145. -, Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,...

Titel

145. -, Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,...

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Antoine Van Genechten

Onderwerp

4 houtblokken met dubbele lijnskader, niet gesigneerd, 2 rijen van 2 blokken, 147 x 117 mm., zonder titel, Nederlandstalige kwatrijnen.

Vier dieren: os, paard, olifant, leeuw.

Het onderschrift van de eerste houtsnede, de os, gaat als volgt:

Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,
Met malsche klaverblaên en boterbloem en gras;
Doch haest wordt hy geslagt, des menschen lust ten besten.
Schuw overdaed, o jeugd! wyl ze altoos schaedlyk was.

Het onderschrift van de laatste afbeelding, de leeuw, gaat als volgt:

Beschouw in dezen leeuw een koning van de dieren;
Doch volg zyn wilden aerd, o teeder kind, toch niet:
Zijne edelmoedigheid mag wel uw hart versieren,
Maer 't is uw pligt, als mensch, dat gy zyn wreedheid vliedt.

Maker

graveur: H. Numan

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands

Aanduiding

10. Natuur
10.1 Dierenwereld
10.1.3 Zoogdieren

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift "Glénisson en Van Genechten, te Turnhout"
Sjabloonkleuring geel, bruin en blauw
Periode 1840 - 1856

Bestanden

145. -, Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,...

Citaat

graveur: H. Numan, “145. -, Zie dezen os ter weide, om zich volop te mesten,...,” de Prentfabriek, toegankelijk 17 april 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/699.

Uitvoerformaten

Opmerkingen