144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten

Titel

144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Glénisson en Zoon

Onderwerp

20 houtblokken met kader, niet gesigneerd, 4 rijen van 5 blokken, 68 x 45 mm., Nederlandstalige kwatrijnen.

Diverse onderwerpen ter illustratie van kwaliteiten of gebreken. Middelmatige gravure uit het begin van de 19e eeuw. Bovenaan, als titel:

Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten,
En schuw wat, zelfs in ’t minst, aan plicht en vroomheid schaadt
;
Dan hebt gij, op deze aard’ steeds menschenmin te wachten, ’
En hierna ’t heerlijkst loon bij God, uw toeverlaat.  

De houtsneden illustreren :

1e rij: vriendschap, haat, geluk, ongeluk, vreugde
2e rij: vrees, vriendelijkheid, misdaad, hoogmoed, verkwisting
3e rij: drift, rust, liefde, schrik, gulzigheid
4e rij: armoede, ijdelheid, moedwil, kunstenaar, lompheid

Enkele kleine verzen volgen hieronder:

Jan graafde en vond een grooten schat,
O ! riep hij, wat geluk !....
(Hij leefde voormaals vergenoegd,)
Maar ‘t goud bragt hem in druk.

Zie welke lieve kozerij,
Hoe ‘t kindje moeder streelt!
De moederliefde is grenzeloos;
Ze is ‘t Godlijk evenbeeld.

Lizetje! Ja, ’t is ijdelheid,
Voor uwen spiegel te staan pralen;
Schoon zijt gij, maar de schoonste bloem,
Verlept als ’t lelietje der dalen.

Verkwisting !... o verfoeil jk kwaad !...
O pest der maatschappij !
Gij lokt tot spel en dronkenschap
Tot wreede twistpartij.

Relatie

De prent is van Nederlandse oorsprong en is uitgegeven door T. L. Thompson in Rotterdam onder nr. 32. Titel en kwatrijnen zijn soms gewijzigd door Glenisson. In de prent van Rotterdam lezen we boven het houtblok de naam van de afgebeelde kwaliteiten en gebreken. Er is een replica van de prent, met 24 afbeeldingen, waaronder de meeste van die van de Thompson-prent, in de afbeelding van GN Renner in Neurenberg (nr. 157); het heeft ook koppen, maar geen bijschriften.

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands

Aanduiding

14. Opvoeding en onderwijs
14.4 Opvoeding
14.4.1 Kinderdeugden en -ondeugden

Beschrijving

Prent 1: zonder adres
Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw
Periode 1840 - 1900
Prent 2: zonder adres
Sjabloonkleuring geel, rood en groen
Periode 1856 - 1900

Bestanden

144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten
144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten

Citaat

“144. Leer uit deez’ prentjes, jeugd, de lieve deugd betrachten,” de Prentfabriek, toegankelijk 17 april 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/698.

Uitvoerformaten

Opmerkingen