelaar, op de Haring Pakkerij, te Amsterdam" . Handschrift bovenaan de prent "Geertje Groen 1852".Sjabloonkleuring geel, oranjerood en blauwPeriode 1840 - 1856

39. Ziet kinderen, met deze prent met uw opmerking aan, Hoe zij in ‘t Paarden-spel hun kunst verrigten gaan
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1900

(14 hsn) gekarikaturiseerde voorstellingen

41. Dien, die den oorlog niet en ziet - Qui dit: la guerre est douce, ou qui le pense
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

42. Als gy o lieve jeugd! Uw lessen hebt geleerd… - Quand vous aurez appris, enfans, votre leçon...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

43. Rytuig voor Ijzerenweg – Voitures pour chemin de fer
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

44. Hier ziet gij pronken triomphant, de schoonste neuzen van het land – Ici vous voyez, mes amis, les plus jolis nez du pays
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1970 (benadering a.h.v. papiersoort)

46. Kindervreugd – Amusement d’Enfance
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

46. Lottery van kleyne beeldekens – Lotterie aux petites images
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1856 - 1900

47. Schuttery des Pays-Bas - Nederlandsche Schuttery
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

47. Onderscheidene figuren – Les figures diverses
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en groenPeriode 1856 - 1900

48. ‘s Menschen intrede op deze Wereld – L’Entrée de l’Homme en ce monde
Prent 1: op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam.", sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw. Achteraan handschrift in pen "Nanningh de Waart".

49. Luilekkerland – Pays de Cocagne
Prent 1: gemerkt "G". Handschrift onderaan de prent "Margie Muurling" en "K.J. Muurling Oud 11 Jaar 1842"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

50. Zie kinders in deez’ prent, een aantal vreemde dieren - Je vous présente, enfans ! ces bêtes étrangères.
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "D. Pauwels, Bergen-op-Zoom"Sjabloonkleuring geel, grijs en bruinPeriode 1840 - 1856

51. Eentoonigheid verveelt, verwisseling streelt het oog... - Tu faut à la jeunesse souvent du changement...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

52. Geschiedenis van Robinson Crusoë – Histoire de Robinson Crusoë
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Inkleuring geel, oranjerood en blauw, vermoedelijk door eigenaar prentPeriode 1840 - 1856

53	Verlustigt ; Kind’ren u een poosje…  't Is Kloris Bruiloft met zijn Roosje...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

54. De spelende lieve kinderen – Les charmants enfans au jeu
Prent 1: gemerkt "G". Sjabloonkleuring geel, rood en blauw. 

54. Huisselijke bezigheden
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paars en groenPeriode 1856 - 1900

55. De twaalf maanden van het jaar – Les douze mois de l’Année
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en groenPeriode 1856 - 1900

56. Nieuw prentkundig ABC voor lieve kinderen, met toepasselyke versjes
Prent 1: zonder adresZonder inkleuringPeriode 1856 - 1900

57. Vervolg van het nieuw prentkundig ABC voor lieve kinderen, met toepasselijke versjes
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Koster, boekhandelaar, op de Haring Pakkerij, te Amsterdam". Handschrift op voorzijde "Geertje C Z Groen 1852"Sjabloonkleuring oranje, bruin en groenPeriode 1840 - 1856

58. Het leven van den kleinen deugniet – La vie du petit polisson
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

59. Verscheidenheid van zaken, Kan meest de jeugd vermaken - Les désirs de l'Enfance, Sont pour la différence
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

60. -, Floskaertjes
Prent 1: gemerkt 'G'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

60. -, Floskaertjes
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1900

61. In Paul en Virginie ziet men op deze prent - On voit dans cette estampe en Paul et Virginie
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

62. Nouvel alphabet militaire – Nieuw militaire alphabeth
Prent 1: gemerkt "G". Handschrift op achterzijde "Goffe Sjoerd Posthuma 1860"Sjabloonkleuring rood, bruin en blauwgroen.Periode 1840 - 1856

62. Soldatenleven – Vie militaire
Prent 1: zonder adres. Handschrift op achterzijde "Jacob de Will zijn prent is dit hoor, wel te rusten hoor. Workum hoor. Aal tje Piet en zou zijn prent is dit niet nee. ... gedaan is het he, nu heb ik al twee keer wat opgeschreven".Sjabloonkleuring…

