278. De kat, de wezel en het konijn – Le chat, la belette et le petit lapin

Titel

278. De kat, de wezel en het konijn – Le chat, la belette et le petit lapin

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon
N.V. Brepols – Etablissements Brepols

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”
Prent 2: met onderschrift “TURNHOUT. – ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”
Afbeelding 3 en 4: Handgeschreven Nederlandstalige tekst voor prent 278
Prent 5: Ontwerptekening met Franstalige onderschriften
Prent 6: achterzijde van ontwerptekening met hierop naam en adres van de tekenaar. Tevens vermelding van zijn persoonlijke reeksnummer 126

Relatie

De Franstalige tekst is een letterlijke overname uit “Fables de la Fontaine” (tekst van dit boek is terug te vinden in boek 7 fabel 16), de Nederlandstalige tekst een vrije vertaling hiervan.

Maker

Alfred van de Gejuchte

Bestanden

Brepols_litho_278.1.jpg
Brepols_litho_278.2.jpg
Brepols_litho_278.3.jpg
Brepols_litho_278.4.jpg
Brepols_litho_278.5.jpg
Brepols_litho_278.6.jpg

Citaat

Alfred van de Gejuchte, “278. De kat, de wezel en het konijn – Le chat, la belette et le petit lapin,” de Prentfabriek, toegankelijk 26 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/1074.

Uitvoerformaten