69. Op deze vertooningen leert gy o lieve jeugd, Hoe God den mensch behoed die blijft getrouw de deugd - Scénes historiques

Titel

69. Op deze vertooningen leert gy o lieve jeugd, Hoe God den mensch behoed die blijft getrouw de deugd - Scénes historiques

Uitgever

Wellens, Delhuvenne & Cie
P.J. Delhuvenne

Onderwerp

Oblong vel. 4 houtblokken met kader, 2 rijen van 2 blokken, +/- 115 x 160 à 164 mm., tweetalige onderschriften.

Bovenaan met titel :

Op deze verlooningen leert gij o lieve jeugd,
Hoe God den mensch behoed die blijft getrouw de deugd.                                          

Relatie

De houtblokken zijn ruwe kopieën van vier van de twaalf afbeeldingen van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, met name gepubliceerd door J. Bouwer & de Wed. J. Ratelband in Amsterdam, en getiteld: Vaderlandsche Mannen en Vrouwen – met Letter H). Uitgever van Turnhout, of liever zijn Nederlandse voorganger, verraadde de intenties van de ontwerper van het oorspronkelijke beeld, hij paste de verklaringen aan naar zijn smaak. Ons beeld zegt echter:

Den Page van Koning Frederik den Grooten,
Wordt meer berispt omdat door den armen waren verstooten.

Het is echt niet hetzelfde!

De 2e voorstelling: “Keno Simons Hasselaar”, verdedigend, aan het hoofd van de vrouwen van Haarlem, de stad tijdens het beleg door de Spanjaarden, vond gunst in de ogen van de corrector. De legende van het 3e blok, de dichter Poot in zijn huisje, noemt deze eens beroemde naam niet meer, het houtblok stelt nu iemand voor die de wet van God bestudeert. Ten slotte is de 4e afbeelding, waarop de onfortuinlijke gravin Jacqueline van Beieren aardewerk maakt, gezegend met een onderschrift waardoor zelfs de meest gerichte lezer niet meer kan ontdekken wat het afbeelding eigenlijk voorstelt: 

De goede vrouw die zich van hare ware pligten kweit,
Bekomt het waar geluk en hiernaar de zaligheid.

Datum

1834 - 1856

Type

houtsneden, ingekleurd met sjablonen

Aanduiding

2. Geschiedenis en vorsten 2.1 Vorsten en historische personages 2.1.2 Buitenlandse vorsten 2.1.2.11 Frederik de Grote van Pruisen (1e blok)

2. Geschiedenis en vorsten 2.1 Vorsten en historische personages 2.1.4 Historische personages 2.1.4.8 Kenau Simons Hasselaar (2e blok)

Bron

Niet aanwezig in eigen collectie. Exemplaren in Rijksprentenkabinet, Amsterdam en Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.

Beschrijving

(4 hsn) historische taferelen

Citaat

“69. Op deze vertooningen leert gy o lieve jeugd, Hoe God den mensch behoed die blijft getrouw de deugd - Scénes historiques,” de Prentfabriek, toegankelijk 4 maart 2024, https://archief.prentfabriek.be/items/show/842.

Uitvoerformaten

Opmerkingen