63. Nouvel alphabet militaire – Nieuw militaire alphabet
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring rood, bruin en groenPeriode 1840 - 1856

65. Ziet, Kind’ren ! afgebeeld een reeks van Liên, wier handel …
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G'. Laatste titelregel "Elk op zyn wys, die elk zoo men eerlyk wint."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

66. Ziet allerlei bedryf en werk hier voor uw oog getekend,...
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'. Handschrift op achterzijde "A. B. Boersma N° 16".Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1856

67. Fridolin ou le page du Roi de Portugal – Fridolin of den Edelknaep van den Koning van Portugal
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

69. Het leven van Moeder Gaudichon en haer Hond… - La mère Gaudichon et son chien Zozo
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

70. Verschillige voorwerpen in ronde plaetjes - Différens sujets en planches rondes
Prent 1: met onderschrift "By Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring rood, bruin en groenPeriode 1840 - 1856

71. Militaire vertooningen voor lieve Kinderen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

72. Nederlandsche Spreekwoorden in voorstellingen
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

72. Nederlandsche Spreekwoorden in voorstellingen - Des proverbes et propositions en usage dans les Pays-Bas.
Prent 1: zonder adres.Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1900

73. Kinders wilt u vreugd vermeeren…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

75. De 14 Statiën van onzen Heer Jesus-Christus - Les 14 Stations de notre Seigneur Jesus-Christ
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

77. Ziet eens met welken kloeken aerd, dees mannen zitten op hun paerd
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1900

78. Die ‘s Lands geluk en roem beoogt, heeft reeds zyn waerde als mensch verhoogd
Prent 1: met onderschrift "G. en V. G.", oblongformaatSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

79. Jongens spelen – Les jeux des garçons
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

80. Als gy myne Kind’ren, uw les hebt geleerd, Dan wordt ge tot loon met deez’ prenten vereerd
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

81. De Amsterdamsche Kermisvreugd
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1856 (papiersoort)

82. Hier wordt u, ô jeugd! Gegeven, Tetjeroen zyn kluchtig leven
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

84. Het nieuw vermakelyk Arlequin spel
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

84. Het nieuw Arlequin spel – Le nouveau jeu d’Arlequin
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

86. Leert Kinderen! Uit deez’ prent u altyd wel gedragen…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel en blauwPeriode 1840 - 1900

(25 hsn) alfabet met dieren

(25 hsn) alfabet met namen en beroepen

89. Hier hebt gy, lieve jeugd, weer grillige gezellen, Die elk u, op zyn beurt, zyn grappen zal vertellen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'. Handschrift op achterzijde "Jan Doornbos"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

90. Gepaste boertery mag u, ô jeugd vermaken // Doch volg geen guitentrek van Uilenspiegel op…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en blauwPeriode 1856 - 1900

91. Daar kinderen hebt ge een print, waar ge uw vermaak in vindt
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

92. Ziet hier, lieve knaepjes, een aardige prent…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1900

94. Myn knaepjes! Deze prent verbeeldt den krijgeren stand…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

95. Myn Knaepjes, wilt gestaeg met deze prent verkeeren, dan zult ge in korten tyd, het ABC goed leeren
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. à T.'. Handschrift op achterzijde "Gofe Sjoerds Posthuma 4 julij 1857" en "Goffe Sjoerds Posthuma 1860".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1856 - 1870

95. ABC 2e deel – Alphabet 2e partie
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

96. Ziet knaepjes, ten geschenk een nieuwe fraeije prent, En zorgt dat ge weldra hiervan de letters kent
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

96. A. B. C. 1e deel - Alphabet 1e partie
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1900

97. Tot onderwys der jeugd gedacht in deze prent… - Pour charmér jeunesse j'emprunte cette image...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

98 De handel, schoon in ‘t klein gedreven - La commerce en petit
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

99. Ziet kleinen, wat al raers u deze prent vertoont // Hoe in verschillend vak de handel wordt gedreven…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

100. Sint Nicolaes te paerd gezeten
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1860 (papiersoort en spelling)

100. Sint Nicolaas te paard gezeten
Prent 1: op adres "By Glénisson en Van Genechten, te Turnhout".Sjabloonkleuring geel, bruin en groenPeriode 1840 - 1856

101. Aenmaning tot de jeugd – Exhortation à la jeunesse
Prent 1: gemerkt "G"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

