Wellens, Delhuvenne en Co

Titel

Wellens, Delhuvenne en Co

Onderwerp

Profane reeks

Collection Items

(60 hsn), 28 voor het dominospel en 32 voor het kaartspel

4. H. Genoveva - S. Geneviève
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnout"

6. Kunt gij schooner print begeeren : Kind’ren hier is veel te… - Arts et métiers
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en C.e, te Turnhout."

(16 hsn)cijferprent, taferelen en onderschriften betreffende de cijfers 0 tot 11, 50, 100, 1000 en het jaartal 1840

(84 hsn) allerlei voorwerpen, dieren en personages in cirkeltjes

(3 hsn) op ieder 7 militaire muzikanten

(12 hsn) volgens Van Heurck ‘Les jeux des garçons’

(3 hsn) met elk 11 soldaten te paard

(48 hsn) allerlei voorwerpen, dieren en personages

(15 hsn) naar illustraties van A. Zeelander voor de Kleine Gedichten voor Kinderen door Hieronymus van Alphen op naam Aldag

27. Zie Gulivers geval. De landen ’t allerwegen. Beschreven in deez’ prent, zyn in de maen gelegen
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en Comp., te Turnhout."

(24 hsn) figuren en voorwerpen

35. De lente schetst het beeld der jeugd - Les quatre saisons
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"

42. Robinson op zijne Eyland
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Jacobs en Meijers, te Amersfort". Gemerkt 'b' achter nummering

47. Willem Tell - Guillaume Tell
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummering

(20 hsn) allerlei afbeeldingen van dieren en voorwerpen

56. Verscheydene persoonen - Différents personnages
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"

(6 hsn) personages in Bretoense klederdracht

70. Van alles wat hoe vindt gij dat
Prent 1: zonder adres

71. De twaalf maanden van het jaar
Prent 1: gemerkt "D"

(24 hsn) dieren en allerlei taferelen

82. Geschiedenis van Reinaert de Vos
Prent 1: zonder adres, gemerkt "b"

(16 hsn) twee centrale hsn met afb. van Christus aan het kruis en Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, rondom 14 hsn met de statiën van de Kruisweg

88. Pentin
(pierette, polichinelle, colombine, Arlequin) oblong (4 hsn) draadpoppen om uit te knippen

z.nr.. Ganzenspel
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt bij Wellens, Delhuvenne en Comp, te Turnhout"

4 rijen hsn, op elke rij 9 soldaten, de twee bovenste rijen militaire muziek, de twee onderste rijen officier, tamboer en 16 soldaten
View all 96 items