30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans

Titel

30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans

Uitgever

Glénisson & Van Genechten
Antoine Van Genechten

Onderwerp

Oblong vel. 12 houtblokken met kader, niet gesigneerd, 3 rijen van 4 blokken, 58 x 71 mm. Tweetalige onderschriften.

Kleine afbeeldingen van meerdere spelende kinderen, uitgevoerd naar model uit het begin van de 19e eeuw, waarschijnlijk Nederlands. Het leek de Nederlandse dichter niet nutteloos om in het kwatrijn dat hij aan de schommel wijdt een wijze raad te geven aan kinderen die misbruik maken van dit spel en hun kameraden genadeloos naar zich toe trekken: "Stop met dit spel zodra het kind huilt of zich onwel voelt”.

Foei Willem, schei uit want u broer kan ’t niet lyen
Hy wordt reeds te duizlig en begint al te schreyen,
Het schomlen is vrolyk en kan wel geen kwaed,
Maer als hy niet wel wordt, is ‘t tyd dat gy ‘t laet.

Onder een kring van kleine meisjes lezen we:

Deez dry lieve meisjes staen daer hand aen hand
En spelen van Patertje langs de kant,
Hoe gelukkig mag men deze kinderen heeten
Want hun vreugd komt voort van een zuiver geweten.

Het oude rondespel "Patertje langs de kant", waarover onze dichter spreekt, was erg in de mode in Nederland; zie met name De Cock en Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust II, p. 197-207.

Relatie

De prent is vermoedelijk gekopieerd naar prent nr. 30 van J. De Lange in Deventer. Het is hiervan een vrij getrouwe weergave, soms spiegelbeeldig, en de blokken hebben niet dezelfde volgorde gekregen. Een andere, vrij getrouwe replica is deze van prent nr. 47 van Wijnhoven Hendriksen in Rotterdam.

Alle afbeeldingen, verkleind en met minder personnages, zijn ook terug te vinden in de prent van Glenisson N° 93 en die van Beersmans N° 103, gekopieerd van N° 131 van Brepols.

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands en Frans

Aanduiding

9. Spel en vermaak
9.2 Spelende kinderen (buiten en binnen), sport en spel van kinderen en (jong)volwassenen
9.2.1 Buitenspelen

Beschrijving

Prent 1: gemerkt 'G. en V. G.'
Sjabloonkleuring geel, rood en groen
Periode 1840 - 1856
Prent 2: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij de Gebroeders Van Kapel, te Ryswyk."
Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauw
Periode 1840 - 1856

Bestanden

30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans
30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans

Citaat

“30. Kinderlyke vermaken – Jeux d’Enfans,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/543.

Uitvoerformaten

Opmerkingen