280. Het paard en de wolf – Le cheval et le loup

Titel

280. Het paard en de wolf – Le cheval et le loup

Uitgever

Brepols & Dierckx Zoon
N.V. Brepols – Etablissements Brepols

Beschrijving

Prent 1: met onderschrift “BREPOLS & DIERCKX ZOON, TURNHOUT.”
Prent 2: met onderschrift “TURNHOUT. – ETABLISSEMENTS BREPOLS, S.A.”
Afbeelding 3: Handgeschreven Nederlandstalige tekst voor prent 280
Prent 4: Ontwerptekening met Franstalige onderschriften
Prent 5: achterzijde van ontwerptekening met stempel waarop naam en adres van de tekenaar. Tevens vermelding van zijn persoonlijke reeksnummer 141

Relatie

De Franstalige tekst is een letterlijke overname uit “Fables de la Fontaine” (tekst van dit boek is terug te vinden in boek 5 fabel 8), de Nederlandstalige tekst een vrije vertaling hiervan.

Maker

Alfred van de Gejuchte

Bestanden

Brepols_litho_280.1.jpg
Brepols_litho_280.2.jpg
Brepols_litho_280.3.jpg
Brepols_litho_280.4.jpg
Brepols_litho_280.5.jpg

Citaat

Alfred van de Gejuchte, “280. Het paard en de wolf – Le cheval et le loup,” de Prentfabriek, toegankelijk 24 maart 2023, https://archief.prentfabriek.be/items/show/1076.

Uitvoerformaten