Wellens, Delhuvenne en Co

Titel

Wellens, Delhuvenne en Co

Onderwerp

Profane reeks

Collection Items

2. Zie op deze prent, o lieve jeugd, een kleine schets van Kermis Vreugd - Amusements forains
Prent 1: op naam van wederverkoper "By J. A. ALDAG, Sint Jans-straat, n. 33, te Amsterdam". Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1834 - 1856

3. Uylenspiegel was een guyt, En voerden vele grillen uyt
Prent 1: zonder adres.Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1834 - 1856

4. H. Genoveva - S. Geneviève
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnout"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1842 - 1856

6. Kunt gij schooner print begeeren : Kind’ren hier is veel te… - Arts et métiers
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en C.e, te Turnhout."Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1834 - 1842

(16 hsn)cijferprent, taferelen en onderschriften betreffende de cijfers 0 tot 11, 50, 100, 1000 en het jaartal 1840

(3 hsn) op ieder 7 militaire muzikanten

(3 hsn) met elk 11 soldaten te paard

(15 hsn) naar illustraties van A. Zeelander voor de Kleine Gedichten voor Kinderen door Hieronymus van Alphen op naam Aldag

27. Zie Gulivers geval. De landen ’t allerwegen. Beschreven in deez’ prent, zyn in de maen gelegen
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en Comp., te Turnhout."Sjabloonkleuring oker, rood en blauwPeriode 1834 - 1842

31. Perten en grappen der Jongheid – Espiegleries de la Jeunesse
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1842 - 1856

33. Zwitserse gezigten - Vues Suisses
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

35. De lente schetst het beeld der jeugd - Les quatre saisons
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

36. Dit kermisgeschenk o lieve jeugd - Eloge de la vie champêtre
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

38. Eentoonigheid verveelt, verwisseling streelt het oog…
Prent 1: gemerkt "D". Handschrift op achterzijde "Simon Ligthert"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

42. Robinson op zijne Eyland
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Jacobs en Meijers, te Amersfort". Gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

43. Dees Bybel-Prent kan u o Jeugd al spelend toonen,… - Scènes bibliques, principalement tirées de la vie de David
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

47. Willem Tell - Guillaume Tell
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

51. Ziet knaepjes, ten geschenk een nieuwe fraaije prent…
Prent 1: zonder adres. Twijfelachtig of deze wel degelijk Delhuvenne is, kleuring lijkt eerder Lutkie & Cranenburg te zijn.Sjabloonkleuring geel, paars en blauwPeriode 1842 - 1856

56. Verscheydene persoonen - Différents personnages
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1842 - 1856

57. Geschiedenis van Robert de Duivel
Prent 1: zonder adres. Handschrift op achterzijde "Kieke Boltjes haar Prent. Ontvangen 11 October 1852 van meester Hoeneveld".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

59. Alphabet 2e deel - Alphabet 2er partie
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout.".Zonder inkleuringPeriode 1842 - 1856

64. Leer Kind’ren door deez’ prent in uwe grille Jeugd//Dat niets uw pryslyk maekt als ’t onderhoud der deugd
Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, gedrukt by P. J. DELHUVENNE, Fabrikant in Gekouleurde Papieren."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

70. Van alles wat hoe vindt gij dat
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

71. De twaalf maanden van het jaar
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1842 - 1856

(24 hsn) dieren en allerlei taferelen

79. Nieuw letterspel voor kleine kinderen - Nouveau jeu de lettres pour petits enfans.
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, oranjebruin en groenPeriode 1842 - 1856

82. Geschiedenis van Reinaert de Vos
Prent 1: zonder adres, gemerkt "b"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

(16 hsn) twee centrale hsn met afb. van Christus aan het kruis en Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, rondom 14 hsn met de statiën van de Kruisweg

84. De Vaderons in zeven uytleggingen – L’oraison dominicale expliquée
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

85. Uren van het lijden van Christus - Horloge de la Passion du Christ
Prent 1: gemerkt "b", achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

88. Pentin
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

93. Lotery van kleyne beeldekens - Loterie de petites images
Prent 1: zonder adres, gemerkt "b", sjabloonkleuring geel, rood en blauw

z.nr.. Ganzenspel
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt bij Wellens, Delhuvenne en Comp, te Turnhout"Zonder inkleuringPeriode 1834 - 1842
View all 95 items

Opmerkingen