86. Leert Kinderen! Uit deez’ prent u altyd wel gedragen…

Titel

86. Leert Kinderen! Uit deez’ prent u altyd wel gedragen…

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Glénisson en Zoon

Onderwerp

12 houtsneden met kader, niet gesigneerd, 3 rijen van 4 blokken, 100 x 67 mm., Nederlandstalige onderschriften.

De houtsneden vertegenwoordigen, gepersonifieerd door kleine meisjes, fouten of ondeugden zoals ongehoorzaamheid, luiheid, gulzigheid, onvoorzichtigheid, gulzigheid, wreedheid, indiscretie, onnadenkendheid enz. Bovenaan, als titel:

Leert kinderen ! uit deez’ prent u altyd wel gedragen,
Dan zult gy fallen tyd aen ieder mensch behagen,
En volgt geen boozen na, maer blyft op ‘t pad der deugd.
Dan snelt de tyd voorby in innerlyke vreugd.

We reproduceren het onderschrift van de houtsnede van een klein meisje dat voor de haard knielt en het deksel van de pan optilt :

De gulzigheid heeft deze meid doen watertanden,
Tot straf heeft zy dan ook haer handjes mogen branden.

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands

Aanduiding

14. Opvoeding en onderwijs 14.1 School- en onderrichttaferelen (hsn. 1 en 2)

14. Opvoeding en onderwijs 14.4 Opvoeding 14.4.1 Kinderdeugden en -ondeugden

Beschrijving

Prent 1: zonder adres
Sjabloonkleuring geel en blauw
Periode 1840 - 1900

Bestanden

86. Leert Kinderen! Uit deez’ prent u altyd wel gedragen…

Citaat

“86. Leert Kinderen! Uit deez’ prent u altyd wel gedragen…,” de Prentfabriek, toegankelijk 17 april 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/624.

Uitvoerformaten

Opmerkingen