Brepols, lithografische reeks

Titel

Brepols, lithografische reeks

Collection Items

1. De gelaarsde kat – Le chat botté
Prent 1: met onderschrift "TURNHOUT - BREPOLS & DIERCKX ZOON"

2. Maria het kind der tovergodin – Marie, l’enfant de la fée
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT”

3. Zachtheid is beter dan geweld – Mieux vaut douceur que violance
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

4. De guitenstreken van Ernest – Les espiègleries d’Ernest
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT - BREPOLS & DIERCKX ZOON. ”

5. Sint Nikolaas – Saint Nicolas
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

7. Tijl Uilenspiegel – Ulenspiegel
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout.”

8. Geschiedenis van Genoveva – Histoire de Genoviève
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

9. De papegaai – Le perroquet
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

10. De geschiedenis van Ezelsvel – Histoire de Peau-d’Ane
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON."

11. Geschiedenis van Blauwbaard – Histoire de Barbe-Bleu
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

12. Gendarmen te paard – Gendarmes à cheval
Prent 1: met onderschrift “ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”

15. Luilekkerland – Pays de Cocagne
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

17. Geschiedenis van Guliver – Histoire de Guliver
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

32. Jagers te paard – Chasseurs à cheval
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

36. Stielen en ambachten – Arts et Métiers
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

48. Slag van Waterloo - Bataille de Waterloo
Prent 1: zonder onderschrift

52. Het nieuw Arlequin spel – Le nouveau jeu d’Arlequin
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

56. Geschiedenis van Cartouche – Histoire de Cartouche
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

61. Kinderdeugden – Vertus des Enfants
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

71. Klein Duimpje – Petit Poucet
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

100. Driekoningenbriefjes
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

115. 72 verscheidene Vogels - 72 Differents Oisseaux
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

121. Huisgerief - Utensiles de Menage
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

122. 72 Verscheidenheden – 72 Sujets Divers (later met 80 verscheidenheden)
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

125. Kinderschrik – Croquemitaine
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

126. Groote muziek en zang van beroemde muziekanten
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

128. Krijgsoefeningen - Militaire Manoeuvres
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT”

136. Geschiedenis van Robinson Crusoé - Histoire de Robinson Crusoé
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

148. Rijtuigen voor ijzeren weg – Voitures pour chemin de fer
(ook als gedeeltelijke kopie van de prent in hsn, onderste rij vervangen door spoorwegrijtuigen)

169. Van Speyk’s leven en dood – Vie et mort de Van Speyk
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

220. Geschiedenis van Roodkapje – Histoire du petit Chaperon-Rouge
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

226. Het uilenbord - Jeu de la chouette
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

233. Fransche dragonders – Dragons françois
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

234. Zouaven – Zouaves
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

235. Lanciers
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

238. De gebradene gans of de ongehoorzaamheid gestraft – L’oie rotée ou la déobéissance punie
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

239. De kleine Pepi met de nieuwe broek – Le petit Pépy avec la culotte neuve
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

240. De muis – La souris
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

241. De honingdieven – Les voleurs de miel
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

244. Natie de stoeffer – Ignace, le fanfaron
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

245. De booze hond – Le chien méchant
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

246. Het betooverde kasteel – La terreur au château
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

247. De wonderlijke draadpop – Le pantin merveilleux
Prent 1: met onderschrift “Turnhout. – Brepols & Dierckx zoon”

248. Het gebabbel van Mevrouw Francisca – Le caquet de Dame Francisca
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

249. Marius Castolade bij Ménélick – Maurius Castoulade chez Ménélick
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, Turnhout”

250. De drij haren van Rigobert – Les trois cheveux de Rigobert
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT”

251. Het paard der tovernimf Lenté – Le cheval de la fée Printemps
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

252. De betooverde vijl – La lime enchantée
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

253. De ridder Rosette – Le chevalier Rosette
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

255. De huid van de beer – La peau de l’ours
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

256. De prins met het houten hoofd – Le prince et la tête de bois
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

257. De luchtprinses – La princesse aérienne
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

258. De hoovaardige gestraft – L’ambitieux puni
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

259. Wondervoorvallen van Jeroboam Blagforsen – Merveilleuses aventures de Jerobam Blagforsen
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

260. De betooverde harp – La harpe enchantée
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

261. Pieter’s reis – La voyage de Pierre
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

262. De zwarte ridder – Le chevalier noir
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

263. Het huwelijk van Gilda met de gouden haarlokken – Le mariage de Gilda aux cheveux d’or
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

264. De Antwerpsche schipper – Le batelier d’Anvers
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

265. De prinses Giselle en Sinbad de zeevaarder – La princesse Giselle et le marin Sinbad
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

266. Wonderlijke voorvallen van Niklaas Poucet – Merveilleuses aventures de Nicolas Poucet
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