101. Vermaning aen de jeugd – Exhortation à la Jeunesse
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1900

102. Voorziet u dezen tyd, opdat de winterdagen…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1856 - 1900

103. Zoo als ter kermis, in een tent // Ziet gy ook hier Jan Klaessen klucht bewyzen
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "J. C. Verkouteren, Bergen-Op-Zoom"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1870

105. Verschillende dieren – Différens animaux
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, grijs en bruinPeriode 1840 - 1900

106. Jeu polonais of damspel
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring oker en rozePeriode 1840 - 1900

107. Deez’ prent is ’t geld wel dubbel waard
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

108. Leert, Kindren! Uit deez’ prent van Genoveva’s leven
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

109. Krygsmuziek
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en bruinPeriode 1856 - 1900

111. Het leven en de bedryven van Sint Nicolaes
Prent 1: zonder adresInkleuring door eigenaar prent in diverse kleurenPeriode 1856 - 1900

112. Fortunatus beurze en zyn wensch-hoedje
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, groen en witblauwPeriode 1840 - 1870

114. Militaire beweging
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en blauwPeriode 1840 - 1900

115. Het brood
Prent 1: zonder adres. Handschrift bovenaan de prent "Geertje Groen 1852"Sjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1840 - 1856

117. Levensgeschiedenis van mooi Antje van Ouwekerk
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

118. Geschiedenis van Reinaert den Vos
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk"Sjabloonkleuring geel, grijs en bruinPeriode 1840 - 1856

118. Geschiedenis van Reinaert den Vos - Histoire de Maitre Renard
Prent 1: zonder adres. Rechterbovenhoek ontbreekt.Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1900

120. Bij ’t acht en veertigtal van deez’ verscheidenheden. Kunt gij uw tijd met vreugd en leerzaamheid besteden
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

121. -, Sur l'Air: J'ai du Mirliton (driekoningenbriefjes)
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

121. -, Sur l'Air: J'ai du Mirliton (driekoningenbriefjes)
Prent 1: zonder adres. Handschrift op voorzijde "Pieternelle Cornelia Boogert"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1900

124. Mogt gij begeerig zijn het krijgsmansambt te leeren
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

127. Krijgsbeweging
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

128. Nieuwe historie van het klein Duimken
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1840 - 1856

129. Harmonie
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

130. Uerwerk Plaet
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

131. Negocianten
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

132. O Kind’ren ziet deez’ fraaie prent
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

133. Het stadhuis van Rotterdam De Kraan te Rotterdam
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1856

134. Onderscheidene bedrijven
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

135. De Kat
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1856 - 1900

136. De vette Krans-Os
Prent 1: zonder adres. Handschrift op achterzijde "Gaatske J. Slagman is geboren 3 February 1843"Sjabloonkleuring geel, bruin en groenblauwPeriode 1840 - 1856

137. Afbeelding van de nieuwgebouwde Muiderpoort // Afbeelding van de Weesper-Poort
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

138. Der leergrage jeugd zij in ’t kort verbeeld // Verscheidene bedrijven des daaglijkschen levens
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

139. -, Hier zeilt 's lands dappre admiraal, De Ruiter door de zilte baren
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1856

140. -, Het schooluur is voorbij; nu mag men zich vermaken...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

141. Willem II, Koning der Nederlanden
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1856

142. Het zyn Heere met Beere
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranjerood en groenPeriode 1856 - 1900

143. Ziet kinderen, hoe men in de jeugd // Al spelende kan zijn verheugd
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Erve Wijsmuller, te Amsterdam.", Gemerkt 'G'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1900

145. -, Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,...
Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1856

146. -, Zie hier eene fraeije gans; zy ook moet zyn geprezen...
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1840 - 1856

147. Hier hebt gy het leven en bedryf, van Jan de Wasscher met zyn wyf
Prent 1: gemerkt "G. en V. G."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

147. Jan de Wasscher – Jean le Buandier
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1900

150. Galerij van Beroemde Nederlandsche Mannen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring bruin en blauwPeriode 1840 - 1900

151. Geschenk voor de leergrage jeugd
Prent 1: zonder adres. Handschrift op voorzijde prent "Geertje Groen 1852".Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

152. De Oude Rotterdamsche Rustbewaarders // Piket der oude Rotterdamsche Schutterij
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1856 - 1900

154. - taferelen uit het leven van Van Speyk
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

