Blader door items (26 in totaal)

  • Tags: Delhuvenne

z.nr.. Ganzenspel
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt bij Wellens, Delhuvenne en Comp, te Turnhout"Zonder inkleuringPeriode 1834 - 1842

93. Lotery van kleyne beeldekens - Loterie de petites images
Prent 1: zonder adres, gemerkt "b", sjabloonkleuring geel, rood en blauw

88. Pentin
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

85. Uren van het lijden van Christus - Horloge de la Passion du Christ
Prent 1: gemerkt "b", achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

84. De Vaderons in zeven uytleggingen – L’oraison dominicale expliquée
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

82. Geschiedenis van Reinaert de Vos
Prent 1: zonder adres, gemerkt "b"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

79. Nieuw letterspel voor kleine kinderen - Nouveau jeu de lettres pour petits enfans.
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, oranjebruin en groenPeriode 1842 - 1856

71. De twaalf maanden van het jaar
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1842 - 1856

70. Van alles wat hoe vindt gij dat
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

64. Leer Kind’ren door deez’ prent in uwe grille Jeugd//Dat niets uw pryslyk maekt als ’t onderhoud der deugd
Prent 1: met onderschrift "Te Turnhout, gedrukt by P. J. DELHUVENNE, Fabrikant in Gekouleurde Papieren."Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

59. Alphabet 2e deel - Alphabet 2er partie
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout.".Zonder inkleuringPeriode 1842 - 1856

57. Geschiedenis van Robert de Duivel
Prent 1: zonder adres. Handschrift op achterzijde "Kieke Boltjes haar Prent. Ontvangen 11 October 1852 van meester Hoeneveld".Sjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

56. Verscheydene persoonen - Différents personnages
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, oranje en groenPeriode 1842 - 1856

51. Ziet knaepjes, ten geschenk een nieuwe fraaije prent…
Prent 1: zonder adres. Twijfelachtig of deze wel degelijk Delhuvenne is, kleuring lijkt eerder Lutkie & Cranenburg te zijn.Sjabloonkleuring geel, paars en blauwPeriode 1842 - 1856

47. Willem Tell - Guillaume Tell
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

43. Dees Bybel-Prent kan u o Jeugd al spelend toonen,… - Scènes bibliques, principalement tirées de la vie de David
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

42. Robinson op zijne Eyland
Prent 1: onderschrift op naam van wederverkoper "Bij Jacobs en Meijers, te Amersfort". Gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

38. Eentoonigheid verveelt, verwisseling streelt het oog…
Prent 1: gemerkt "D". Handschrift op achterzijde "Simon Ligthert"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

36. Dit kermisgeschenk o lieve jeugd - Eloge de la vie champêtre
Prent 1: gemerkt 'b' achter nummeringSjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

35. De lente schetst het beeld der jeugd - Les quatre saisons
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnhout"Sjabloonkleuring geel, roodbruin en blauwPeriode 1842 - 1856

33. Zwitserse gezigten - Vues Suisses
Prent 1: zonder adresSjabloonkleuring geel, roodbruin en groenPeriode 1842 - 1856

31. Perten en grappen der Jongheid – Espiegleries de la Jeunesse
Prent 1: gemerkt "D"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1842 - 1856

27. Zie Gulivers geval. De landen ’t allerwegen. Beschreven in deez’ prent, zyn in de maen gelegen
Prent 1: met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en Comp., te Turnhout."Sjabloonkleuring oker, rood en blauwPeriode 1834 - 1842

6. Kunt gij schooner print begeeren : Kind’ren hier is veel te… - Arts et métiers
Prent 1: gevergeerd papier, met onderschrift "Uyt het Fabriek en Boekdrukkery van Wellens, DELHUVENNE en C.e, te Turnhout."Sjabloonkleuring geel, oranje en blauwPeriode 1834 - 1842

4. H. Genoveva - S. Geneviève
Prent 1: met onderschrift "Gedrukt by P. J. DELHUVENNE, te Turnout"Sjabloonkleuring geel, rood en blauwPeriode 1842 - 1856

2. Zie op deze prent, o lieve jeugd, een kleine schets van Kermis Vreugd - Amusements forains
Prent 1: op naam van wederverkoper "By J. A. ALDAG, Sint Jans-straat, n. 33, te Amsterdam". Sjabloonkleuring geel, bruin en blauwPeriode 1834 - 1856
Uitvoerformaten

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2