267. De wraak van de duivel – La vengeance du diable
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

268. Leugentaal gestraft – Le mensonge puni
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

269. Loontje komt om zijn boontje – Rit bien qui rit le dernier
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

270. De drie verwenschte prinsen – Les trois princes maudits
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

271. De vos en de ooievaar – Le renard et la cicogne
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

272. De hond van den armen bedelaar – Le chien du pauvre
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

273. Eerste zeereis van Frans Lodewijk – Premier voyage sur mer de François Louis
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

274. Het betooverd paleis – Le palais habité par les diables
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

275. De eikel en de pompoen – Le gland et la citrouille
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

276. De wolf en de magere hond – Le loup et le chien maigre
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

277. De twee reizigers – Les deux voyageurs
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - BREPOLS & DIERCKX ZOON.”

278. De kat, de wezel en het konijn – Le chat, la belette et le petit lapin
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

279. De raaf en de vos – Le corbeau et le renard
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

280. Het paard en de wolf – Le cheval et le loup
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

281. De ezel en de hond – L’Ane et le chien
Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”

282. Een gelukkige visscher – Le pêcheur chançard
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

283. Eene gedaanteverandering – Une métamorphose
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

284. Hondenwraak – La revanche d’un chien
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

285. De twee geburen – Les deux voisins
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

286. De scholier en de bij – L’Ecolier et l’abeille
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

287. De pauw zich beklagende bij Juno – Le paon se plaignait à Juon
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

288. De dood en de houtkapper – La mort et le bûcheron
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

289. De visscher en het jong Vischje – Le petit poisson et le pêcheur
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

290. De Noordpool (1ste deel) – Le Pôle Nord (1er partie)
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

291. De Noordpool (2de deel) – Le Pôle Nord (suite)
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

292. De Noordpool (einde) – Le Pôle Nord (suite)
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

293. Woorden zijn geen oorden – Trop parler nuit
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

294. Waarachtige geschiedenis van Padmanaba – Histoire authentique de Padmanaba
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

295. De reiziger en de reus – Le voyageur et le géant
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

296. De wolf en de hond – Le loup et le chien
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

297. De duif en de mier – La colombe et la fourmi
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

298. De wolf en het lam – Le loup et l’agneau
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

299. Het kind en de wesp – L’Enfant et la guêpe
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

300. Grootvaders geschenk – Le cadeau de Grand-Père
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

301. De tweeteschzak – La besace
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

302. De kat en de vos – Le chat et le renard
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS.”

303. De steedsche raten de veldrat – Le rat de ville et le rat de champs
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. – ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”

304. De konijnen – Les lapins
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. – ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”

305. De vledermuis en de twee fretten – La chauve-souris et les deux belettes
Prent 1: met onderschrift “TURNHOUT. – ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”

306. Koningsbriefjes
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

316. Belgisch Leger
Prent 1: met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1322. Juffrouw Sylvie - 322. La demoiselle Sylvie
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1322 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1323. Het meetje van den Piot - 323. La Marriane du Poilu
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1323 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1324. Perno en Pernette - 324. Perno & Pernette
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1324 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1325. Blinde gehoorzaamheid - 325. L’obéissance passive
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1325 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1326. Een koninklijk Wicht - 326. L’enfant-roi
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1326 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1327. De drie Onscheidbaren - 327. Les trois Inséperables
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1327 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1328. In 't rijk der kleine diertjes - 328. Au royaume des petits animaux
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1328 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1329. De kleine Comediant - 329. Le petit acteur
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1329 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1330. De droom van kleine Jan - 330. Le rêve du petit Jean
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1330 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT” (positie handtekening van Marcel Jaspar verschillend tegenover Franstalige versie)

1331. Een kleine Luikse vrijwilliger - 331. Un petit volontaire Liègois
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1331 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1332. De schaduwen van Waterloo - 332. Les ombres de Waterloo
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1332 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1333. Leven en marteldood van den heiligen Lambertus - 333. Vie et martyre de Saint-Lambert
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1333 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1334. Het everzwijn der Ardennen - 334. Le sanglier des Ardennes
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1334 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1335. De reizen met de opkomende spoortreinen - 335. Les premiers voyages dans les premiers chemins de fer
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1335 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1336. De wonderbare Pantoffels - 336. Les babouches merveilleuses
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1336 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1337. Avontuur van kleine Sam - 337. Tragique aventure du petit Samuel
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1337 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT

