z.nr. Slag van den Berg Saint Jean gezeyt van Waterloo of van de Belle-Alliance

Titel

z.nr. Slag van den Berg Saint Jean gezeyt van Waterloo of van de Belle-Alliance

Uitgever

Brepols, P.J.

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, uyt de Boek-drukkery van P. J. BREPOLS"

Onderwerp

Langwerpig vel, centraal staat een houtblok met lijnkader, niet gesigneerd, 200 x 209 mm.
Eenvoudig gesneden houtblok uit de tijd met doorheen de afbeelding verschillende letters, als verwijzing naar de verklarende legende van de monumenten en de opstelling van de daar afgebeelde legers. Deze legende staat direct onder het houtblok met als titel “Algemeyne verbeélding van het slagveld, positie van het geallieerd en fransch leger in den laetsten aenval van Mont-Saint-Jean; nederlaeg van de garde en het fransch leger, vlugt van Buonaparte, en agterlaeting van al het gene tot den oorlog noodig is, het welk in de handen der gealliëerde viel in minder dan een uer”.
In het midden van de afbeelding, de boerderij van de Mont Saint waar twee wegen samenkomen, en waarvan er één richting Brussel gaat —rechts bovenaan voorgesteld door een kerk omringd door enkele woningen 一 en linksonder eindigt bij de brandende Belle-Alliance. De andere weg, links bovenaan de afbeelding, loopt langs de eveneens in brand staande hoeve van Hougomont en komt uit op de Brusselse weg ter hoogte van de hoeve Mont Saint-Jean.
Bovenaan de houtsnede is het Engelse leger opgesteld nabij Waterloo, voorgesteld door een landhuis omgeven door groen. In het midden links marcheren twee Nederlandse regimenten, met wapperende vlaggen, richting Napoleon die omringd is door zijn regimenten. Aan de rechterkant gaan de geallieerden hen tegemoet.
Beneden is er een algemene stormloop, een wanhopige vlucht. Napoleon te paard, gevolgd door zijn staf en zijn oude garde, gaan op weg om aan de vijand te ontsnappen. De stervenden, de doden, de paardenlijken, ontmantelde of verlaten kanonnen bezaaien het slagveld. Links en rechts van de houtsnede staat een lang verslag van de Slag bij Waterloo. Het geheel is omkaderd door een dubbel lijnkader.

Relatie

De plaat is een bijna getrouwe verkleinde kopie van een grote kleurenafbeelding gepubliceerd in 1817 door P.J. Hanicq in Mechelen.

Datum

Eerste bestelling in journaalboek: 10/11/1817

Aanduiding

2. Geschiedenis en vorsten
2.2 Geschiedenis
2.2.5 Gebeurtenissen uit de algemene geschiedenis 2.2.5.6 Slag van den Berg Saint Jean

Type

houtsnede, ingekleurd met sjablonen

Bestanden

Brepols_profaan_z.nr.2.1.jpg

Citaat

“z.nr. Slag van den Berg Saint Jean gezeyt van Waterloo of van de Belle-Alliance,” de Prentfabriek, toegankelijk 24 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/373.

Uitvoerformaten