48. ‘s Menschen intrede op deze Wereld – L’Entrée de l’Homme en ce monde

Titel

48. ‘s Menschen intrede op deze Wereld – L’Entrée de l’Homme en ce monde

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Antoine Van Genechten

Onderwerp

8 houtblokken met kader, niet gesigneerd, 4 rijen van 2 blokken, 63 x 112 mm., tweetalige onderschriften.

Bovenaan met titel:

Deze prent leert uw, ô jeugd ! wat ge in ryper tyd,
Aen uw waerdig Oud’ren paer dankbaer schuldig zyt.

Onderwerpen van de acht afbeeldingen, van boven naar beneden genummerd:

De geboorte. Inbakeren. De pap. Wij dragen het kind. De eerste stappen aan de rand. De babywagen. De moeder wiegt en waakt over het kind. Het kind, dat de kraal draagt, oefent lopen.

Opmerkelijk aan het beeld is de vaak eigenaardige toepassing van hoogreligieuze of morele overpeinzingen op profane en zeer vulgaire feiten. Zo lezen we onder de 3e tabel:

Kleine Sus gaept naer de pap, zoo roept lieve Loth,
Met die zelfde gunst, Kindlief! voedt ons goede God.

En onder het 8e houtblok, waar het kind een merkwaardige "valhoed" van stro draagt ​​om zijn hoofd te beschermen als hij valt:

Keesje krygt een valhoed op, nu hy loopt alleen,
Sterveling! zoo u God niet hoed’ waer wil ’t met u heen ?

Relatie

Exemplaar naar een fraai Hollands beeld uit het einde van de achttiende eeuw, met name uitgegeven met het adres van Erve H. Rynders te Amsterdam (Nr. 6). De houtsneden zijn imitaties van gravures van Luyken voor de serie “Des menschen begin en einde”.

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands en Frans

Aanduiding

3. Allegorie
3.1 Leven, liefde en dood
3.1.1 Levensloop
3.1.1.1 Van geboorte tot leren lopen

Beschrijving

Prent 1: op naam van wederverkoper "Bij J. A. Aldag, te Amsterdam.", sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw. Achteraan handschrift in pen "Nanningh de Waart".

Bestanden

GenVG_profaan_48.1web.jpg

Citaat

“48. ‘s Menschen intrede op deze Wereld – L’Entrée de l’Homme en ce monde,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/572.

Uitvoerformaten

Opmerkingen