z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet

Titel

z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet

Uitgever

Brepols, P.J.

Onderwerp

Langwerpig vel, houtblok zonder kader, geen signatuur, 291 x 383 mm.
Drieënzestig velden die een spiraal vormen, gescheiden door pilaren. Aan de onderkant van elke veld een rond medaillon, sommige met afbeelding. Boven de medaillons de ingegrifte nummers: 1 t/m 63. Ganzen bezetten vakken 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59. van deze figuren worden de ganzen geplaatst op regelmatige afstanden, afwisselend van 5 en 4 vierkanten. De andere onderwerpen, negen in getal, vertegenwoordigen achtereenvolgens: 6 Brug, 19 Herberg, 26 Dobbelstenen, 31 Waterput, 42 Doolhof, 52 Gevangenis, 53 Dobbelstenen, 58 De Dood (vertegenwoordigd door een skelet); en als laatste, binnen het 63e veld dat groter is dan de anderen, verjaagt een vrouw met een tang een tiener. Het totaal van de zichtbare punten van de dobbelstenen is altijd 9 (3 + 6, 4 + 5). Het centrale medaillon stelt een herbergtafereel voor, waarvan de personages kleding uit de eerste helft van de 17e eeuw dragen. Een man speelt met een bakspel. Een vrouw leidt hem de aandacht af, terwijl een andere hem van zijn beurs met geld berooft. Op de vier hoeken zien we telkens een scéne staan. Bovenaan links staan figuren die het ganzenspel spelen, rechts drie muzikanten; linksonder een hondentrainer met trommel en een hondje dat op zijn achterste poten danst, rechts bij de ingang van het spel twee vechtende mensen en een hond.
Onder het houtblok de Vlaamse titel: “Het nieuw en vermaekelyk Ganzen-spel, in wat maniere en hoe men het zelve speélen moet”, met daaronder een beschrijving van hoe het spel te spelen.

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Taal

Nederlands

Aanduiding

9. Spel en vermaak
9.3 Spellen
9.3.11 Ganzenborden

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS"
Sjabloonkleuring geel, rood en blauw
Periode 1817 - 1833

Bestanden

z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet

Citaat

“z.nr. Het nieuw en vermakelyk Gansen-spel, op welke wyze en hoe men het zelve spelen moet,” de Prentfabriek, toegankelijk 21 juli 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/372.

Uitvoerformaten

Opmerkingen