156. Het hobbelpaard
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

158. De Delftsche poort te Rotterdam // De blaauwe molen, bij de Cingel te Rotterdam
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

159. Winter-Vermakelijkheden
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'. Handschrift op achterzijde "Houkjen H. Boersma".Sjabloonkleuring geel bruin en blauwPeriode 1840 - 1856

160. Laetste gesprekken van Jezus Christus met zyne leerlingen
Prent 1: gemerkt 'G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

161. De wijze en de dwaze maegden
Prent 1: Gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

162. Trap des Ouderdoms
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

163. Kort verhael van den Verloren Zoon
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'. Handschrift op voorzijde "Maria Risseeuw 1849"Sjabloonkleuring geel, grijs, lichtbruin, donkerbruin en groenPeriode 1840 - 1856

165. Deez’ prente strekke U, lieve jeugd! // Tot tijdverdryf vermaek en vreugd…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

166. De Spreeuw — De Gans
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, rood en bruinPeriode 1840 - 1856

167. De Walvisch is te groot, om ’s middags op te disschen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, donkerbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

169 -, Daar gaat de prijsos heen, versierd met bloemenkransen...
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

170. Ziet, kind’ren ziet, dit is uw zaak…
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Inkleuring vermoedelijk door eigenaar prent in diverse kleurenPeriode 1840 - 1856

171. Nederlandsche Nyverheid
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

172. De vogeltjes die gy hier ziet // O lieve Kindren ! zingen niet
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel en roodPeriode 1840 - 1856

173. Laat ons dat incroijable leven, Een schets van ’s menschen dwaasheid, geven
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

175. - leven van jong meisje tot huwelijk
Prent 1: op naam van wederverkoper "Willem Hissink te Zutphen". Sjabloonkleuring geel, rood en blauw. Achteraan handshrift in pen "E. D. Herny 1856". 

175. - leven van jong meisje tot huwelijk
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en groenPeriode 1856 - 1900

176. Hier hebt gij, jeugd, beziet het wel, ’t Vermaaklijk honde- en apenspel
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1900

178. Zoo Mans- als Vrouwen-werk, van Kunstenaars, Ambachtsliên, En Winkeliers, kunt gy, ô Kinderen! Hier zien
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

179. Deez’ prent is ‘t geld wel dubbel waard. Ziet dieren tam en wil van aard
Prent 1: met onderschrift op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam"Sjabloonkleuring geel, grijs en bruinPeriode 1840 - 1856

181. De schikking van het Albestier, Werkt overal, nu ginds, dan hier.
Prent 1: gemerkt 'G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

182. Koor-dansers en Springers
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

183. Afbeelding van de Luthersche nieuwe kerk te Amsterdam
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.' Graveur "H. Numan"Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1840 - 1856

185. De Twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet // Men hier ten Trappenrei gesteld met hunne namen
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

186. Vermaak uwe oogen, Jeugd! In ’t zevental Planeten
Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

187. Overleggen is het al
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Erve Wijsmuller, Huidenstraat, Amsterdam"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1856

190. Kiest Kindren! Naar uw zinsgenoegen
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, paarsrood en groenPeriode 1856 - 1900

191. -, de hobbelaars, de hengelaar, de molen, het onweder,...
Prent 1: zonder adres. Handschrift op voorzijde "C. Hz Kes. van domine"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1870

192. Kinderdeugden en gebreken
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rozerood en blauwPeriode 1840 - 1856

201. Zie Jeugd! Hoe sterk de mode…
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1840 - 1856

202. Zie, kinderen, weer wat nieuws
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. à T.'Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1856 - 1870

(24 hsn) , allerlei taferelen

206. Roodkapje, kind’ren u bekend
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1840 - 1870

206. Roodkapje, kind’ren u bekend
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

207. Prins Willem de Vyfde – F.S. Wilhelmina P.V.O.
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en groenPeriode 1856 - 1900

208. -, Wil de vijand ons belagen...
Prent 1: zonder adresInkleuring oppervlakkig en slecht door eigenaar prentPeriode 1840 - 1856

214. Voorstellingen uit het dierenrijk
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, rood en bruinPeriode 1856 - 1900

z.nr.. Het nieuw vermakelijk Ganzenspel
Prent 1: gemerkt 'A. V. G. a T.'Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1856 - 1870
View all 275 items

Opmerkingen