1338. Een onvoorzien smulpartijtje - 338. Un dîner improvisé
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1338 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1339. Het diamanten halssnoer - 339. Le collier de diamant
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1339 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1340. Flick en Ploch of een drama in een muizenval - 340. Flick et Ploch ou un drame dans une souricière
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1340 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1341. Een droom - 341. Un rêve
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1341 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1342. De valsstrik van Klaas - 342. Le piège de Nicolas
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1342 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1343. Oorlogtaktiek - 343. Le stratagème de guerre
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1343 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1344. Jan Piet, de liefdadige jonge boer - 344. Jean-Pierre, le petit paysan charitable
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1344 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1345. Sint-Eligius en de Hoefsmid - 345. Saint Eloi et le maréchal Ferrant
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1345 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1346. Een zonderling doktersrecept - 346. Un prescription de médecin
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1346 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT

1347. De wraak van Pingo - 347. La revanche de Pingo
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1347 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1348. De straf van den hoogmoedige - 348. La déception de l’orgueilleux
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1348 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1349. De zoutmolen - 349. Le moulin à sel
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1349 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1350. Het tondeldoosje - 350. Le petit briquet
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1350 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1351. Poliche gaat uit - 351. Poliche est le sortie
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1351 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1352. Katrientje - 352. La Catharina
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1352 met onderschrift “TURNHOUT. - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS"

1353. De dag van Juffrouw Haaknoot leerares - 353. La journée de mademoiselle Croche Professeur
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1353 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1354. De kabouters van het Capucijnenbosch - 354. Le Kabauke au bois des Capucins
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1354 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1355. In den Ezel-muzikant - 355. A l’Ane-Musicien
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1355 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1356. De vier ambachten van Stan Smolderen - 356. Les quatre métiers de Stann Molderé
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1356 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1357. 's Werelds loon - 357. Le salaire du monde
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1357 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1358. Wie te veel begeert - 358. Qui désire trop
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1358 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1359. Een avontuurtje van John - 359. Aventure de John
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1359 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1360. Klaas Klomp in de kazerne - 360. Paton à la caserne
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1360 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1361. De rooker - 361. Le fumeur
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1361 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS – TURNHOUT”

1362. De onvoorzichtige Hippoliet - 362. Hippolyte l’imprudent
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1362 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1363. Het bedorven kind - 363. L’enfant gâté
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1363 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1364. Tom's spoorweg - 364. Le chemin de fer de Tom
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1364 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1365. De vallende ster - 365. L’etoile filante
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1365 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1366. De legende van Alexis den Onnozele - 366. La légende d’Alexis le simple
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1366 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1367. Het einde van den dwingeland - 367. La fin du Tyran
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1367 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1368. De dankbare poes - 368. Le minou reconnaissant
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1368 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1369. Rechterslist - 369. Truc de juge
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1369 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1370. Grietje en de beer - 370. Margot et l’ours
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1370 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1371. De aap en het klontje suiker - 371. Le singe et le morceau de sucre
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1371 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1372. Een sprookje uit het woud - 372. Conte de la forêt
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1372 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1373. De tafel van mijnheer Middpin - 373. La table de Monsieur Middpin
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1373 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1374. De hoed van Mietje Vink - 374. Le chapeau de Mimi Pinson
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1374 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1375. Het geneesmiddel van Vriend Fritz - 375. La drogue de l’ami Fritz
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1375 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1376. De twee eenden - 376. Les deux canards
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1376 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1377. Het goede nummer - 377. Le bon numéro
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1377 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1378. Jan Content - 378. Jean Content
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1378 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1379. 't Bestolen boertje - 379. Le paysan volé
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1379 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1380. De eendejacht - 380. La chasse aux canards
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1380 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1381. De twee marmeren leeuwen - 381. Les deux lions du marbre
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1381 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1382. De blauwe tulp - 382. La tulipe bleue
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1382 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1383. De sonate in fa - 383. La sonate en fa
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1383 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1384. De redder - 384. Le sauveteur
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1384 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1385. Het Onze Lieve Vrouweschoentje - 385. Le petit soulier de la Vièrge
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1385 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1386. Het paard dat haringen eet - 386. Le cheval qui mange des harengs
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1386 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1387. Sophie, de dankbare ekster - 387. Sophie, la Pie reconnaissanté
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1387 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1388. Het bedrieglijke uithangbord - 388. L’enseigne trompeuse
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1388 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1389. Parmentier - 389. Parmentier
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1389 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1390. Livingstone en Stanley - 390. Livingstone et Stanley
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1390 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

1391. Washington - 391. Washington
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1391 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1392. De belofte van Cambronne - 392. La promesse de Cambronne
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1392 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1393. Bernard de Palissy - 393. Bernard de Palissy
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1393 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS,TURNHOUT”

1394. De kleine zwijnenhoeder - 394. Le petit Porcher
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1394 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT”

1395. De kleine nagelsmid - 395. Le petit Cloutier
Prent 1: Nederlandstalige prent nr. 1395 met onderschrift “NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS - TURNHOUT”

Z.nr. Vogelpik
Prent 1: vogelpik, lithografisch ingekleurd
View all 200 items

Opmerkingen